Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAtAnAnAA* RtAnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
2aARtAi G~A*WAAVAILAJAnAi KMore »
 
3nYAU TiVAi JAEKsAnAAYAK bAAELAiMore »
 
4nYAU JAELAi JAEKsAnAAYAK bAAELAiMore »
 
5aAGAnAi PAELAE PAAR, sAuRJnAAE ]gAADdVAE aVAIntAMore »
 
6MAAE*gAA MAnAAERWAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
7KAMA-KAJnAi VAAtAAEPATELA RAVA‹More »
 
8KAMA-KAJnAi VAAtAAEPATELA RAVA‹More »
 
9KAMA-KAJnAi VAAtAAEPATELA RAVA‹More »
 
10aEREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
11P~AVAAHPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
12bANAtAR-KWAAaAEIyAVAEdi MAHEnd^ RE.More »
 
13sAuRdAsADAEsAA P~AAGA‹More »
 
14tARNAAMAA*WAi MAERU G~A*WAMAAlAAbAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
15aEK VAexAAInAK †IzAILAPsKAEMBA JYAAEJr Di.More »
 
16aEK VAexAAInAK †IzAG~AEHAMA ISALAErMore »
 
17YAAEGAi KWAAMAPARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
18YA*yARIsAYAAE HEn~Ai FAEDrnAEHATr LA{j aAELAB~AA{TMore »
 
19aAElAkAANAjVAERi bAd^KAntAMore »
 
20sAMAAJ SAyAudEsAA{ KULAinACA*d^ HiMA*tAbAA{More »
 
21sARdAR VALLAbAbAA{ PATELAPATELA {ZVARbAA{More »
 
22MAARA asAtYAnAA P~AYAAEGAAEPATELA JYA*tAibAA{More »
 
23KCcDA tAARA sA*tA bAKtAnAE qAELAiJAEzAi aELA. JE.More »
 
24SAU>tAARKVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
25bAGAVAAnA BAUœnAA sAMAYAnAi KWAAaAEVAewA bAAVAnAAMore »
 
26bAGAVAAnA BAUœnAA sAMAYAnAi KWAAaAEVAewA bAAVAnAAMore »
 
27LAAEKKWAAMAAlAAVAewA bAAVAnAAMore »
 
28ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
29ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
30BAALAIKSAAER G~A*WAAVALAi-8HEDA] nATVARMore »
 
31BAALAIKSAAER G~A*WAAVALAi--7HEDA] nATVARMore »
 
32sAMAAJ KWAAMAAlAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
33JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
34sAMAAJgADtARMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
35sAPtAR*GAi KWAAMAAlAAZ~AAEF REkAAMore »
 
36‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
37‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
38wAMAArtMAAaAEnAA CAIRtAAEsA*. JAnAi KMore »
 
39wAMAArtMAAaAEnAA CAIRtAAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
40IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
41IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
42IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
43aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAGAA*wAi‹More »
 
44HAWAiSA*KR wAMAwAMAiaAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
45SAAH LAtAiFaADVAANAi KLYAANAMore »
 
46MAUnASAinAA* sAAMAAIJK nAATKAEdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
47{ItAHAsAnAi tAEJMAuItAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
48{ItAHAsAnAi tAEJMAuItAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
49IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH RAEIHtAMore »
 
50IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
51IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAZ~AidEVAiMore »
 
52HAWAiSA*KR wAMAwAMAiaAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
53IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
54IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
55JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
56JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
57JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
58PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
59bAARtARtnA {IndRA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
60nAVAAE IBARBALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
61nAVAAE IBARBALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
62MAnAAER*JK aEKA*KiaAEMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
63syAiSAIKtAVAEd MAuLA‹ dULAbA‹More »
 
64dURGAABAA{dEsAA{ RsAEnd^More »
 
65Z~Ai MAiRA*BAA{ nAAITKAJAESAi sAAEMAEZVAR nAAWA‹More »
 
66KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
67‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVAILAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
68KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
69tAuFAnA SAMYAU*MAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
70BAAlA sAAIHtYA GAUCcsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
71BAAlA sAAIHtYA GAUCcsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
72BAAlA sAAIHtYA GAUCcsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
73BAAlA sAAIHtYA GAUCcsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
74]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
75]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
76‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVALAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
77JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
78KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
79sAuXMA‹VA PAIRCAYAMAAlAA-9-10aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
80IsA*HAsAnABAyAisAiJEsALAPAURA ISAVALAALA anAU.More »
 
81sAPtAR*GAi KWAAMAAlAAZ~AAEF REkAAMore »
 
82sAPtAR*GAi KWAAMAAlAAZ~AAEF REkAAMore »
 
83‹VAnA PA*WA ]JAlASAAH RAEIHtAMore »
 
84ISASAU aIbAVAAdnA G~A*WAAVALAiJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
85ISASAU aIbAVAAdnA G~A*WAAVALAiJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
86xAAnAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
87BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
88BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
89bAARtARtnA {IndRA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
90KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
91sAVArwAMAr KWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
92GAUJRAtA {ItAHAsA KWAAMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
93CAAK-VAtAU*lADAEsAA P~AAGA‹ anAU.More »
 
94CAAK-VAtAU*lAB~AEST BATAErLTMore »
 
95GA*MAtAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
96IKSAAER sAAHsAKWAAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
97BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAbA’ MAnAUbAA{More »
 
98a*DERi GA*DERiVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
99a*DERi GA*DERiVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
100sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAiB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »