Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1agAAER nAGAARA* VAAGAEaG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
2agAAER nAGAARA* VAAGAEaG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
3RAIzT^YA YAUœ KWAAMAAlAA-2nAAYAK HRiSAMore »
 
4HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
5bAARtAnAA MAHAnA sVAAtA*yYA IVARAE]dESAi IVAQMore »
 
6bAARtAnAA MAHAnA sVAAtA*yYA IVARAE]dESAi IVAQMore »
 
7bAAGAVAtA KWAAMAAlAAJAEzAi IdnAUbAA{More »
 
8a*tARnAA* aJVAAlAAJAnAi KMore »
 
9IJ*dGAinAE aARE aAVAi }bAA*DAEsAA P~AAGA‹More »
 
10{sAPAnAi 103 ISASAU KWAAaAEsA*. aInAKEtAMore »
 
11{sAPAnAi 103 ISASAU KWAAaAEsA*. aInAKEtAMore »
 
12IP~AYAKWAASAAH SAA*ItALAALAMore »
 
13IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAAsA*. JAnAi KMore »
 
14IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
15VAAtsALYAMAuItAr dAdA : 4sA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
16VAAtsALYAMAuItAr dAdA : 3sA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
17wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEsA*. JAnAi KMore »
 
18wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
19IBACAARAE anAE bAuLAnAAE bAAEGAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
20aAkAU* aAYAkAU* FRiWAiIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
21YASAVA*tA PA*DYAAnAA* BAALAnAATKAEsA*. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
22SAA*ItAnAi SARtA anAE BAiJA nAATKAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
23sAPAnAA*nAAE sAAEdAGARKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
24aA-nA*d ARKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
25]SKERAYAELAAE aAtMAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
26BAEJAU BHAVARAEMAAELAiaA BAlAdEVA P~A. anAU.More »
 
27SA*IKtA ÀdYAMAnsAuRi aAIdLAMore »
 
28qi*GALAinAA* LAGnAMAAELAiaA BAlAdEVA P~A. anAU.More »
 
29BAE G~AiK T^EJEDisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
30HUKMA, MAAILAKMAALAVAi nATVARLAALAMore »
 
31KIVAdSArnAQAKR wAnA*JYAMore »
 
32ICAnAU MAAEdinAA* P~AItAInAIwA aEKA*KiaAEQAKR wAnA*JYAMore »
 
33PAA*CA BAAlAnAAITKAaAEsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
34a‹tA anAE a‹tAAsA*. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
35GAAEIPAKASAAH FuLACA*dbAA{ jVAERdAsAMore »
 
36IVAdEHiSAUKLA HsAMAUkARAYA bAA{SA*KRMore »
 
37aXAYAPAAyAQAKR wAnA*JYAMore »
 
38JE nAWAi tAEQAKR wAnA*JYAMore »
 
39VAnAMAAlAARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
40kAEDutAnAAE ISAKARi anAE MAwYAMAsARnAi CAALASAERVAuD RAEBATr aEMAETMore »
 
41IMALAnASAUKLA dUGAErSAMore »
 
42KAntAAQ‰R CA*d^KAntA `MAEH`More »
 
43KAntAAMAAEdi ICAnAUMore »
 
44nAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
45sAFlA aEKAEIKtAaAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
46sAAXAR MAHASAYAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
47VAAtA IVACAAR anAE VA*TAElAPATELA HsAMAUkAbAA{ KE.More »
 
48nATSAunYAMA#QAKR wAnA*JYAMore »
 
49P~AH#LAAd nAATK tAWAA sAHnAVAiRnAA* GAitAAESAEQ RJnAiMore »
 
50CAAR BAALAnAATiKAaAEsAUHAsAiMore »
 
51JYA*ItA dLAALAnAA* P~AItAInAIwA aEKA*KisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
52JYAA-JYAntAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
53MAinAi adALAtACAAewARi KCARAbAA{ LA.More »
 
54{ItAHAsAnAU* aEK PAAnAU*dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
55BAE G~AiK T^EJEDiIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
56nAAnAA* nAATKAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
57YASAVA*tA PA*DYAAnAA P~AItAInAIwA aEKA*KiaAERAJDA MAulARAJMore »
 
58MAMMAi gARMAA* nAWAiMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
59KAE``JLAE, KAE BAUjAYAMAHEtAA H*sAAMore »
 
60bAAtA bAAtA KE LAAEGAMore »
 
61PARi anAE RAJKUMAARMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
62tAPA anAE vPAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
63sAMAAJsAUwAARK aA*BAEDKRPARMAAR RMAESACAnd^More »
 
64MAuKnAAYAK aA*BAEDKRPARMAAR RMAESACAnd^More »
 
65sAA{BAABAAPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
66bAARtAnAA VAiRPAU®zAAEMore »
 
67aMAR dAnAEZVARi KNArTA*K H*sARAJMore »
 
68MAHAMAAnAVAAEdEsAA{ KeLAASABAEnA tAnAUbAA{More »
 
69VAiR nAMArdbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
70VAiR nAMArdbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
71>A*ItAKARi ]wAMAIsA*HRAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
72nAVALAKWAAKAR MAIDYAARAINA*GAA aMAMore »
 
73aAGAGAADiMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
74SAKUntALAA aWAVAA KnYAAIVAdAYAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
75aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
76aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
77aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
78sAU*dR KWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
79Z~AEzQ bAYAAnAK KWAAaAE]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
80vPAKDi BAAlAVAAtAAE-3sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
81VAexAAInAK sAAHsAKWAAMAAlAAsA*. KAntAA-HRIVALAAsAMore »
 
82P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
83aMAKKILAYAA MAinAUMore »
 
84IJxAAsAA anAE KAetAUKPA*DYAA MAMAtAA anAU.More »
 
85sAd#GAUNA KWAAaAEYAAIxAK aMAMore »
 
86cELAbAA{ SAAeYAr KWAAMAAlAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
87LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAHedRi GAULAAMA sAuFiMore »
 
88sAUGAMA KWAAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
89sAUGAMA KWAAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
90PAARsAMAINAIGAJUbAA[More »
 
91MAAPAnAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 3sAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
93tARUVAR sAAenAA tAARNAHAR : 1sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
94tARUVAR sAAenAA tAARNAHAR : 1sAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
95sAHKAR G~A*WAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
96IVAxAAnAnAi IVAISAzT VAAtAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
97IVAxAAnAnAi IVAISAzT VAAtAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
98IVAxAAnAnAi IVAISAzT VAAtAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
99IsA*HAsAnABAyAisAiJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
100IsA*HAsAnABAyAisAibA’ SAAMAlAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »