Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JAEDAXAR VAGAR nAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
2HsAAHsA KWAAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
3cELAbAA{ SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
4BAAEwAKWAAaAESAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
5HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
6G~AAMAsAMAAJMAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
7aVAeIwAK P~AAWAIMAK ISAXANA Z~AENAi]PAAwYAAYA JYAABAHEnA REMore »
 
8YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
9ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
10YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
11P~AEMACA*d IKSAAER G~A*WAAVAILAJAnAi KMore »
 
12IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
13IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
14MAEgAwAnAUzA KWAAMAAlAA-5nAAYAK HRiSAMore »
 
15HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
16HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
17tARNAAMAA*WAi MAERU G~A*WAMAAlAAbAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
18tARNAAMAA*WAi MAERU G~A*WAMAAlAAbAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
19G~AAMAsAMAAJMAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
20G~AAMAsAMAAJMAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
21G~AAMAsAMAAJMAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
22G~AAMAsAMAAJMAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
23a*wAERi nAGARi - 4VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
24a*gAERi nAGARi - 3VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
25ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
26KHEVAtA-KWAAaAEsA*. sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
27KHEVAtA KWAAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
28KHEVAtA KWAAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
29sAVArwAMAr KWAAMAAlAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
30ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
31ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
32IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
33IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
34ISASAU SAAeYAr KWAA MAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
35sAAHsAVAiR RA‹VA-sA*‹VA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
36sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
37CAALAAE VAA*CAiaERAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
38IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
39IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
40IKSAAER KWAAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
41VAiRKWAAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
42TARjnA G~A*WAAVAILA-2BARAEj aEDGAR RA{sAMore »
 
43aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
44dIRYAA{ PA*kAiPA*DYAA JYAEnd^ anAU.More »
 
45‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVALAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
46tARNAAMAA*WAi MAERU G~A*WAMAAlAAbAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
47KRUNAASA*KR : ISAXAKIVAbAuItAPATELA dEsAA{bAA{ nAAWAAbAA{More »
 
48anAUPAMA anAE GAAeRi anAE BAiJA* aEKA*KiaAEPAAQK P~AANA‹VAnA IVAZVAnAAWAMore »
 
49CAHERA VAGARnAAE MAANAsAsAAELA*Ki PA^MAAEdMore »
 
50yANA BAHEnAAESAAH sAUMAnA anAU.More »
 
51yANA BAHEnAAESAAH sAUMAnA anAU.More »
 
52YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
53sAMAAJ KWAAMAAlAAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
54BAALAIKSAAER G~A*WAAVALAiHEDA] nATVARMore »
 
55‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVALAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
56ISASAU SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
57sAMAAJgADtARMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
58R*GALAAnAi IdVAAlAisA*. SAAsyAi sAiMAA RAJESAMore »
 
59IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
60IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
61JnAJAGARNA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
62sAAGARnAA PAETAlAnAi sAFRaMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
63sAAGARnAA PAETAlAnAi sAFRJULAEVAnArMore »
 
64HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
65HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
66HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
67bAARtAnAA MAHAnA sVAAtA*yYA IVARAE]dESAi IVAQMore »
 
68bAARtAnAA MAHAnA sVAAtA*yYA IVARAE]dESAi IVAQMore »
 
69VAiRKWAAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
70KHEVAtA KWAAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
71nAiLAK*Q BAALAAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
72IGAJUbAA{i BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
73IGAJUbAA{i BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
74IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
75IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
76aAEkAAHRNAsA*. dEsAA{ tALLAinAMore »
 
77aAEkAAHRNAP~AEMAAnA*dMore »
 
78IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
79IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
80IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
81IGAJUbAA{nAi BAAlAVAAtAAraAEsA*. RAVALA KnAUbAA{More »
 
82IMAYAA* FUsAKi - 10JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
83IMAYAA* FUsAKi - 9JAEzAi ‹VARAMAMore »
 
84xAAnA-BAAEwA BAAlA KWAAMAAlAAsA*. dEsAA{ RMAESAMore »
 
85{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
86VAnAVAGADAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
87IVAxAAnAnAi sAACAi sAAHsAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88IVAwAAtAAnAi VAAtAAraMAinA CA*d^KAntAMore »
 
89PA*CAd*DaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
90sAUHAsAi sA*sKARKWAAMAAlAAsAUHAsAiMore »
 
91BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92BAALA-bAARtAi : xARACc P~AbAAKRMore »
 
93BAALA-bAARtAi : 5RACc P~AbAAKRMore »
 
94PARdU:kAbA*JnA VAiR IVA>MAnAi VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
95SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
96SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
97SAABAASA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
98IVAwAA-diPA G~A*WAAVAILA : 3JYAIbAkkAUMore »
 
99````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAisA*. SAUKLA JYA*tAbAA{More »
 
100````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAisA*. SAUKLA JYA*tAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »