Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1TARjnA KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
2R*GA cE BAAPAU !MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
3sAMAAJgADtARMAAlAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
4GAJBAbAGAdEVA KnAUMore »
 
5b~AMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
6aJANYAA PAAEtAPAAEtAAnAAaxAEYAMore »
 
7tAAEYA aMAE LAAGANAinAA MAANAsAPARikA bARtAMore »
 
8aAèPARESAnA [GALAPATNAi RAJnAMore »
 
9aAYAAsAGAAEHELA nATVARMore »
 
10aPARAwAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
11aIbAnAVA LAgAU sA*sKMAHEtAA sAi.VAi.More »
 
12IVA.sA.kAA*DEKR sAJrK anAE sAJrnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
13MAAnAVA aIwAKARPARMAAR LAILAtAMore »
 
14RIsALAi VAAtAArVALAi-4dv avINAKA MAnAAEJMore »
 
15RIsALAi VAAtAArVALAi bAAGA 3dv avINAKA MAnAAEJMore »
 
16IsAwwA VAetAALA bAAGA-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
17PAAELAAE PAAELAAE 50sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
18PAUNYASAAlAi PAUNYAwAnAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
19IRYAAsAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
20sA*tAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
21kAtARnAAK kAELASAMAAr GAAetAMAMore »
 
22KAEMPYAUTR F*DAMAEnTLA (bAAGA-2) anAE IDsK aAEPAREIT*GA IsAsTMA(DAEsA)SAAH sAAEnALAMore »
 
23sA*KEtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
24aEK nAAnAKDi bAuLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
25aAKAR VAGARnAAE sA*BA*wAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
26aAkAU* aAKASA MAARi PAiDASAAH dEVAEnAMore »
 
27R*GAMA*CAnAAE RAEMAA*CASAAH dEVAEnAMore »
 
28sAKlA tAiRWA tAnAMAA* REGANAAyAA IGARiSAMore »
 
29wAMArXAEyAESAUKLA aAR.Di.More »
 
30HERtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
31P~AitA RAtAbARnAiRAINA*GAA aMAMore »
 
32IVAZ~VAnAi Z~AEzQ HAsYAKWAAaAEDNAAK sAtAiSAMore »
 
33MA*jiLAbAGAdEVA KnAUMore »
 
34BA*wAnA tAuTYAA* - RAJKnYAA (kA*D-3)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
35IVAnAASAbAGAdEVA KnAUMore »
 
36GAA*wAi‹More »
 
37anYAAYAbAGAdEVA KnAUMore »
 
38P~ANAYA P~AKASAMAHEtAA RsAiKMore »
 
39[tARJnAsAYAAnAi HsARtAMore »
 
40}DNA kATAELAAEPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
41KACAi MAATinAU* wARGAJJR JYAMore »
 
42asAiMA P~AtAiXAAdVAE P~AiItAMore »
 
43aZ~AA*tAPARikA aIVAnAASAMore »
 
44kAiLAtAi KlAinA*dA GAULASAnAMore »
 
45aEKVAisAMAi sAdinAA aAKASAMAA*SAAH GAUNAVA*tA cAE. (aAZ~LAEzA SAAH)More »
 
46BAAvdbAGAdEVA KnAUMore »
 
47KYAAMAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
48vPAERi PADdAnAAE sAAEnAERi ]JAsASAAH GAUNAVA*tA cAE. (aAZ~LAEzA SAAH)More »
 
49a*wAERAbAGAdEVA KnAUMore »
 
50sAusAVAATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
51IVAsMAYAbAGAdEVA KnAUMore »
 
52P~AEMA AUPARikA aIVAnAASAMore »
 
53MAnAnAi MAHEIFLAMAA*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
54MAPAAQK VAzAArMore »
 
55MAPAAQK VAzAArMore »
 
56VAARsAdARGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
57P~AHARbAGAdEVA KnAUMore »
 
58BARkAA BAHARPARikA RsAxAAMore »
 
59GAMore »
 
60sAuYAr CA*d#nAA PADVAAYAA bAA.2PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
61BAA[ aMAE BAALAKU*VARA RE..MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
62KAE[ dESAi KAE[ PARdESAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
63KALAG~AstAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
64IP~AYAKAntA PARikA nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
65sAuYAr CA*d#nAA PADcAYAA bAA.1PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
66jA*jRnAAE jNAKARIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
67KAQA*nAA BAHARVATAtAiRKR IVARESAMore »
 
68MAHisAAGARnAU* wAAVANAtAiRKR IVARESAMore »
 
69YAsA MAAYA LAAEDrPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
70cLAnAAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
71CAALA CALAU MAtAVAALAiCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
72GAU*JA{SACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
73IdLAbAR IdLAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
74VAA{sARinAA anAE RAJR*GAinAiMAHEtAA RIsAKMore »
 
75P~AKPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
76PA*IKtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
77†GAVAEdAId bAAzYA bAuIMAKAsVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAi‹More »
 
78MAjwAARMAA* }QELA aA*wAibAATiYAA RAKESAMore »
 
79BAEnA-HRCAAeHANA bAGAVAtAP~AsAAdMore »
 
80BAEnA-HRVAAELAEsA LYAuMore »
 
81dUInAYAA jUKtAi HeKCci bAVAEnAMore »
 
82IdLA wADKGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
83a*wAARE aqVAAYAA aJVAAlAAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
84PALATA{ P~AitAnAi DAERCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
85bAAGYASAAlAiGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
86MA*WAnAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
87sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAiMore »
 
88sAIRtAAWAi sAAGARGAA*wAi‹More »
 
89IVAPAWAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
90kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
91kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
92YAUGAPAURUzA PA*IDtA dinAdYAALA ]PAAwYAAYAPATELA MAFtALAALAMore »
 
93sAtYAIJtA RAYAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
94yAi‹ MAULAAKAtAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
95R*GA R*GAiLAAE CA*d^ MAnAAEHRPATELA P~AIVANA sAi.More »
 
96a*tAR dEVAtAACAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
97MAHAbAARtA KWAAMAAlAAwAuMAKEtAUMore »
 
98HsAAHsA KWAAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
99aJnABAi PARiKWAAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
100aJnABAi PARiKWAAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »