Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
 
AccessionNo:30570
 
Title:sAiwAA CAqANA (PAuVAArwAr-]tARAwAr)
 
Subject:sAVAr sAAMAAnYA
 
Name:MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALA
 
Year of Publication:1947
 
Series:A
 
Book No:2195
 
Is Reference Book:False
 
Publisher:GAuJrR G~A*WARtnA KAYAArLAYA