Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ILABATir [YAR BAUK-2005PATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
2FuLAdAnAiRAHi aEsA. aEsA.More »
 
3sTEWAAEsKAEPAQAKR SARd DAè.More »
 
4aA*tARRAzT^iYA aWArSAAsyAJAESAi RAKESA aE.More »
 
5MABALAkA VAebAVAdEsAA[ sAUwAiRMore »
 
6gARnAi LAAGANAiMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
7RNAMAA* tARAPAAEbAT< JGAdiSA wAnAEZ~VARMore »
 
8LAETEsT jTPAT kAAnAAQKKR sAAwAnAAMore »
 
9LAETEsT MAEKsAiKnA nAi VAAnAGAiaAEQKKR sAAwAnAAMore »
 
10GAUJRAtAnAi KAELAwAA JnAJAItAPATELA jVAERbAA{More »
 
11LAAGANAinAU* gARMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
12sAA[KAEG~AAFIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
13IHndU PAIRVAARMore »
 
14bAARtAiYA aAHARSAAsyAMore »
 
15sAAIHtYAnAAE aAsVAAdQAKR dXAESAMore »
 
16sAAIHtYAnAAE aAsVAAdRAVALA diPAKMore »
 
17sAAIHtYAnAAE aAsVAAdJAESAi IVAnAAEdMore »
 
18PASYAntAiJAEzAi sAURESAMore »
 
19MAeyAinAi IMARAtAPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
20MAAERARiBAAPAUnAA sAAInAwYAMAA*dLAALA sAURESAMore »
 
21MAè aA[... KMA [nA, sAR?VAewA IKRiTMore »
 
22dA*tA KAqAE, sMAA[LA PLAij!VAewA IKRiTMore »
 
23P~AACAinA bAARtAiYA SAAsAnA tA*yASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
24KAELAEsTERAELA KABAuMAA* RAkAAE anAE nAiRAEGAi ‹VAnA ‹VAAEjVAERi MAwAUsAudnA DAè.More »
 
25GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D 19QAKR wAiRUbAA[More »
 
26PAEJ MAEKR 6.5SAAH sAAEnALAMore »
 
27Q*DA* PAiNAA* aA[sA>iMACAAETA[ nAYAnAAMore »
 
28bAARtAiYA nAMAMore »
 
29GAULAABA anAE GAULAABAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
30P~AERNAAnAA PA*CAAMABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
31aARAEGYAnAU* aMAbAT< KAIntAMore »
 
32GAitAsARYAudEsAA[ CA*d^KA*tAMore »
 
33PAyAMA# PAUzPAMA#dEsAA[ MAHESA aEsA.More »
 
34sAHVAtAir / PAIRVAtAirTAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
35GAUJRAtA RAJYA yAi‹ PA*CAVAzAirYA YAAEJnAAMore »
 
36SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA BAiJAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
37SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA PAA*CAMAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
38SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA CAAEWAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
39SARd G~A*WAVAILA G~A*WA yAiJAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
40HKiKtAsAUWAAR KE.PAi.More »
 
41sAMAsYAA syAinAi : nAAMA MAènAAEPAAèjVAAgAELAA IKSAAER DAè.More »
 
42BAFirLAi sAA*JnAAE tADKAESAAH RISMAMore »
 
43tAAEFAnAiaAEjA sAURESAMore »
 
44aItAREKPATELA IJtAEnd^More »
 
45aVAKASAnAi YAAyAAVAELsA aECA.‹More »
 
46RAMAAYANA-MAHAbAARtAPATELA GA*bAiRbAA[ BAi.More »
 
47MAHAnA IVAxAAnAiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
48MAMAHEtAA aRUNAMore »
 
49sPAiKVAELA [*IGLASAPARA*JPAE d.J.More »
 
50wAUMMAsAnAAE dIRYAAEJAESAi I>znAAMore »
 
51aEKILAYAAE PARAGAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
52aAtA*KsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
53dAeLAtA KE IdVAAnAEbAGAdEVA KnAUMore »
 
54IVARAEwAibAGAdEVA KnAUMore »
 
55jMAiRbAGAdEVA KnAUMore »
 
56JAEDE JAEDE sAJAEDEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
57MASAAH RISMAMore »
 
58VAE[T,DAYAET aEnD DAYAAILAsAisAaAYAr KMore »
 
59cLA bAAGA-1aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
60PARFEKT >A[MAbAGAdEVA KnAUMore »
 
61IMALAnAMAAwAURiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
62jMAiRbAGAdEVA KnAUMore »
 
63PARFEKT >A[MAbAGAdEVA KnAUMore »
 
64VAAIRsAbAGAdEVA KnAUMore »
 
6531 IDsAEMBARGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
66ItAIMARnAA* tAEJGAJJR JYAMore »
 
67MA*DLAEZ~VARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
68IHndUtVA:bAARtAnAi P~AANASAIKtAMore »
 
69VA*.MAAesAi‹More »
 
70GAUJRAtA 2000PATELA diPAK, sA*PAA.More »
 
71‹VA*tA SARiRGAA*wAi BA*sAiwAR anAU.More »
 
72‹VA*tA SARiRPAE[nA aALMAA IsMAWAMore »
 
73sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA 1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
74xAAnAsAAwAnAA anAE sARsVAtAi VA*dnAABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
75MAAdAMA IbAkAA[‹ vstAMA KAMAAJGAMAAEHnA sARLAA anAU*.More »
 
76aAsFALTnAA* JGALAAEMAA*aAEjA IdGA*tAMore »
 
77BAuRAE dEVAlAJYAIbAkkAUMore »
 
78MAAEtAi VAERANAA* CAAEKMAA*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
79tAR*GAMAALAA bAAGA 1 WAi 5MAAEdi ICAnAUMore »
 
80IVAZ~VAnAi MAHAnA MAAtAAaAEPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
81D*GAAERAVAAlAAE cAEKRAEPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
82VAiR KUMAARAE bAAGA-4nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
83VAiR KUMAARAE bAAGA-3nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
84VAiR BAAlAKAE bAAGA-2nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
85VAiR BAAlAKAE bAAGA-1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
86PAiDA MAARi ËJdGAiRELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
87sAAMAE KA*QE tARtAU* aAKASASAAH RISMAMore »
 
88MAPAAQK VAzAArMore »
 
89MAPAAQK VAzAArMore »
 
90tAULAsAiPATELA dEVAEnd^More »
 
91VAedEHiPATELA dEVAEnd^More »
 
92RAJKnYAAwAuMAKEtAUMore »
 
93kAAEJ bAAGA-1PATELA JGAdiSAMore »
 
94GAUJRAtA 2000PATELA InARVA, sA*PAA.More »
 
95GAUJRAtA 2000SAUKLA aInALA, sA*PAA.More »
 
96GAUJRAtA 2000PATELA Di. aEMA. sA*PAA.More »
 
97MAA tAU* HdYAE VAsAnAARi!MAKVAANAA IKSAAER sA*.More »
 
98DRi GAYAELAA LAAEKAEPAU*JANAi KMALA sA*. tAWAA anAU.More »
 
99aAkAET bAAGA-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
100aAkAET bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »