Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAuRJ BAUjAVYAAnAU* PAAPAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
2BA*wAnA anAE MAUIKtAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
3wAi sAEVAnWA sAi>ETbA“ACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
4wAi sAEVAnWA sAi>ET{RVAi*GA VAAELAEsAMore »
 
5VAElAA GA{ cE VAitAijVAERi IBAIPAnA ‹. anAU.More »
 
6VAElAA GA{ cE VAitAijVAERi KU*JLAtAA IBAIPAnA anAU.More »
 
7SA*KRACAAYAraAEjA wAnAVAntAMore »
 
8PAAELAiaEnAAPAAETrR aELAinAAERMore »
 
9K*CAnAnAi KAYAA CA*dnAnAi MAAYAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
10SAAYAd aAKASA CAuPA cE{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
11gATnAACA>MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
12gATnAACA>CA*duR MAALAtAiMore »
 
13H‹YAE KETLAU* duR ?JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
14RESAMAi PADcAYAACAAEKsAi MAitAAMore »
 
15sA*VAEdnAAnAi IXAItAJ{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
16IJ*dGAi HsAtAi RHiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
17SAiLAVA*tAi nAARiaAEsA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
18CAnd^KA*tAA sAntAItAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
19CAnd^KA*tAA sAntAItAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
20RAYACAURAnAi RsAKWAAaAERAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
21nAiLAMA anAE MAANAEKdELAVAADAKR GAAE.K.More »
 
22MAUKd#MAAnAi SAvaAtAjVAERi MA*JU anAU.More »
 
23yAiJU* nAEyAJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
24InAISAKUT*BABAsAU MAnAAEJMore »
 
25PAUNYAnA*U P~AAYAIZCAtAGAA*wAi tAARKnAAWAMore »
 
26IHMAkA*DPA*DYAA JYAEnd^ anAU.More »
 
27IHMAkA*DKAVAABAAtAA YAAsAUnAARiMore »
 
28wAunwAbARi kAiNAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
29SAALAVAnAIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
30BAiJU* KAE{ nAWAia*tAANAi VAinAESAMore »
 
31sAundRMA#nAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsA*. JAESAi RMANALAALAMore »
 
32IyAIVAwA tAAPAaMAinA GAAEIVA*dbAA{ RA.More »
 
33MAHAMAAnAVA MAHAVAiRSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
34LAUPtAnAdia*tAANAi VAinAESAMore »
 
35MA*GALAsAuyA]PAAwYAAYA VAAsAUdEVAMore »
 
36J*‹RnAi jNAKARE]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
37IyAIVAwA tAAPAaMAinA GAAEIVA*dbAA{ RA.More »
 
38‹VANALAALA KWAAMAAlAAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
39MAMALAKANA dEVAEnA anAU.More »
 
40MAKARnWA ISAVARAMAMore »
 
41sA*sKARdVAE HsAMAUkAMore »
 
42IVAIXAPtAAIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
43tAHAEMAtAdARDEVA {VAAMore »
 
44MAADi JAYAAEaMAinA GAAEIVA*dbAA{ RA.More »
 
45kALAnAAYAKtAiRKR IVARESAMore »
 
46bAARtAiYA P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
47KAFLAAEa*tAANAi VAinAESAMore »
 
48MAAGAAEKir MAEKsAiMAMore »
 
49wAMYAr YAUwwA-YAxAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
50nAJRKEdnAAYAK KeLAAsAMore »
 
51KMALAAKAntAnAA PAyAAEsAEnA avPA anAU.More »
 
52HeYAAnAi KRCAAEJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
53a*tAR ]JASABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
54jRMARtAA CAHERAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
55PAECAnAAYAK HRiSAMore »
 
56MAAEGARAnAi KlAidVAE IPAnAAIKnA#More »
 
57aRNYAMAA* IdnA-RAtAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
58aRNYAMAA* IdnA-RAtAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
59IVAVAtArdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
60IsA*duRnAi SAAEwAMAA*KFnA JGAdiSA ‹.More »
 
61CA*BALA tAARi P~AitAQAKR P~AFULLAMore »
 
62{ItAHAsAnAA* aA*sAUtAiRKR IVARESAMore »
 
63P~AWAMA ¡MAstAFKiRMore »
 
64BAELAA]MAAKAntAMore »
 
65sAACAA sARnAAMAEsA*. JAEzAi RAJEnd^More »
 
66aAsAAE sAUd aAQMAaAEjA MAFtAMore »
 
67PAUINAYAAE Z~AAVAKwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
68CA*BALAnAAE SAHEnASAAHdVAE nAVAinAMore »
 
69MAnA PAA*CAMAnAA MAElAAMAA*dVAE BAKULAMore »
 
70SABA BAAELAtAU* nAWAidiIXAtA MAinAlAMore »
 
71PAUINAYAAE Z~AAVAKwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
72dEHAtAi sAMAAJCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
73RtnAPAAlAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
74nAVAILAKAInAIwAsA*. SAAH MAUKUndMore »
 
75nAVAILAKAInAIwAsA*. RAINA*GAA aMAMore »
 
76nAVAILAKAInAIwAsA*. PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
77K*TK MAHAEYAAEr FuLAsARikAAEdEsAA{ nAREnd^More »
 
78IsA*wAi sAAIHtYAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAERELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
79wAnYA gADi wAnYA IdVAsAwAnALAALAMore »
 
80sAtYA-asAtYAMAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
81aCALAKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
82wAnnAA SAAILAbAd^wAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
83aAnAU* nAAMA sA*sAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
84PAUzPAA*JLAidLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
85PAUzPAA*JLAiBA*IKMACA*d^More »
 
86P~AJAnAAE kAJAnAAEdVAE nARHRiMore »
 
87CA*DP~ACA*DdVAE nAREnd^More »
 
88KWAAIVAZVAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
89KWAAIVAZVAsA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
90nA HnYAtAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
91MAnTAEnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
92P~AEMAIMALAnAdEsAA{ bAARtAMore »
 
93bAGAVAAnA CAANAKYAdEsAA{ MA*JAULAALA sAAKRLAALAMore »
 
94PAA*CAALAidEsAA{ bAARtAMore »
 
95ÀzAiKESACA*d^dEsAA{ RAMAP~AsAAd KASAiP~AsAAdMore »
 
96ICAyAsAEnA PAšAVAtAiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
97dAnAVAiR JGADuSAAHwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
98Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PARMAAR tAktAIsA*H P~AA.More »
 
99snAEH IVAsARANAA SALYA wAAREbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
100HtYAACA>RACc P~AbAAKRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »