Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAEgAANAinAi LAOKKWAAaOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
2bAARtAnAA gADVAeYAA SAHid bAGAtAIsA*HSAEQ wAARNAAMore »
 
3aMAR BAALAKWAAMAAlAA-LAOkA*Di MAHELARAVALA KnAUbAA{More »
 
4P~AERK P~AsA*GA KWAAaO bAAGA-4MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
5P~AERK P~AsA*GA KWAAaO bAAGA-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
6P~AERK P~AsA*GA KWAAaO bAAGA-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
7PAAtAAlA P~AVAESAVAnAr JULAEMore »
 
8IsA*HAsAnA BAyAisAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
9sAAPAnAO sAAWA-aMARBAALA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
10RAXAsAnAA P~AdESAMAA*aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
11RAXAsA KE GAADiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
12MAHAnA MAIHLAAaO bAAGA-3MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
13HEMAnAO HAWAiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
14aE.PAi.JE. aBdULA KLAAMAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
15JAtAK KWAAaOSAAH wARtAiMore »
 
16[sAPAnAi BAALAKWAAaOSAAH wARtAiMore »
 
17YAAdGAARPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
18YAAdGAARwAiR sA*tAOkAIsA*HMore »
 
19sAuKiwARA KiCADbARinA*dA GAULASAnAMore »
 
20LAOKsA*sKVYAAsA P~AIVANAbAA[More »
 
21SAEQ‹DE SAObAAMore »
 
22fuLA IVAnAAnAi VAELA anAE FA*TAGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
23MAEgAwAnAUzAi MAAnAUnAiaOMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
24arDVArnCAsAr aArF TArMA sAArYART#VAE[nA MAAKrMore »
 
25P~AA[D arnD IP~AJYAUDA[sAKAIRYAA KULAdiPA anAU.More »
 
26P~AA[D arnD IP~AJYAUDA[sAaEsTinA JEnAMore »
 
27a*tARnAO ]JAsAVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
28MAOtAiCAAROVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
29IVAxAAnA IdVYAdSArnARA]LA‹ aJUrnAIsA*H KE.More »
 
30IJ*dGAi R*GABAER*GAiMAHEtAA DAè.CA*d^KAntAMore »
 
31sA*BAwAOnAU* aAKASAMAHEtAA DAè.CA*d^KAntAMore »
 
32MAEREJ RO‡sAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
33I tAiYA sAHsyAABdinAU* IVAxAAnA-2RAVALA JE. JEMore »
 
34SAEQ‹QKKR ICARAGA `JYA`More »
 
35arDÃVArnCAsAr aArF HKLABARi IFnAT#VAE[nA MAAKrMore »
 
36dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaO MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
37IKVAj TA[MA-1(wAMAr-awYAAtMA)PATELA nAREnd^More »
 
38RAtARANAinAi sAUGA*wAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
39BAHUvPAiYAAnAU* bAutAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
40sAAMAAnYA abYAAsAsAACAPARA IVASAALAMore »
 
41GAUJRAtAi VYAAKRNACAUDAsAMAA gAnASYAAMAbAA{More »
 
42sAAMAAnYA xAAnA KOSAYAAdVA DAr IVAJYAMore »
 
43GAUJRAtAi sAAIHtYA PAIRCAYACAowARi RMAiLAABAEnA aEsAMore »
 
44YAOJnAAPAARkAiYAA sA*GAitAAMore »
 
45bAARtAnAU* sA*IVAwAAnA -P~AZnAPAyA-5BAAROT DAr KE. sAiMore »
 
46PAsPAiLsABARi LAU{sAMore »
 
47TOMA sArAYARnAA* PARA>MAOPATELA wAiRUBAHEnA anAU.More »
 
48BAA*DU* ISAYAAlAMAnAUCAA RtnAAMore »
 
49MAHtVAKA*XAi KACABAOMAnAUCAA RtnAAMore »
 
50MAnAOR*JK ]kAANAA JODKNAAsAMAANAA HInAFMore »
 
51dESAbA‡tA KWAAaOSAAH wAnA*JYA More »
 
52VARUNALAOKMAA*SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
53FULAPARiMAYAuRMore »
 
54xAAnA anAE GAMMtAWAi bARPAUR VAAtAAraO-BAOLAtAU* jADsAMAANAA HInAFMore »
 
55aGAMYA ‹VAnAYAAyAARAINA*GAA aMAMore »
 
56VAALMAiIK-RAMAAYANA-sAARsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
57HALARDA*bA’ aMAuLAkAMore »
 
58YAOGA: sAMAAIwA dUbAAzAi-anAU.More »
 
59ewYAAnA-sAuyA (aOSAO ˜ARA ]dBAOwAAYAELAA* nAVA aMAÞtA-P~AVAVAnAO)PA*DYAA PAiYAuzA, anAU.More »
 
60aAtMAIVAZVAAsAMAHEtAA IdXAitAAMore »
 
61xAAnAsA*IHtAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
62PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO bAAGA-3GAJJR HIzArdAMore »
 
63KRAMAtAi KArMPYAUTRMAOdi nAGAinA DAr.More »
 
64KRAMAtAi KArMPYAUTRbAAMAAERE aEnA.PAi.More »
 
65MAEnAEJMAEnT MAAnYAtAA anAE HKiKtAdstAuR BAi.aEnA.More »
 
66JYAOItAzA anAE wAnAP~AAIPtADO.PAAQK CA*˜KAntA MAOHnALAALAMore »
 
67aAjAdi KWAAaOSAAH wAnA*JYA More »
 
68KURBAAnAi KWAAaOSAAH wAnA*JYA More »
 
69J*GALAnAi sAAHsA KWAAaO- J*GALA PAUyA a*GAARsAMAANAA HInAFMore »
 
70GAULAiVAR VAE*ItAYAAaOnAA dESAMAA*sAMAANAA HInAFMore »
 
71P~AAWArnAA MAnAnAi SAIKtAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
72MAA nAi MAMAtAAbARi ISAkAAMANAsAMAANAA HInAFMore »
 
73sAUkAnAE aEK CAAnsA tAO aAPAOPA*DYAA HzArdMore »
 
74sAUkAnAE aEK CAAnsA tAO aAPAOBAOsMAnsA IFLAMore »
 
75ZVAAsAMAA* VAAGAE SA*kAwAOlAIKYAA dSArnAAMore »
 
76aMAE KRiSAU* P~AEMARAHi ,aEsA. aEsA. (sA*PAA.)More »
 
77GAUJRAtAi SAAIBK KoSALYASAAH P~AItAbAABAHEnAMore »
 
78{zAArlAU KAGADOMAnAUCAA RtnAAMore »
 
79PA*IDtA sAssAARAMAnAA* PARA>MAO(bAAGA-5)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
80bARVAADnAO cOKRO anAE VARUMAnAUCAA RtnAAMore »
 
81KUtARAnAU* P~AItAIBA*BAMAnAUCAA RtnAAMore »
 
82IVA>MA anAE VAEtAAlAGAUPtAA MAOnAAMore »
 
83PA*CAtA*yAnAi KWAAaOGAUPtAA MAOnAAMore »
 
84SAEkACALLAiGAUPtAA MAOnAAMore »
 
85sAU*dRVAnAnAi CAtAURA{bARi VAAtAAraOsAMAANAA HInAFMore »
 
86JAdU{ VAAtAAraO }DtAi PAA*kAOsAMAANAA HInAFMore »
 
87D^A]*...D^A]*...dABAELAi-PAA]*bA’ IGARA IPAnAAKinAMore »
 
88dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaO bAAGA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89PAOPAT‹nAi InASAAlAIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
90GAUJRAtAnAi aMAR [ItAHAsA KWAAaOsnAEHRISMAMore »
 
91bAOlAO bATJAnAi KMore »
 
92wAi*GAAMAstAi BAAlAVAAtAArVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
93dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
94IMAYAA* FUsAKi JOzAi ‹VARAMAMore »
 
95IKVAj TA[MA-5 (gATnAA>MA)PATELA nAREnd^More »
 
96wAnAVAAnA BAnAVAAnAU* IVAxAAnAbALAANAi RA‹VA-RJuaAtAMore »
 
97IVAsMAYA IVAHARMAAstAR sAUdSArnAMore »
 
98GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
99VAAtAAr nAi RELAMAcELARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
100aGAMYA ‹VAnAYAAyAAaOSAOMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »