Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1[KO KLABA PAYAArVARNAnAU* JtAnA anAE sA*VAwArnADO.PATELA JYA*tAiMore »
 
2P~AERNAAnAi PAtAVAARsAGAPAIRYAA SAeLAEzAMore »
 
3DU MAi a FEVAR D^OPA DED JEMsA HEDLAi CAE[jVAORA BAKULA-anAU.More »
 
4RAzT^RWAnAA sAARIWAaODO.JAdVA sAUInALAMore »
 
5wA W~Ai MAsKETiYAsArDUMAA aELAEKjAnDRMore »
 
6tAU* J cE wABAKARMAA*...DO. dEVAA*GA [ZVARiMore »
 
7GAURUdEVA RVAin˜nAAWA TAGAORIMA¸A MAHEZVARMore »
 
8aEKYAUPA*KCARP~AO. SAAH DO. PAi.‹.More »
 
9GAŸPAVAr VAAtAArsA*CAYA: BAEnAAYAK GAitAA-sA*PAA.More »
 
10GAŸPAVAr VAAtAArsA*CAYA: aEKnAAYAK GAitAA-sA*PAA.More »
 
11IdVYACAXAUdEsAA[ RMANALAALA VA.More »
 
12KArLA-sAEnTRnAi aE RAtAMAHEtAA sAUwAA InAIkALA-GAU.anAU.More »
 
13KArLA-sAEnTRnAi aE RAtAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
14sAUbAAzA CA*˜A‹KR IP~AYAA*SA -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
15sAUbAAzA CA*˜ACAOKKnA aEnA.More »
 
16aERTELA IMA—ALA‹KR IP~AYAA*SA -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
17aERTELA IMA—ALACAOKKnA aEnA.More »
 
18sAnnAATAnAU* sARnAAMAU* bAAGA-1aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
19MAonA RAGAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
20cLA bAAGA-2aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
21cLA bAAGA-1aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
22aAsAU*nAU* sARnAAMAU*QAKR dXAESA-sA*PAA.More »
 
23vPA-avPADO.IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
24dEVAdAsASARdBAABAUMore »
 
25¸AiMAdà bAGAVAdÃGAitAAsVAAMAi RAMAsAUkAdAsAMore »
 
26` nAMA:ISAVAAYAPAu.JAnAidAdA-PARAMAdSArKMore »
 
27` nAMA:ISAVAAYARAVALA VAiREnd^ aEMA.More »
 
28bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-2) aA WAi aobAGAVAtAIsA*H‹More »
 
29HE,VAtsA!GAodANAA aMA.aEMA. P~AO.More »
 
30HE,VAtsA!TOPANAdAsAANAi RAJKUMAAR DAr.More »
 
31sA*-VAEdnAAGAJJR JYAMore »
 
32JOnA aOF aAKrnAAYAK HRiSAMore »
 
33aAR.KE.LAXMANAnAAYAK HRiSAMore »
 
34‹VAnA dSArnA ¸AENAi-DO.aBdULA KLAAMAPATNAi RAJnAMore »
 
35nAREn˜ MAOdinAO nAMAO: MA*yAPA*KJ KUMAARMore »
 
36RtAnA tAAtAAPAA*DE BAi.sAi.More »
 
37wAD wAi*GAANAE MAAWAA* MAsAANAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
38sAdÃGAItAPAUROIHtA aJYAMore »
 
39VAEIdK GAINAtAnAU* MApWAEMAEIJKtAlAAIVAYAA P~AdiPAMore »
 
40sAOnABAA[ aAHiRANAi tAWAA anYA VAAtAAraOPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
41ROBAinsAnA >UjODiFO DEInAYALAMore »
 
42dYAAnA*d sARsVAtAiMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
43MAHIzAr dYAAnA*d sARsVAtAiP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
44GAitAA-aMAdVAE ISAVASA*KRMore »
 
45JnMAAROPARMAAR }JMASAiMore »
 
46aAPANAi dUInAYAAnAi aAsAPAAsARAMAAnAUJ VAi.More »
 
47aAPANAi dUInAYAAnAi aAsAPAAsARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
48aACAAYAr CAANAKYADO.PATELA MAFtALAALAMore »
 
49101 IVAZVAP~AIsAœ VAexAAInAKODO.bAAYAANAi RMAESACA*˜ J.More »
 
50sAKLA tAiRWA JEnAA tAnAMAA* RE bAAGA-2VYAAsA RJnAiMore »
 
51SAAKUntALAEYA bARtAVAEwA BAABAUbAA{ P~AA. anAU.More »
 
52cyAPAItA ISAVAA‹RANAA bAVAAnAIsA*H DAè.More »
 
53GAUJRAtAMAA* MAAnAVAaIwAKAR anAE nAAGAIRK sVAAtA*yYA CAlAVAlAQAKR GAotAMA-sA*KLAnAMore »
 
54aAtMAjRMARPAAQK RMANA VAACAsPAItAMore »
 
55MAHARAJSAAH sAAeRbAMore »
 
56KBAiR BAiJKVARnA HRiSAbAA[ (sA*PAA.)More »
 
57MAERi KOMAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
58nAATKO-PAoRANAiK anAE sAAMAAIJKMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
59KEnsAR sAAMAE REsAaAMArsT^O*GA LAAnsAMore »
 
60sAOnAAnAA dAGAinAAnAU* RHsYAPARikA aIVAnAASAMore »
 
61tA*dURstAinAA gARELAU ]PAAYAOMAHRAJ VAewA P~AbAUSA*KRMore »
 
62JLAPARiMAYAuRMore »
 
63tAMAARi KARIKdirnAE PAA*kAO aAPAOMAHEtAA InALAESAMore »
 
64IdVYA VAAtAAraOMAAEYAr aIkALAESAMore »
 
65sARKsAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
66KUSAlAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
67MAEnAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
68dAqi sAlAGAiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
69aAPA BADA[JOzAi ‹VARAMAMore »
 
70bAOlAASA*bAUJOzAi ‹VARAMAMore »
 
71VAiR GAE*dALAALAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
72tAEJ ILAsAOTA yAADsAOLA*Ki IKSAORIsA*HMore »
 
73KACAnAdinAE PAELAE KA*QEbAAITYAA sA*diPAMore »
 
74aARsAnAA* JlAdLAALA sAURESAMore »
 
75bAMMAIRYAA KuVAAnAE KA*QDEQAKR sAUREnAMore »
 
76KACAnAi aARPAARMAHEtAA JYA*tAMore »
 
77VARtAAROdAdAVAAlAA aEzAAMore »
 
78nAAèLAEJ-GAADrnAbA’ HEMAEnAMore »
 
79‹VAnA anAE wAMArbAANAdEVAMore »
 
80‹VAnAdSArnAbAANAdEVAMore »
 
81aAJnAi VAAtA aAJE J!BALARAMA VAEMAuIRMore »
 
82CAALAO CAA*dAMAAMAAnAE MAOBAA[LA KRiaE...JOzAi MAwAUKAntAMore »
 
83bAARtAnAO {ItAHAsAsVA SAELAtA aEnA. DiMore »
 
84tAKrSAI‡tAPAARkAiYAA Z~Ai aEMA. KEMore »
 
85JenA wAMArnAU* HAdrIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
86KMArYAOGA dUbAAzAi-anAU.More »
 
87syAi- aOlAkA VAGARnAU* aIstAtVAtAsALAiMAA nAAjRinAMore »
 
88PA*IDtA sAssAARAMAnAA* PARA>MAO(bAAGA-3)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89PA*IDtA sAsAARAMAnAA* PARA>MAO(bAAGA-2)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
90PA*IDtA sAssAARAMAnAA* PARA>MAO(bAAGA-1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
91wAMA*Di ICAtAOMAnAUCAA RtnAAMore »
 
92MAuRkA BAKRiMAnAUCAA RtnAAMore »
 
93tAEnAALAi RAMAGAUPtAA MAOnAAMore »
 
94MAULLAA nAsARU›inAGAUPtAA MAOnAAMore »
 
95aKBAR anAE IBARBALAGAUPtAA MAOnAAMore »
 
96ad#bAUtA anAE ROMAA*CAK PARiKWAAaOsAMAANAA HInAFMore »
 
97ISAXAAP~Ad BAAlAVAAtAAraO- sA*tAOzAnAU* FlAsAMAANAA HInAFMore »
 
98BAiJU* PAROqSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
99Z~Ai MAAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO bAAGA-5CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
100GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA P~AVAiNACA*˜ ICAMAnALAALA-sA*PAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »