Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JYAAEtAind^-tAR*GAdVAE JYAAEItAnd^More »
 
2sAUPADA* sAAF!SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
3MAUnASAinAAE VAebAVAMAHEtAA IdPAK, sA*PAA.More »
 
4CAetAnYAnAAE sPASArMAA wAMAr JYAAEItAMore »
 
5Z~AEzQ sAUDUKUdEsAA[ IdnAESAMore »
 
62010 nAA }*wAA CASMAAMore »
 
7Z~AiMACc*KRACAAYArnAAE sAMAYAdEVAAZ~AYAi KMore »
 
8sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
9IKRNAAE, qlAtAA sAuRJnAA*PA*DYAA JIMAYAtAMore »
 
10RJVAADi RsAAEDU*GAqVAi LAiLAA MAnAUbAA[More »
 
11sAAQAEtARi GAUJRAtAi Tu*KiVAAtAArP~AwAAnA PAARULA P~AsAAdMore »
 
12InARUPAMA SAitALA aCArnAIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
13MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
14sA*BA*wAsAEtAUMAHEtAA dEVAESAMore »
 
15DAELTnA YAAEJnAAdVAE DAè. BAi. aEMA. sA*PAA.More »
 
16xAAnAdiPAPATELA JGAdiSAMore »
 
17KAE[ gATMAA* GAHEKE gAERU* : 3dVAE MAKRndMore »
 
18GAUJRAItA IVAZ~VAKAESA : 20QAKR wAiRUbAA[, sA*PAA.More »
 
19xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 25wAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
20xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 24PATELA RNAcAEDbAA{More »
 
21xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 24BAXAi MAwAUsAUdnAMore »
 
22xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 24GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
23xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 17MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
24xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 14MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
25xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 13MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
26xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 8MAHEtAA RMAESA sAUMA*tA, sA*YAAE.More »
 
27xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 7CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
28xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 5GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
29xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 5sA*gAVAi nAGAinAdAsA H.More »
 
30tAARK MAHEtAAnAAE TPAUDAEMAHEtAA tAARKMore »
 
31xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 28SAUKLA RAEIHtAMore »
 
32ËJdGAi,....ËJdGAi ?PAA*wAi VAnAUMore »
 
33nHAnAALAALAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
34KJAESAi IBAHARiLAALA MAu. sA*PAA.More »
 
35cLA bAAGA-2aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
36KAQiYAAVAAD sAVArsA*G~AHMore »
 
37SYAAMAAE RJnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
38bAsMAAsAURSAMAAr GAAetAMAMore »
 
39SAMANAA* ddr bAYAArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
40abAYAKVACASAMAAr GAAetAMAMore »
 
41IsAwwA VAetAALA bAAGA-3wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
42KAlAAE a*G~AEJMAAEdi ICAnAUMore »
 
43IVAd^AEHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
44IsAInDKETbAGAdEVA KnAUMore »
 
45MAKsAdbAGAdEVA KnAUMore »
 
46aARPAARbAGAdEVA KnAUMore »
 
47RAGA bAAGA-1aAEjA IdGA*tAMore »
 
48bAinAi MAATinAi MAHEKMAEKVAAnA RMANAMore »
 
49IHtAAEPAdESAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
50IHtAAEPAdESAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
51JRWAAEstAi WAiaAèsAAEFisTAE anAE nAVAAE PAEGAAMAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
52JRWAAEstAi dinAnAi PAAK tARiKtAAEdEsAA[ IdnAESAMore »
 
53sVAAMAi IVAVAEKAnA*dKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
54VAA VAAYAAE nAE }DYAU* PAA*dDU*jAELAA aEIMALAMore »
 
55RAGA bAAGA-1aAEjA IdGA*tAMore »
 
56MAANAsA HAEVAAnAAE MAnAE D*kAnAAYAK bARtAMore »
 
57KU*VAARA* sAMANAA*MAAEdi nAVAinAMore »
 
58xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 6GAA*wAi bAAEGAiLAALA, sA*PAA.More »
 
59xAAnA GA*GAAEyAi G~A*WA-Z~AENAi : 6PATELA [Z~VARbAA[, sA*YAAE.More »
 
60KU*DILAnAi JAGARNAaAESAAEMore »
 
61wYAAnA-sAuyAaAESAAEMore »
 
62MAMMAi-PAPPAAnAi PAA PAA PAGALAiKAPAIDYAA tAUzAAR DAè.More »
 
63PAItAtAPAAVAnAi sAIRtAAaAEPARMAAR JYAMALLA :sA*PAAdKMore »
 
64BAHUVACAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
65BAKULA IyAPAAQinAA* FAFDA... JLAEBAi... CATIyAPAAQi BAKULAMore »
 
66DAè.RMANALAALA CAi.SAAH sAAIHtYA sAAeRbA G~A*WA-6SAEkADiVAAlAA JSAVA*tA P~AAE. sA*.More »
 
67nAVAEsARRAVALA MAHESAMore »
 
682005 nAU* YAAdGAAR VAACAnAKAPADiaA nARESA sA*.More »
 
69ËCAtAInAKAaAEBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
70sA*CAAR-MAAwYAMA-sA*SAAEwAnAMAHEtAA CA*d^KAntA aECA.More »
 
71InAVAEdnAdLAALA aInALAAMore »
 
72ISAXANAMAA* nAVAinAiKRNA anAE TEKnAAELAAè‹IyAVAEdi aAR. aEsA.More »
 
73aAtMAdSArnAnAi aMAAEwA IVAwAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
74sAAwAnAA SAtAKsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
75KAGAVAANAi bAAGA-8KAGA dULAAMore »
 
76aIbAnAVA IGATARVAAdnAYAAIxAK HsAUMore »
 
77SAAsyAiYA RAGA-dSArnAYAAIxAK HsAUMore »
 
78MAA- BAAPA anAE BAAlAKsAAEnAi tAMore »
 
79MAA- BAAPA anAE BAAlAKIGAnAAET HEMAMore »
 
80BAAYA-PAAsA sAJrRiVYAAsA VAewA VAJUbAA[More »
 
81PAyAKARtVA: IsAwwAAntA anAE awYAYAnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
82RgAUVA*SAKIVA KAILAdAsAMore »
 
83SAAlAAKXAAaE aE[D#sA ISAXANAPATELA JYA*tAibAA{More »
 
84PAAnAnAA* BAiDA*dVAE JYAAEItAnd^More »
 
85MAGAwAB~AHMAbAT< IJtAEnd^More »
 
86MAGAwAVAMAAr Z~AiKAntAMore »
 
87aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA bAAGA-3MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
88sAUbAAIzAtA sAIRtAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
89aMAR HAsYAInABA*wAAEbAT< IVAnAAEd sA*.More »
 
90GAitAA*JILAsAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
91anAUG~AHJADEJA MAnAAEHRËsAH‹ -RIVA-IPAYAUMore »
 
92KLPAnAA VAATEJADEJA MAnAAEHRËsAH‹ -RIVA-IPAYAUMore »
 
93anAURAGAJADEJA MAnAAEHRËsAH‹ -RIVA-IPAYAUMore »
 
94DA*IDYAA GAuLA!SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
95RAJsA*nYAAsAiwAuMAKEtAUMore »
 
96aMARtA VAELAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
97kAMAiRVA*tAA MAAnAVAiGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
98nA*dnAVAnAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
99JAERAVARËsAH JAdVAnAi Z~AEzQ LAAEKKWAAaAEYAAIxAK HsAUMore »
 
100aZ~AUIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »