Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAVAILAKA sA*CAYAsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
2nAAnAA nATnAA* nAATKAEQ‰R CA*d^KAntA `MAEH`More »
 
3RAMAGAAWAAIyAPAAQi RMAAnAAWAMore »
 
4PAA*kA IVAnAA }DtAA* PA*kAiDA*PATELA H*sAABAHEnAMore »
 
5G~AAMALAXMAi (bAAGA 3-4)dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
6G~AAMALAXMAi (bAAGA 1-2)dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
7}JlAA aVAtAARJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
8aEK HtAAE HKLAAEnAAYAK JnAKMore »
 
9aKBAR anAE aAELAiYAAEdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
10TAqAE tADKAE ]nAi CAA*dnAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
11GAA*wAiKWAAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
12YAUGAAVAtAAR GAA*wAiPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
13G~AAMAAEwAAEGAMore »
 
14sAVYAsAACAi sARdARsA*. dAESAi YASAVA*tAMore »
 
15‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVAILAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
16{sAPA BAALAKWAAVAILARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
17JAdU{ tAU*BADiKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
18{sAPA BAALAKWAAVAILARAVALA KnAUbAA{More »
 
19{sAPA KWAAVALAiRAVALA KnAUbAA{More »
 
20aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikASAUKLA CA*d^SA*KR anAU.More »
 
21JD CAEtAnA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
22syAi-IsAIwwAnAA* sAAEPAAnAAESAAH P~AiItAMore »
 
23syAi-IsAIwwAnAA* sAAEPAAnAAEdiVAAnA‹ w~AUMAnABAEnA DAè. sA*.More »
 
24PARAGAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
25sAELF MAEnAJMAEnTIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
26VAEBA-sAA[T ID*jA[nAi*GAdVAE HIsAtAMore »
 
27SAunYAnAi sMAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
28KMArBAAdnAA RHsYAAEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
29xAAnAIVAZ~VA: IVAKAsA P~AIKYAASAUKLA KAeITLYAMore »
 
30xAAnAIVAZ~VA ]d#bAVA anAE IVAKAsABARAEIDYAA nAVAinAbAA{ aECA.More »
 
31JnARLA nAAELAEJSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
32jvkAE diVAAKUndInAKA [SAAMore »
 
33aWArnAi VAENAUQAKR sAUREnAMore »
 
34MAUIKtA PAWAsVAAMAi ICAdAnA*d‹More »
 
35gAR ]PAYAAEGAi VAAtAAEGAAELAiBAAR nAJMAAMore »
 
36aAKASAnAA* PAUzPAAEMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
37IVAdESAi VAAnAGAiaAEMAAv bAAVAnAABAEnAMore »
 
38P~AsAnnAtAAnAi PAA*kADiaAEVAALAEsA FAwARMore »
 
39JWWAABA*wA JAEDKNAA*dEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
40VA‡tASAUKLA HIRnd^ H.More »
 
41MAAIHtAi sAMAAJMAA* MAènAEJMAEnT sAMAsYAAaAE anAE PADKARAEMAHEtAA wAVALAMore »
 
42VYAVAHAR KUSAlAtAASAUKLA HIRnd^ H.More »
 
43ICA*tAA cAEDAESAUKLA HIRnd^ H.More »
 
44aAtMAIVAZ~VAAsASAUKLA HIRnd^ H.More »
 
45‹VAnA sA*KEtAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
46nAVAA* nAAMAAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
47JAGARNAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
48MAARi P~AWAMA GAjLAYAAyAAPAALAnAPAURi MAUsAAIFRMore »
 
49aEsT^AE aAèPARESAnASAAH RMAESA sAi.More »
 
50TCALAi aA*GAlAiaE GAAEVAwArnAJAEzAi IdnAKRMore »
 
51ISAVA-sAuyAaAESAAEMore »
 
52aA>AESA anAE aAKA*XAAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
53PA*JABAi VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
54TPAu TPAAERiMAHEtAA tAARKMore »
 
55MAHEtAAnAA MAAE*wAERA MAHEMAAnAMAHEtAA tAARKMore »
 
56MAU*BA[MAA* MAHEMAAnA-YAJMAAnA PARESAAnAMAHEtAA tAARKMore »
 
57aA dUInAYAA PAA*JRAPAAElAMAHEtAA tAARKMore »
 
58P~AbAAtAnAA* PAUzPAAE bAAGA-1KAETK VAJAUMore »
 
59P~AbAAtAnAA* PAUzPAAE bAAGA-2KAETK VAJAUMore »
 
60R*GAR*GAnAA* GAitAAEVYAAsA bAAnAUBAEnA DAè.More »
 
61Tu*Ki VAAtAArSAAsyAi IVAJYAMore »
 
62sVAYA* MAnAAEPACAARPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
63dASArInAK P~AVAAHAEJRiVAAlAA RAIwAKAMore »
 
64sAkAidEsAA{ IdnAESAMore »
 
65501 VAAtAAE MAAnAAE KE nAA MAAnAAEIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
66‹VAnA,sAFlAtAA anAE aAnA*dPATELA RAEIHtAMore »
 
67aHr @MA*yAAEPAAsAnAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
68IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.9BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
69IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.8BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
70IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.7BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
71IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.6BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
72aEnTi asWAMAAJPAi MAnAUMore »
 
73akAA nAi VAANAiMANAiLAALA MAHAsAUkARAJnAi K*More »
 
74RAsAAEtsAVAMAHEtAA dAELAtARAYAMore »
 
75MAANAAE PAuREPAuRi ËJdGAi MAwAUP~AMAEH (DAYAAIBATisA) HAEYA tAAEPANAdEsAA[ GAAetAMA VA.More »
 
76syAiaAEnAi MAAnAsAiK aARAEGYA sAMAsYAAaAEKARiaA aÎZVAnAMore »
 
77syAiaAEnAi MAAnAsAiK aARAEGYA sAMAsYAAaAECA*d^SAEkAR sAi.BAi. DAè.More »
 
78LAAGANAiaAEnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
79sAELF MAEnAEJMAEnTIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
80bAJ GAAEËVAdMA#KDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
81sAAIVAyAiVYAAsA JGAdiSAMore »
 
82MAEzA WAi MAinA LAGnARAQAED CA*d^KAntA sA*.More »
 
83JnARLA nAAèLAEJ IKVAjPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
84LAAQAdAdAnAi BAAlA VAARtAAaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
85LAAQAdAdAnAi BAAlA VAARtAAaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
86IMALAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
87P~AKYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
88PAAEQPARMAAR MAAEHnAMore »
 
89a*wAAPAAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
90YAURAEPAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
91J*GAE sAALAARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
92VYAAVAHAIRK sA*sKMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
93VYAAVAHAIRK sA*sKbAT< BAi.Di.More »
 
94VYAAVAHAIRK sA*sKPATELA JE aEsA.More »
 
95tAtVAxAAnAnAA aAwAsWAAPAKAEVYAAsA CA*d^KAntA anAU.More »
 
96GAINAtA IsAIwwASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
97[*IGLASA TèKInAKAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
98IBAHARi sAtAsA[KIVA sAIVAtAAnAARAYANA GANAPAItAnAARAYANAMore »
 
99diPA InAVAArNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
100P~AEMAIVAJAEGANAKAELAKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »