Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAEnAA* GAUJRiMAAEdi ICAnAUMore »
 
2PAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
3tAPA anAE vPASAAH sAUbAAzAMore »
 
4KUMAARsA*bAVASAEQ RJnAiMore »
 
5R*GAMA*CA-aEK SAAlAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
6dRVAAJAE kAAELAAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
7nAAnAA nATnAA* nAATKAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
8YAUGAE YAUGAEHzAr aSAAEK anAU.More »
 
9CAAK-VAtAUrlAJAEzAiPAURA BAKULA JYAsAUkARAYAMore »
 
10LAiLAAPAilAA JVAAlAAMAUkAiIdVYAAnA*dMore »
 
11aEKnAE TKAEREQ‰R CA*d^KAntA `MAEH`More »
 
12KIVAdSArnAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
13DAKgAR anAE PAuJAIRNAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
14nAVAA PAA*CA nAATKAEMAAELAiaA BAlAdEVA P~A. anAU.More »
 
15sAFlA nATSAunYA aEKA*KiaAEMAAELAiaA BAlAdEVA P~A. anAU.More »
 
16LAEDij K*PAATrMAEnTSAMAAr bAGAVAtAiKUMAAR anAU.More »
 
17nYAuTnAnAA c‰A PA*JASAAH CA*dULAALA anAU.More »
 
18TED vjVAELTPATELA {ZVARbAA{More »
 
19sARdARZ~AinAA PAyAAE-4sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
20sARdARZ~AinAA PAyAAE-3sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
21MAHARAJA sAYAA‹RAVA yAiJABAuCA HIsAtA H.More »
 
22MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
23aEB~AHAMA ILA*KnAdEsAA{ MAINAbAA{ bA.More »
 
24GAAeRVA G~A*WAsA*. VARU sAAMAtAbAA{ HKUbAA{More »
 
25bAARtA-aeKYAIVAwAAtAA sARdARJAESAi ]zAAMore »
 
26wAuMAKEtAUnAi ]ttARYAAyAAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
27aHi* KAE{ RHEtAU* nAWAia*tAANAi VAinAESAMore »
 
28aMAR SAHid bAGAtAIsA*HJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
29IKSAAER >AIntAKARi kAUdiRAMA BAAEjJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
30aAPANAA JYAAEItAwArRAEJAnAi RMAESAMore »
 
31IBALAiPAyAnAU* CAAEWAU* PAAnAaDALAJA VAzAArMore »
 
32aAPANAA* sA*GAitARtnAAEsA*. JAEzAiPAURA P~AItAbAAMore »
 
33MAiQi nAJRBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
34tARsYAA* MAAEtAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
35diPA sAE diPA JLAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
36j*jAPATELA RAVA‹More »
 
37IcnnA IbAnnASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
38IHndAEstAA* HMAARAdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
39GAURU GAAetAMAsVAAMAidEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
40bAARtARtnA sAi. VAi. RAMAnAJAESAi ]zAAMore »
 
41tAMAARA P~AtAAPAE BAwAA aAElAkAE cEMAjLAuMAi RUsVAAMore »
 
42GAUJrYAEF : aEK RHsYAMAYA GAU®sAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
43MAARi ‹VAnAKWAA JVAAHRLAALA nAEHRUdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
44InARAlAA dYAAnA*daACAAYAr DAE. sAtYAV~AtA RAJESAMore »
 
45sVAAMAi IVAVAEKAnA*dB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
46VAnAVAAsAMAA* MAUIKtAdEsAA{ YAAEGAESA anAU.More »
 
47nA*dSA*KR ‹VAnAICAyAsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
48RAzT^IVAwAAYAK sARdAR VALLAbAbAA{jVAERi IBAIPAnAMore »
 
49VA*dnAiYA ÀdYAsPASArSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
50ItAIVAHENA VA*dAIMASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
51MAARi HKiKtAsA*. MAHEtAA bARtAMore »
 
52sAAXAR nAVALARAMA LAXMAiRAMAnAU* ‹VAnAVAUttAA*tA anAE KIVA‹VAnAsA*. JAESAi RMANALAALAMore »
 
53sAAXAR nAVALARAMA LAXMAiRAMAnAU* ‹VAnAVAUttAA*tA anAE KIVA‹VAnAPA*DYAA nAVALARAMA LA.More »
 
54RAzT^iYA SAAYAR jVAERCA*d MAEgAANAiyAVAADi MAAEH*MAdbAA{More »
 
55tARNAAMAA*WAi MAERUsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
56tARNAAMAA*WAi MAERUbAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
57sAA{ BAABAA aEK CAMAtKAIRK IVAbAuItAQ‰R SAA*ItALAALA anAU.More »
 
58MAHAnA >A*ItAVAiRAEJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
59BAERRWAi IB~AGAEIDYARSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
60SAMMAE FRAEjA*dEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
61LAiLAAPAilAA JVAAlAAMAUkAidVAE JnAKMore »
 
62RA{nAAE PAVArtAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
63JUGA JUGAnAAE anYAAYA anAE BAiJA nAATKAEMAnsAuRi aAIdLAMore »
 
64wAUM~AsAERtAnnAA aInARUœMore »
 
65vPAMAtAiHzAr aSAAEKMore »
 
66RAJIzAr bARtAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
67aAEH ! SAEKsAIPAYAR, aA tAE* SAU* KYAUr* !dEsAA{ aAR. Di.More »
 
68SAunYASAEzAsA*. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
69w~AUVAsVAAIMAnAidEVAiCAAeHANA LAILAtAMore »
 
70VAAHRE MAE* VAAH !SAUKLA HsAMAUkARAYA bAA{SA*KRMore »
 
71IMALAAPAZ~AiwARANAi KMore »
 
72dEHnAAE dUSMAnAQAKAER RVAind^More »
 
73dEVAnAtArKiSAAH RMAESAMore »
 
74PAi*ci, KEnAVAAsA anAE MAANAsASAERVAuD RAEBATr aEMAETMore »
 
75}GAtAi PAEqi a*tAE gAR bANAiRA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
76MASAERVAuD RAEBATr aEMAETMore »
 
77nATinAi PAuJASAEQ RJnAiMore »
 
78wASAEQ RJnAiMore »
 
79BAESARMA KWAAnAAE nAAYAKMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
80sAnAAtAnA R*GAMAAEdi ICAnAUMore »
 
81KEFi diVAAnAAEKIVA dLAPAtARAMAMore »
 
82aAnA*di LAHERQ‰R CA*d^KAntA `MAEH`More »
 
83CAtAUMAU*kABAARADi HsAMAUkAMore »
 
84sAtAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
85BAALAnAATKAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
86sAAenAA MAATE aARAEGYAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
87dEVAinAU* FuLAMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
88IMAWYAAIbAMAAnAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
89bATnAU* bAAEPAAlAU*VAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
90PAUzPAAEnAi sAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
91KAnAunAdAtAA aA*BAEDKRPARMAAR RMAESACAnd^More »
 
92BAKMAbAwAakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
93bAARtARtnA VAiR sAAVARKRQAKAER aSAAEKMore »
 
94MAHAMAAnAVA MAwAR WAEREsAAdEsAA{ KeLAASABAEnA tAnAUbAA{More »
 
95sAtYAAG~AHi SAHidAEPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
96bAARtAnAA* syAiRtnAAEPA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
97MAHAnA IsAœYAAEGAi dAdA MAEKRNAGAqVAi H. nAA.More »
 
98SAHid bAGAtAIsA*HnAi >AIntAKARi ICA*tAnAsAsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
99SAHid bAGAtAIsA*HnAi >AIntAKARi ICA*tAnAsAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
100SAHid bAGAtAIsA*HnAi >AIntAKARi ICA*tAnAsAsA*. MAnAnA sAUREnd^More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »