Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAuJYAZ~Ai Z~AiLAALA‹More »
 
2aALAA kAACAR sAAHEBAnAU* ‹VAnA CAIRyAsVAAMAi JEQMALA‹More »
 
3IVAbAuItAYAAEGAMore »
 
4bAKtARAJ sAuRdAsAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
5Z~AiMAnnAAWA tAiWArYAAyAAMore »
 
6aA PAAR PAELAE PAARMAAwAD RAgABA‹More »
 
7ÀdYAMAA* PADELAi cBAiaAEJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
8VAAsAnAAnAA* R*GAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
9sAd#MAAtAAnAAE kAA*CAAE]SAnAsA#More »
 
10>A*ItAVAiR sAd#GAtA SYAAMA‹ KMore »
 
11sVAAMAi IVAVAEKAnA*dKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
12bAGAVAAnA MAHAVAiRGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
13MAiRA* HIRnAi LAADLAiGAAEIHLA IbAkAUbAA{More »
 
14SAA*ItAnAA dutAPAETRsAnA aEIDWAMore »
 
15Z~AiMAd# RAJCA*d^ ‹VAnAKlAAZ~Ai B~A. GAAEVAwArnAdAsA‹More »
 
16MAAaAE tsAE-tAU*GAGAA*wAi SAA*tAAMore »
 
17MAHAKIVA KAILAdAsAMore »
 
18LAAEKMAAnYA ItALAKdVAE nATVARLAALAMore »
 
19VAiR sAAVARKRbAGAtA‹ Z~AiKAntAMore »
 
20bAKtA ‹VAnAsAAeRbAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
21wA REVAnYAu sTEMPAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
22bAGAVAAnA MAHAVAiR sVAAMAiMAAEdi sAURESAMore »
 
23sA*tA tAUKARAMAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
24sVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAisAUWAAR RIsAKbAA{ anAU.More »
 
25sVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAisVAAMAi VYA*KTESAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
26Z~AiMAd# RAJCA*d^SAAH VAiNAAMore »
 
27TinA aEJsArMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
28Z~AiMAAETAbA’ RMAESA MA.More »
 
29InARAlAA dYAAnA*daACAAYAr DAE. sAtYAV~AtA RAJESAMore »
 
30aAPAVAitAiKAEsAMBAi wAMAArnA*dMore »
 
31jVAERCA*d MAEgAANAiJAESAi ]zAAMore »
 
32JenAACAAYAr Z~AiMAAnA# LAVA‹ sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyAMAUInA Z~Ai JEQMALA‹More »
 
33HAsYAMAuItAr JYAAEtAind^ dVAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
34wAuPAsAlAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
35JGAtAnAAE MAHAnA PAU®zAaMAinA GAAEVAwArnAdAsA KHAnAdAsA anAU.More »
 
36{SAU bAAGAVAtAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
37sAMAUd^GAUPtASAAH P~AKASA nA. anAU.More »
 
38sAMAUd^GAUPtALALLAnA‹ GAAEPAALAMore »
 
39sAAIHtYAKAR PAnnAALAALA PATELAGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
40CAinAi BAAlAA nAi aAtMAKWAAGAA*wAi SAA*tAA anAU.More »
 
41sVAAMAiRAVAGAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
42Z~Ai aRIVA*dsAUndRMA# anAU.More »
 
43Z~Ai aRIVA*dnAVAJAtAMore »
 
44VAnARAJ CAAVADAEMAHiPAtARAMA vPARAMAMore »
 
45HJRtA MAH*MAd PAYAGA*BARsA*. dv a®INAKA MAnAAEJMore »
 
46MAHIzAr IVAnAAEBAA bAAVAEbA’ MAiRA*More »
 
47aLABAELAi aADAEIDYAANAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
48sAHIR¬ANAi nATVARMore »
 
49sA*wYAAnAU* SAMANAUU*MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
50KAMANAGAARAE KnArLAVAK#rLA fAnjMore »
 
51RMAtAA* vPATA*K VAJUbAA{More »
 
52HRind^nAA* BAE nAATKAEJAESAi P~AANASA*KR sAAEMAEZVAR anAU.More »
 
53HRind^nAA* BAE nAATKAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GA anAU.More »
 
54P~ANAYAnAA R*GAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
55GAAEPAiCA*dw~AUVA dULArbAdAsA SYAAMA‹More »
 
56JGAtP~AERNAAKIVA nHAnAALAALAMore »
 
57KnAeYAAnAi KALA GA{ anAE aAVAtAiPATELA aMAMore »
 
58MAiRA* HIRdSArnAKi PYAAsAiPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
59VAisA MAU›A aEKA*KiJAEzAi aELA. JE.More »
 
60MAnAnAi MAAYAA anAE JEVAi cU* tAEVAiDAEsAA P~AAGA‹More »
 
61ICAyAAdEVAi anAE BAiJA* nAATKAEGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
62}*DA a*wAAREWAibACAECA IGARiSAMore »
 
63}*DA a*wAAREWAiGAAEKir MAEKsAiMAMore »
 
64VAAeQAnAAE MAElAAEGAA*wAi sAURESAMore »
 
65tAAEYA aMAE nAATIKYAAaACAAYAr anA*tAMore »
 
66sAAE TCAnAU* sAAEnAU*]dESAi tAERIsA*HMore »
 
67qA*KIPAcAEDiKIVA ]MAESAMore »
 
68MA*GALA MAuItAraACAAYAr anA*tAMore »
 
69nAARiCAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEsA*. CAAewARi sAUnAitAAMore »
 
70PARG~AHVAAsAisAAELA*Ki CAtAURMore »
 
71aATAPAATAMAAELAiaA BAlAdEVA P~A.More »
 
72{ndUKUMAARKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
73HIRRWA CAALAE....HIRdAsAMore »
 
74wAuMAKEtAUnAU* aAKASAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
75IdVAAnA-aE-GAAILABAsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
76PADKAR IKRNA BAEdi -‹VAnAREkAA-D*GAVAALA PARMAESAMore »
 
77sVAGArnAi LAGAAELAGAdEVAi MAeyAEYAiMore »
 
78]tARAkA*DIyAVAEdi HRiSAMore »
 
79GAINAtA sAAWAE xAAnAGAMAMtASAEQ RJnAiMore »
 
80JAVAD bAAVAD (bAAGA 1-2)aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
81MAHABAILAdAnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
82RNAMAA* P~AVAAsAPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
83YA*yAAEMAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
84SABARi]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
85sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiSAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
86PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
88PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
89CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
90MAwAPAuDAE G~A*WAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
91MAnAMAAEHK G~A*WAMAAlAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
92MAnAMAAEHK G~A*WAMAAlAAa*BAANAi PAAEPATLAALAMore »
 
93CAALAAE MAA*DiaE VAAtAArwAAElAKiYAA nAVAR*GAbAA{More »
 
94CAALAAE MAA*DiaE VAAtAArGAAEHELA nATVARMore »
 
95IVAZ~VAnAi SAAEwAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
96sAUkAnAi CAAVAiSAAH IVAnAUbAA{More »
 
97GAU*JnAbAAEJK IdnAKRMore »
 
98tAAE {ZVAR RA‹ RHEMHEtAA H*sAAMore »
 
99sVAAsWYA anAE aARAEGYAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
100PA*JRidVAE HRind^More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »