Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1a*GAAR bAA.3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
2a*GAAR bAA.2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
3aIbAxAAnAbAT aMAuLAkAMore »
 
4aIbAxAAnAbAT aMAuLAkAMore »
 
5MAnAGAMAtAi VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
6PAUSAinAA* PARA>MARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
7RiMAjiMA VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
8RiMAjiMA VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
9aJBA-GAJBAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
10sAUkAi RHAE sAAenAAYAK HRiSAMore »
 
11SAvaAtAnAVAABA aE. aE.DAE.More »
 
12aAEsT^EILAYAAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
13aMAR PAEMAKWAAaAEaDALAJA VAzAArMore »
 
14aMAibAYAAr nAEnAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
15LAXYAËBAdUPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
16LALAATnAA LAEkAGAAER ]PAEnd^More »
 
17sAMAKALABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
18aLLAD cAEKRiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
19K*KUUPATELA PAnnAALAALAMore »
 
20SAAEwA-P~AItASAAEwA bAA.2YAAIxAK MAHESAMore »
 
21PALATA{ P~AitAnAi DAERCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
22Z~Ai sWALA P~AKASAQAKR aMAMore »
 
23IVAnAsA KAEMPYAUTR KEMPAsA-1MAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
24PAtnAiBAi.KESARISAVAMA#More »
 
25PA*kAinAAE MAAlAAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
26JEHAdiMAEKVAAnA MAnAizAMore »
 
27PAA*kAAE aAPAAE tAAE aMAE aAVAiaEPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
28sPAEnA anAE PAAETUrGALARNAcAEDbAA[ ]dYARAMAMore »
 
29CAA*dnAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
30sACA BAAELAE KUtAA KATE!MAHEtAA tAARKMore »
 
31VAEVA wA VAEVAPAUVAAR [ndUMore »
 
32PARNA-VAAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
33sARKsA DAEKTRnAA* RAEMAA*CAK sAAHsAAEMAeAYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
34bAVA bAVAnAA aAERtAAP~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
35]IdCAYA P~AKASARAJARAMA P~AANAGAAEËVAdMore »
 
36duR MA*IjLA duR IKnAARAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
37GA*wA-sAUGA*wAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
38dIXANA-GAUJRAtAnAi Ku*KNAi VAAtAAraAEaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
39tAARNAHARVYAAsA atAULAKUMAARMore »
 
40aAwAARISALAAVYAAsA CA*PAuMore »
 
41IXAItAJE ]JAsAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
42nAVAbAARtA sAUBAAEwA BAAlAVAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
43sAUMAnA SAAHnAi VAAtAArsAPATELA MAINALAALA H.More »
 
44GA*wA-sAUGA*wAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
45aEK TUKDAE aAsAMAAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
46CA*PAK CAALAisAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
47Z~AiYAJUVAErIdYA aAHInAK P~AKASASAMAAr nAWAURAMAMore »
 
48gARMAA* GAAMACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
49HVAE IKnAARAE duR nAWAiSAAH bAAnAUMAtAiMore »
 
50tAARi tALAASAMAA*dEsAA[ sPASArMore »
 
51SAANAA sA*tAAnACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
52IGARFtAARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
53KA*CAnAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
54RMAESA PAAREkAtAWAAGAtA HRESA sA*PAAdKMore »
 
55IdYAR bAAbAiPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
56anAURAGAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
57KA*TAlAA GAULAMAHAERRAJPAutA dEIVAKAMore »
 
58MAAEnAALAisAABAXAi BAKULAMore »
 
59YAUGAsAInwAYAAIxAK HsAUMore »
 
60nAAnAKDAE BAHAdURPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
61sAMAYAnAE sAWAVAARE - aAPANAA* PA*CAA*GA - KELAEnDRPARikA P~AFULLAMore »
 
62CAAEVAisA GAUvnAAE CAELAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
63JAGAAE cAE CAA]sAnAAYAK HRiSAMore »
 
64HsAAE anAE HsAAVAAEnAAWA RAKESA sA*.More »
 
65sAutAR snAEHnAA*sAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
66KAVYAIVASAEzA :RAVA‹ PATELAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
67MAAHAELA MAUSAAYARAnAAEMAnAiaAR R[SAMore »
 
68RAEGA PAIRCAYA anAE tAEnAi sAARVAARIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
69tAMAE...sAFlAtAAnAA ISALPAia*wAAIRYAA RAJUMore »
 
70KQAEPAInAzAdMAARFItAYAA DAè.MAMore »
 
71sA*sKAR- KWAAaAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
72bAinAi bAinAi j*kAnAAnAi KAER..PAAREkA ]VArSAiMore »
 
73FuLAnAi nAAeKAtAnnAA JYAAEtsnAA anAU.More »
 
74nAdi IVACcEdSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
75sAUkAi WAVAU* aETLAE SAU*?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
76KAVYAIVAZ~VAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
77TELAi 5.4PARMAAR RVAind^ aEsA.More »
 
78DEsK TAEPA PABLAi*sAi*GAPATELA KAeSALAMore »
 
79P~AAEG~AAMAi*GA [nA sAiPATELA KAeSALAMore »
 
80MAulA PAAnA MARiMAsAALAAawVAYAUr RAJESA PAi.More »
 
81MAulA PAAnA MARiMAsAALAAbAT< aECA.BAi.More »
 
82wAuwAVAE cE JlAaDALAJA VAzAArMore »
 
83LAAEKKLAAnAA VAetAAILAKAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
84MAA[>AEsAAEFT aAEFisA 2000PATELA KAeSALAMore »
 
85HELWA ITTIBAT#sAMAHEtAA MAUKUndMore »
 
86MAARAE GAwAEDAE KYAA*YA dEkAAYA cE?RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
87PAdICAnAHSAAH MAAeILAK sA*.More »
 
88PA*CAbAutAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
89VAAlAnAi sA*bAAlARAJGAAEPAALA RinAA sA*.More »
 
90VAAlAnAi sA*bAAlAIsAnHA IMAnAAXAi sA*.More »
 
91bAAIVAnAA MAMArMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
92CAA[nAij JYAAEItAzAHYAU. VAAYA. aELA.More »
 
93KBAiRA kADA BAAJARMAE*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
94BAAèDi LAE*GVAEJKUMAAR IVAJYAMore »
 
95HKiKtASAAH sAUwAiRMore »
 
96YAURAEPA-anAUbAVAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
97SABdnAi sAVAARiPAURAEIHtA LAAbASA*KR sA*.More »
 
98SABdnAi sAVAARiMAHEtAA IVAnAUMore »
 
99aMAnAE tADKAE aAPAAEdLAALA sAURESAMore »
 
100CAALAAE, aEKBAiJAnAE GAMAiaE!PAAREkA RMAESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »