Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
2xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
3xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
4aIbAxAAnASAAKUntALAMAsAAELAAEMAnA aEstAER aE.More »
 
5VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
6RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
7RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
8RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
9PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
10PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
11PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
12‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAA-12VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
13‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAA-11VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
14‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAA-9VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
15cnd : P~AVAESAPAuJALAALAMore »
 
16aAtMAKWAAsA*. GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
17aAtMAKWAAMAHEtAA sAUMA*tAMore »
 
18P~AItAMAAnAATKbA’ MAINALAALA cBAARAMAMore »
 
19MAAnAVAinAi bAVAA{PATELA PAnnAALAALAMore »
 
20aA{nsTA{nAJAESAi ]zAAMore »
 
21JnAMATiPAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
22MAAEtAnAAE ISAKARMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
23aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAKAKA KALAELAKRMore »
 
24sAUbAAzACA*d^ BAAEjRAEYA IdLAiPAMore »
 
25‹VAnA MA*GALA G~A*WAAVAILAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
26MAEgAwAnAUzA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
27aMAR G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
28aMAR G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
29MAHAnA VAexAAInAKAE : 3VAKiLA anA*tAMore »
 
30MAHAnA VAexAAInAKAE : 2VAKiLA anA*tAMore »
 
31PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
32JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
33JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
34LAAEKsA*sKAR diPAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
35VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
36RAJVAiSAUKLA YASAVA*tA anAU.More »
 
37RAJVAiMAEIKYAAVAELAiMore »
 
38SAAH LAtAiFRELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
39MATAEDU* nAE tAULAsAi anAE BAiJA* nAATKAEsnAEHRISMAMore »
 
40GAQKKR MAwAUBAEnA VAiMore »
 
41JANAitAi PAARsAi VYAIKtAaAEPAAQK aEMA. JE.More »
 
42sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsASAAH ‹. aEnA.More »
 
43sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAJAESAi PAi. aEMA.More »
 
44sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAJAnAi aECA. aEnA.More »
 
45sAE>ETEIRYALA P~AEK#ITsAkAu*T aEnA. Ti.More »
 
46HIRnAA HstAAXARKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
47sAAEPAAInAKAPAuJALAALAMore »
 
48MAnAMAAEHK BAAlA nAAMAAVALAiRAYA YASAMore »
 
49aASAARAMAi KAIntAMore »
 
50sAFlAtAARAMAi KAIntAMore »
 
51sAJJnA IMAyAAEnAA sA*GAAWAERAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
52JenA MA*yA-YA*yA IVAwAA]PAAwYAAYA RAMAPAsAAd PA*IDtAMore »
 
53qA[ aXAR P~AEMAKASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
54YAAEGA IsAIwwAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
55LAAETsA 1-2-3JAnAi nAitAABAEnAMore »
 
56GAAWAACAET‹r ‹tAEnd^ MAAEHnAMore »
 
57dinA#Kdr KEtAABAsA*JANAA PAESAAEtAnA dSAtAUR BAEHERA*MA‹More »
 
58IsWAtAP~AxAdSArnAbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
59MAHAVAiR dSArnAaAESAAEMore »
 
60KAEMPYAUTRnAi BAAELABAALAAMAAEdi nAGAinAMore »
 
61YAURAEPAiYA ICAyAKLAAnAAE PAIRCAYAJAnAi MAUId^KAMore »
 
62YAURAEPAiYA ICAyAKLAAnAAE PAIRCAYAbAAeIMAK sVANArKMALAMore »
 
63P~AsAARNA anAE sAMAAJMAHEtAA CA*d^VAdnA anAU.More »
 
64P~AsAARNA anAE sAMAAJMAsAAnAi MAHERAMore »
 
65sA*bAVAAIMA XANAE XANAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
66HAsYAEnd^ JYAAEtAind^bA’ IVAnAAEdMore »
 
67GAjLA GAIRMAASAAH PA*KJ sA***.More »
 
68xAAnA IVAsAJrnAJE. KMore »
 
69TKA MAu*DA TA*VA... TA*VA...RAMAAnA*di aSAAEKMore »
 
70jLAK nAVAR*GAdLAALA sAURESAMore »
 
71RIVAVAARnAi sAVAARPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
72P~AEMAP~AA.sAeYAd aA[ JEMore »
 
73I>KETJGAtAnAi aJBA-GAJBAbAT< bARtAMore »
 
74MAGAnAU* nAAMA MARibAT< IVAnAAEdMore »
 
75BAAlA BAAEwA JYAAEItAzAMore »
 
76P~AANA ICAIKtsAAMore »
 
77IVAKLAA*GA ]tWAAnAPARikA sAi.Di.More »
 
78IVAKLAA*GA ]tWAAnAMALAKANA J.MA.More »
 
79MAARA* a*GA a*GA MALAKAYAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
80bAAVAREkAIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
81MAAenAdVAE HRind^More »
 
82sVAAMAi IVAVAEKAnA*dnAA PAyAAEMore »
 
83sAUndRMA#nAA* KAVYAAEsA*. IyAVAEdi JYAEnd^More »
 
84bAAGAVAtA dSAMAsK*wAnAE LAGAtAU* P~AdAnAbAT< PAUzPAAMore »
 
85KAEHE-nAuRSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
86xAAnA sA*IHtAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
87RAwAAKsA*. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
88BARFMAA* MAEgAwAnAUzAsA*. LAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
89BARFMAA* MAEgAwAnAUzAsA*. MAHEtAA JYA*tAMore »
 
90tAnAAVAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
91IVAPASYAnAAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
92sAdACAARVAALAEsA FAwARMore »
 
93MAARGAE MAlYAA*``tAA* SYAAMAdVAE HRind^More »
 
94azTMA# PAzTMA#IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
95JYAAEItAzASAAsyA KMAHEtAA IH*MAtAbAA[More »
 
96JYAAEItAzASAAsyA KJAEzAi SARdMore »
 
97P~AItAsAAdjVAERi MA*JUMore »
 
98IMAjAr GAAILABAdVAE HRind^More »
 
99MAwYAKALAinA bAARtAiYA sA*sKaAEjA GAAeRiSA*KR HiRACA*dMore »
 
100PAtA*IGAYAAnAi aVAKASAYAAyAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »