Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
2IVAsMAYAnAU* PARAEqSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
3IVA>MAAIdtYA sARdAR PATELAPATELA DAÂAbAA{More »
 
4KAGAVAANAiKAGA dULAAMore »
 
5KAGAVAANAiKAGA dULAAMore »
 
6aLAkAnAE aAETLAEsA*. GAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
7BAUIwwA IVALAAsAMore »
 
8sA*bAARNAA*WAAnAKi dEVA‹ IyAKMA‹More »
 
9Z~AUItASAAH RAJEnd^More »
 
10LAiLAARA*dERi ``aAIsAMA``More »
 
11nA*d BAyAisAiMore »
 
12xAAnAA*JnAMore »
 
13IVAIVAIdzAAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
14aALAAECAnAAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
15aAIdVAAsAi KLAA MAHAEtsAVAMore »
 
16†NAAnAUBA*wASAAH PAAEPATLAALAMore »
 
17P~AAntAR#IyAVAEdi JYAAEtsnAA YA.More »
 
18MAiRA*nAA Z~AEzQ PAdsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
19CAA*dnAi tAE RAwAAREsA*. VADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
20aA SAHERMAA*sA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
21aA SAHERMAA*dLAALA sAURESAMore »
 
22akAAnAA Z~AEzQ PAd anAE anAUbAVAIBA*dUsA*. PARikA wAiRUMore »
 
23akAAnAA Z~AEzQ PAd anAE anAUbAVAIBA*dUsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
24InAtAAntAdtAANAi CAnd^KAntAMore »
 
25P~AAntAR#IyAVAEdi JYAAEtsnAA YA.More »
 
26akAAnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
27sMAVYAAsA IVAnAAEd LA.More »
 
28MAA kAAEDLAnAAE kAMAKARAEMore »
 
29sA*KILAtA KIVAtAASAAH RAJEnd^More »
 
30SAAMAlA-KsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
31R*GAtAAlAisA*. PATELA {LAAMore »
 
32R*GAtAAlAisA*. PATELA MAitAAMore »
 
33P~AEMALAP~AAWArnAAsA*G~AHP~AEMALA MAHARAJMore »
 
34aAPANAAE bAJnA VAARsAAEsA*. SAUKLA IVAJYAABAHEnA CA*d^SA*KRMore »
 
35sAAJPATELA wAnA‹bAA{ ``aAnA*d``More »
 
36diPAKnAA* FuLASAYAdAMore »
 
37MAAETU* bAJnA bA*DARMore »
 
38VAEdAntAnAA* bAJnAnAAE sA*G~AHMore »
 
39wAuNAinAAE dEtAVAAKIVA VYAAsA BAALAUbAA{More »
 
40nAVAA GAitAAEVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
41tARUNA GAAnAMore »
 
42sALAiBA PAR LATKtAAE MAAnAVAiMore »
 
43sALAiBA PAR LATKtAAE MAAnAVAiMore »
 
44PAAIWArVAVYAAsA JGAdiSAMore »
 
45Z~Ai sAd#BAAEwA MA*GAlAMAAlAAsVAAMAi Z~Ai SAAMA‹More »
 
46dIXANAAYAnALAUHAR IyAbAUVAnAdAsA PAU.More »
 
47GAUJRAtAi nAVAsMARNAAId P~AAtA : sMANArMore »
 
48PAIVAyA P~AitAdAESAi P~AKASAbAA{More »
 
49HJU aJVAAsA cE KAlAAERAHi aEsA. aEsA.More »
 
50aEK MAAnAVAinAE LAEkAE]SAnAsA#More »
 
51P~AAWArnAAaAE- aEK jA*kAiMore »
 
52LAAEKIP~AYA bAJnAMAAlAAsA*. PATNAi RAJnAMore »
 
53‹VAnA-dSArnAsVAAMAi Z~Ai vd^tAiWAr PARMAH*sAMore »
 
54FuLA wARi dAE aEKBAiJAnAEsA*. PAALAnAPAURi MAUsAAIFRMore »
 
55sAUbAAIzAtA RtnAMAAlAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsA anAU.More »
 
56aMARwAARAdEsAA{ dULArbAdAsA PAi.More »
 
57VAGADAnAAE ZVAAsAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
58IH*CAKAEPAALAnAPAURi sAeFMore »
 
59anAUsAGArSAUKLA RMAESA MA.More »
 
60]nMAiLAnARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
61IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
62}*wAE gADE PAANAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
63KTrnAKAELAPAAQK sARAEJMore »
 
64sAAIHtYAnAE aAEVAAREWAiMore »
 
65sAAIHtYAAVABAAEwAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
66KLARVA anAE KAELAAHLAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
67nAkAdPArNASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
68sAAYAUŠYAPAAQK HsAMAUkAMore »
 
69IMAtAAXARGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
70Tu*Ki VAAtAAr anAE GAUJRAtAi Tu*Ki VAAtAArsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
71sAMARUICAJADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
72GAMAtAA*nAAE KRiaE GAULAALAsA*. SAAH CAiMAnALAALA JE.More »
 
73aIbAMAtAdAESAi HsAMAUkAMore »
 
74KLASAAER bARELAU* VAsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
75KLASAAER bARELAU* VAsA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
76MAAsA*. dVAE HRind^More »
 
77MAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
78RCAnAA anAE sA*RCAnAAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
79c*dAEnAi dUInAYAAMAA*MAARU RMANAiKLAALA c.More »
 
80KAeISAKAkYAAnAdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
81sAUMAUkA tAWAA nAsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
82MAwYAKALAinA GAUJRAtAi aAkYAAnAaAEjA SAISAnA#More »
 
83tAAE bALAE tAEMA J HAEPATELA MAAEHnALAALA anAU.More »
 
84tAAE bALAE tAEMA J HAEBAsAU sAAEMAEnd^nAAWAMore »
 
85sAUkA aETLAE-MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
86MAAnAVA WAA]* tAAE gANAU* !PA*IDtA BAHAdURSAAHMore »
 
87anAUsA*wAAnAsA*. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
88I>ItAKASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
89FuLAAEnAAE KIVAK‰D a®NAMore »
 
90P~AAWArnAAnAi PAlAAEMAA*sA*. RAMAi KAIntAMore »
 
91KASMALAnAnAAE sAAIHtYAsA*PAUTsA*. PA*DYAA ]PAEnd^ c.More »
 
92BAU*GAAKU-SAUIMASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
93aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
94LAAEKsAAIHtYA : tAttVAdSArnA anAE MAuLYAA*KnAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
95sAAwAnAAyAYAisA*. aACAAYAr JYA*tAiLAALAMore »
 
96sAAwAnAAyAYAisA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
97sAAwAnAAyAYAisAEnA IXAItAMAAEHnAMore »
 
98FLAESABAEKdLAALA YAAsAinAMore »
 
99ISAVAKUMAAR VYAIKtA anAE VAAh#MAYAsA*. bAALARiaA JYAAEItAMore »
 
100KWAAP~AsA*GAMAHEtAA diPAKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »