Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1LAALAsAA bAAGA-1KAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
2[ItAHAsAwAARAHzAr aSAAEKMore »
 
3dESA IVAdESAPAAREkA RVAind^More »
 
4MAAEHRA J*KSAnAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
5aVASAEzAjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
6PAGALAE PAGALAE PAAVAKsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
7IP~AYAdSAirnAi HAsYAKWAAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
8MAAYA MAAsTRi aAEF [*IGLASA G~AAMARPAURAInAK RAJEnAd^More »
 
9VAAtAAr RE VAAtAArVYAAsA sAItASAMore »
 
10KAnHAnAi KABARVYAAsA sAItASAMore »
 
11HAWAinAE sAu*q MAlAi KE sAu^qnAE HAWAi MAlYAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
12MAwAR TEREsAAMAHEtAA JYAAMore »
 
13aAYAkAAnAi aAElAkAANAdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
14MAHAnA IFLAsAuF GAUIJraEFbA’ MAulASA*KR P~AA. anAU.More »
 
15d^ARKACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
16RCAnAA ISAsPAnAi dIzTaE sVAAtA*yYAAEtAR GAUJRAtAi Tu*Ki VAAtAArKAKA sAUwAA aAR. DAE.More »
 
17P~AERNAAJAnAi KMore »
 
18KAèMADEKsA KAèMPYAUTR KAEsAr IKTGAUPtAA IVAKAsAMore »
 
19wAuMAKEtAUnAi Z~AEzD VAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
20dEVAdAsASARdBAABAUMore »
 
21REIDYAMAnAi JnAEtAA MAAdAMA KYAuRiJAESAi ]zAAMore »
 
22GAitAAdSArnAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
23DAELAtAAE DU*GARsAURtAi nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
24sAUB~AHMANYAMA# CA*d^SAEkARJAESAi ]zAAMore »
 
25MAAERIPACc WAVAAnAU* MAnAPATELA JYAVAdnAMore »
 
26HJAR CAAEYAArsAinAi MAAdEVAi MAHAZVAEtAAMore »
 
27aEKVAiRAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
28P~AKASAnAA* PAAREVADA*JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
29wAuMAKEtAU*nAi VAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
30dIRYAAE cLAKE wAUMMAsAnAAEKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
31InAILAMAA MAaDALAJA VAzAArMore »
 
32RAkAnAi HU*F anAE KAlAnAA* CA>MAHEtAA RIsAKMore »
 
33RAkAnAi HU*F anAE KAlAnAA* CA>PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
34YAAEIGAnAi MAARivPAANAi MAHMAdMore »
 
35Z~Ai IVAZ~VAKMAAr PAURANAJAEzAi nAREnd#bAA{ MAYAASA*KRMore »
 
36KAENA?QAKR LAAbASA*KRMore »
 
37MAHE*K MAlAi GA[SAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
38J*tARMA*tARPA*DYAA IVA”LAMore »
 
39SAAEwA-P~AItASAAEwA bAA.2YAAIxAK MAHESAMore »
 
40DAE. aMAtYArKUMAAR sAEnAkAkkAR KE.KE. DAE.More »
 
41MAEgA anAE wARtAiHzAr aSAAEK anAU.More »
 
42sAKKRBAARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
43Ku*PAlA FuTYAAnAi VAAtARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
44]jRDARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
45KWAAIVAbAiIzAKA bAAGA-1HzAr aSAAEKMore »
 
46GAINAtAMAA* sAFlA KEMA WASAAE?SAEQ RJnAiMore »
 
47MAAETiBAAJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
48bAARtARtnA JHA*GAiR tAAtAARAVALA KnAUbAA{More »
 
49KAPAUvzAsAURtAi aAIBAdMore »
 
50tARsA aEK THUKAnAiMAAwAD RAgABA‹More »
 
51GAUJRAtAnAi aMAR {ItAHAsAKWAAaAEsnAEHRISMAMore »
 
52PAAPAnAA PADcAYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
53cELLAAE sAVAALAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
54cQsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
55bAVYA BAEBAiLAAEnA HAETLAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
56PAAEMPAE[nAA aAkARi IdVAsAAEKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
57PAiRMAnAAE PAAdSAAHaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
58sAAR*GAdEVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
59{DRiYAAE GAqaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
60IVASAlAdEVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
61sAAMA*tAIsAH BAiHAELAAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
62aEK asVAPnA sAUkAi ‹VAnAGAADitA JYA*tAMore »
 
63LAAEPAAMAUd^A kA*D:1-4MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
64sAVAErZ~VARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
65VAJJRGAqaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
66CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
67CA*BALA tAARAE aJ*PAAE (bAAGA-1-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
68sAuRtAnAA wAuIlAYAA MAHAELLAAMAA*nAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
69sAAERQ, tAARA* VAHEtAA* PAANAiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
70nAARiCAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAECAAewARi sAUnAitAA anAU.More »
 
71VAGAR VAA*KEPARikA aIVAnAASAMore »
 
72sVAPnALAAEKnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
73P~AANA JAGAAE REnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
74Z~AwwAAbA*GAPATELA KLPAESAMore »
 
75nAVAA* InASAAnABAARAET sAAR*GAMore »
 
76IKSAAER KWAAaAEIGAJUbAA[More »
 
77sA*IwAREkAAa*tAANAi RAJESAMore »
 
78tAAEFAnAnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
79sVAPnAd^zTAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
80PALAKPARiPARMAAR {ZVARMore »
 
81sAUkADnAA TUKDAdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
82aB~AAHMA MAèsLAAEPA*IDtA HIzAdAMore »
 
83IVAZ~VAnAi VAexAAInAK gATnAAaAEbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
84MAnAAEHR cE,tAAEPANA...dLAALA sAURESA anAU.More »
 
85aAPAKi PARcA[YAArPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
86P~AEMAPAyA anAE anYA VAAtAAraAERAYA P~AItAbAAMore »
 
87nAVAILAKAaAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
88JAEGA-sA*JAEGAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
89IsAwwAAWArQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
90SAEzAAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
91WADr IMALAEInAYAMAWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
92IsMAtA VAERVAAnAU* KzTRELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
93aEK HtAAE HKLAAEnAAYAK JnAKMore »
 
94sAAPAVAA‹MAwAURAYAMore »
 
95IKMBALA REVAnsAVAuDMAwAURAYAMore »
 
96aAVAARA MAsAiHAP~AbAAKR IVAzNAUMore »
 
97bAGAVAAnA BAUwwA: gAMMA-sAAR anAE gAMMA-CACAAraAnA*dMore »
 
98RAMAbAKtAAEbAT< IHMAA*SAUMore »
 
99RAtARANAidLAALA sAURESAMore »
 
100PAlAnAA* PALAAkAA*IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »