Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RESAMA D*kA bAAGA-2KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
2RESAMA D*kA bAAGA-1KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
3VAiR BAAlAKAERAVALA KnAUbAA{More »
 
4aMAR BAALAKWAAaAE-2IyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
5nAA[sA nAEPAALAPATNAi RAJnAMore »
 
6ËJdGAi nAAMAE MAJAESAi I>znAAMore »
 
7sAVAAErdYAnAi ‹VAnAKlAAPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
8sAtYAAG~AHnAi sAPtAPAdisA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
9P~AItASAAEwAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
10VA*dnAiYA nAARi RtnAAE aAEJIsVAnAiGAAEHELA nATVARMore »
 
11aAYAnAAMAA* KAENA cEaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
12KAEDVADrPATNAi RAJnAMore »
 
13sAMAYAR*GAJAESAi JE.aAR.More »
 
14IVAZ~VAAsAwAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
15aA*kAAEMAA* DuBAi GAYAAE dIRYAAEPARikA bARtAMore »
 
16IVAnAASAbAGAdEVA KnAUMore »
 
17RESAMA D*kA bAAGA-2KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
18IVAInAPAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
19JYAIH*d!JYAIH*d!PA*DYAA aARtAiMore »
 
20abAYAKVACASAMAAr GAAetAMAMore »
 
21sAAeRAzT^nAi RsAwAARMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
22JAduu[ gAAEDAE KMARtAAJaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
23VAiD, VAGADAnAA* PA*kAiRAaAELA LAALAIsA*H MAAnAIsA*HMore »
 
24a*tAR JAGAi aARJu -2SAMAAr GAAetAMAMore »
 
25a*tAR JAGAi aARJu (PAuVAArwAr)SAMAAr GAAetAMAMore »
 
26KWAAbAARtAi GAUJRAtAi VAAtAAraAEB~AHMAbAT< aInAvwwAMore »
 
27yANA GAULAABAi CHAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
28sAARA*SAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
29tAHAEMAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
30IVAwAAtAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
31PAUKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
32JkAMAi atAitAPATELA sAA*.JE.More »
 
33gAAtAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
34PADKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
35sA*KTbAGAdEVA KnAUMore »
 
36aASA*KAbAGAdEVA KnAUMore »
 
37kAAMAAESAibAGAdEVA KnAUMore »
 
38a*tA:sAILALAAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
39HUtAASAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
40MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA aARtAiMore »
 
41VAJudbAGAdEVA KnAUMore »
 
42VAJudbAGAdEVA KnAUMore »
 
43MADrR PLAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
44MADrR PLAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
45P~AEMA PARkAIVAHARi BAABAUMore »
 
46GAA*wAi‹nAA ‹VAnAP~AsA*GASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
47GAA*wAi‹nAE JGAVA*dnAASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
48sVAAwAinAtAA sA*G~AAMAMore »
 
49aIGnAPAWASAMAAr GAAetAMAMore »
 
50BAAPAUnAA PAyAAE-3More »
 
51MAHAtMAA GAA*wAinAA sAHVAAsAMAA*More »
 
52sAtYAAG~AHnAi sAPtAPAdisA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
53sA*PAItASAAsyAMore »
 
54GAA*wAi‹nAi sAAwAnAAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
55aAkARi FE*sALAAEMore »
 
56BAAPAUnAi jA*kAiMore »
 
57GAA*wAi JEVAA JAEYAA JANYAA IVAnAAEBAAaEMore »
 
58a*BAR CARkAAEsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
59LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
60BAAdSAAH BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
61nYAU TiVAi JAEKsAnAAYAK FAELAiMore »
 
62LAARiYAUwwAbAT< [LAA R.More »
 
63KWAAbAARtAi GAUJRAtAi VAAtAAraAESAUKLA YASAVA*tAMore »
 
64BAA*wAi MAUQMAHEtAA tAARKMore »
 
65PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANA bAAGA-4PATELA PAnnAALAALAMore »
 
66PAAcLAE BAARNAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
67PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANA bAAGA-3PATELA PAnnAALAALAMore »
 
68PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANA bAAGA-2PATELA PAnnAALAALAMore »
 
69CAA*d DuuBAE tAAE IP~AtAMA JAGAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
70JkAMAi atAitAaNAsAi RAMAsAvPAMore »
 
71a*tA:sAILALAAKAeR aIJtAMore »
 
72LAkYAA LAEkA LAELAADMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
73MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
74aAEWAARbAT aIZ~VAnAiMore »
 
75aAEWAARbAT aIZ~VAnAiMore »
 
76F*AsALAAEbAT aIZ~VAnAiMore »
 
77a*tARiXAnAA P~AbAAVAnAAE IsAwwAA*tAbAALACA*d^ anAU.More »
 
78a*tARiXAnAA P~AbAAVAnAAE IsAwwAA*tAKAELAinA RAEDnAiMore »
 
79nAAIstAKB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
80sAiRtAE MAUstAFAHjRtA aLLAAMAA aBdULA MAUstAFA aA jMAiMore »
 
81RMANA-bAMANAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
82aE tAAE aEMA J CAALAEMAHEtAA tAARKMore »
 
83aAPABAIlAYAAEPAuJALAALAMore »
 
84LAAQA dAdAnAi BAAlA VAARtAAaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
85LAAQAdAdAnAi BAAlAVAAtAAraAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
86sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
87kAAEVAAYAELAA a*GAnAA* qA*KNA!MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
88BAAlAAEItAYAAnAi BAlAELAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
89sAAXARnAAE sAAXAAtKAR -3SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
90sAAXARnAAE sAAXAAtKAR -2SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
91BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi sAAMAlAdAsA LAXMAidAsA anAU.More »
 
92BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
93GAA*wAi‹nAE JGAVA*dnAAsA*. sAVArPALLAi RAwAAKMore »
 
94GAA*wAiwVAInABAuCA HIsAtA H.More »
 
95KEnd^ anAE RAJYAAEnAA sA*BA*wAAEMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
96anAUbAuItAsA*. PATELA bARtAMore »
 
97GAA*wAi-ISAXANAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
98BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi sAAMAlAdAsA LAXMAidAsA anAU.More »
 
99BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
100Z~AiMAd# RAJCA*d^ anAE GAA*wAi‹sA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »