Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAeRbA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
2aJBA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
3aJBA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
4aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
5sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
6SAKUntALAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
7IVAnAAEd KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
8GAA*wAi‹nAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
9GAULAU sARdARJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
10aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
11sAAMAAnYA xAAnA PAIRCAYAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
12IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
13IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
14IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
15PARSAURAMAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
16IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
17IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
18HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
19HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
20SAKUntALAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
21aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
22aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
23ISAKAR KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
24ISAKAR KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
25KAE{ FIRYAAd nAWAisA*. PAiQIDYAA RMANAiKMore »
 
26KAE{ FIRYAAd nAWAisA*. KAEQARi MAwAUMore »
 
27aNAKWAi VAAtAdLAALA JYAIntA anAU.More »
 
28aNAKWAi VAAtAKAeLA BAi. aEMA.More »
 
29HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
30HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
31sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
32BAA BAAPAUnAi SAilAi cAYAAMAA*GAA*wAiMore »
 
33aARtAi G~A*WAAVAILAJAnAi KMore »
 
34aARtAi G~A*WAAVAILAJAnAi KMore »
 
35DAELsA HA]sAJAnAi BAlAVA*tA anAU.More »
 
36‹VAnA sAAeRbA KWAAMAAlAAJAnAi KMore »
 
37‹VAnA sAAeRbA KWAAMAAlAAJAnAi KMore »
 
38aT*Ki VAiRaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
39KAMA-KAJnAi VAAtAAEPATELA RAVA‹More »
 
40ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
41ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
42ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
43aEREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
44aEREIBAYAnA nAAssAnAi VAAtAAraAEGAŠJR wAiREnA#More »
 
45aREIBAYAnA nAA{Ti KWAAMAAlAAVAewA bAAVAnAAMore »
 
46RAMAAYANA KWAAJAEzAi IdnAUbAA{More »
 
47YAAd KRAE KURBAAnAiPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
48sA*bAAIVAtA sAU*dRLAALARtnAMAINARAVA bAiMARAVA anAU.More »
 
49nAEtAA aIbAnAEtAAPATELA JYA*tAibAA{More »
 
50aEK CAPATi GAULAABAbAT< IGARiSAMore »
 
51HRiSA nAAYAK >A*ItAVAiR G~A*WAMAAlAA-1nAAYAK HRiSAMore »
 
52HsAAHsA G~A*WAMAAlAAPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
53YAAd KRAE KURBAAnAi !MAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
54PAXAi-P~AANAinAi IMAJLAsAMAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
55SAKUInAVAewA bAAVAnAAMore »
 
56MAnAAER*JK LAAEKKWAAMAAlAAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
57TARjnA KWAAMAAlAAGAUJrR wAiREnAMore »
 
58TARjnA KWAAMAAlAAGAUJrR wAiREnAMore »
 
59TARjnA KWAAMAAlAAGAUJrR wAiREnAMore »
 
60‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
61‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
62KAE{ FIRYAAd nAWAisA*. JAEzAi IdLAiPAMore »
 
63KAE{ FIRYAAd nAWAisA*. GAA*wAi wAiREnAMore »
 
64KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
65aAjAdi sA*G~AAMAnAi MAARi ‹VAnA KHAnAidANAi LAXMAidAsA DAYAAbAA{More »
 
66aAjAdi sA*G~AAMAnAi MAARi ‹VAnA KHAnAidANAi LAXMAidAsA DAYAAbAA{More »
 
67aAjAdi sA*G~AAMAnAi MAARi ‹VAnA KHAnAidANAi LAXMAidAsA DAYAAbAA{More »
 
68Z~Ai VAALMAiIK RAMAAYANA dSArnAaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
69GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
70GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
71a*JILAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
72CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
73CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
74nAAGA KWAAMAAlAAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
75aVAeIwAK P~AAWAIMAK ISAXANA Z~AENAi]PAAwYAAYA JYAABAHEnA REMore »
 
76aVAeIwAK P~AAWAIMAK ISAXANA Z~AENAi]PAAwYAAYA JYAABAHEnA REMore »
 
77HAsYAVAAtAAr-MAAlAAB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
78sA*sKPATELA sAAEMAAbAA{ anAU.More »
 
79Z~AEzQ LAAEKKWAAMAAlAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
80VAiRA*GAnAAnAi KWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
81CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
82CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
83BAU*d BAU*d sAAGARbAARtAiYA P~AFULLAMore »
 
84BAU*d BAU*d sAAGARnAAYAK HRiSAMore »
 
85BAU*d BAU*d sAAGARbAARtAiYA P~AFULLAMore »
 
86BAU*d BAU*d sAAGARnAAYAK HRiSAMore »
 
87sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
88ISASAU BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
89PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
90PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
91FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
92FuLAVAADi KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
93aLAK MALAKnAi VAAtAAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
94‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
95BAUIœnAA BAAdSAAHsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
96P~AAeqISAXANA nAVAsAAXAR VAACAnAZ~AENAiPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
97P~AAeqISAXANA nAVAsAAXAR VAACAnA Z~AENAiPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
98{sAPAnAi BAAlAVAAtAAE-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
99IPA*GALA cAYAAPATNAi RAJnAMore »
 
100TARjnA G~A*WAAVALAisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »