Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VYAAYAAMAIVAKAsAdSArnAbA’ bAAsKRP~AsAAd SA*bAUP~AsAAdMore »
 
2VYAAYAAMAIVAKAsAdSArnAbA’ SA*bAUP~AsAAd KMore »
 
3bAARtAMAA* HAEKinAi RMAtAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
4MAAEnTA-KAELAAJJAEzAi JGAdiSAMore »
 
5MAARE KAE{ nAAMA aAPAVAU* BAAKi cEJAESAi P~ABAAEwAMore »
 
6diPAISAkAAKANAIKYAA aMAidAsA PARMAAnA*ddAsAMore »
 
7IVAZ~AAMAjVAERi IGAIRnA JE.More »
 
8MAHAbAARtASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
9IVAxAAnACA*d^ bAAGA 1-2Z~Ai IVAMAlAAdEVAiMore »
 
10wAMArtAttVAIVACAARsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
11aEREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
12IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
13jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
14‹VARAMA bATKIVA dLAPAtARAMAMore »
 
15‹VAnAgADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
16MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA dEVAiMore »
 
17MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
18cKAE anAE MAKAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
19CA*GAU-MA*GAUnAA* sAAHsAAE tAWAA anYA VAAtAAraAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
20BAARMAi RAtAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
21aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
22IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
23PAIVAyA PA*WAnAA PADcAYAACAAeHANA DAÂAbAA{ KE.More »
 
24MAAERLAinAAE MAINAMore »
 
25KIVA anAE KIVAtAAVAEGAnAR DEIVADMore »
 
26akAA bAGAtAnAA* GAUJRAtAi PAdsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
27akAA bAGAtAnAA* GAUJRAtAi PAdsA*. IyAVAEdi anAsAuYAA bAuPAEnd^More »
 
28P~AItAPAdAsA*. RAVAlA P~AJARAMAMore »
 
29P~AItAPAdAsA*. sAUndRMA#More »
 
30KUsAUMAMAAlAAbAAElAAnAAWA nARIsA*HRAVAMore »
 
31aASAnAA{dVAE aVAIntAMore »
 
32nAbAuVAANAibA’ nARbAERAMA P~AANASA*KRMore »
 
33HIRRsAsA*. GAqVAi HRsAURbAA{More »
 
34sA*GAItAdVAE MAKRndMore »
 
35GAitAA*JLAidEsAA{ GAA*DAbAA{ IGAIRJASA*KRMore »
 
36Z~Ai aAnAnd KAVYAMAHAEdIwAZ~AiBAUIœsAAGARsAuIRMore »
 
37KAGAlA PAR ItARADAEdEsAA{ sAUwAiRMore »
 
38GAjLAE GAitA GAAEIVA*ddEsAA{ nATVARIsA*H IVA. BALAdEVAbAA{ anAU.More »
 
39sAAEnALA MAdEsAA{ HEMAntAMore »
 
40IVARIHNAiKURESAi IKsMAtAMore »
 
41VALLARiKAEQARi RMANAMore »
 
42VALLARiKAEQARi RMANAMore »
 
43nAAIjRnAi GAjLAAEdEkAeYAA nAAIjRMore »
 
44sAAERQ-BAAVAnAiKIVA dULAA bAAYAA KAGAMore »
 
45GAitAA*JILAdEsAA{ GAA*DAbAA{ IGAIRJASA*KRMore »
 
46KEsAuDA* KAMANAGAARA*sA*. tADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
47KEsAuDA* KAMANAGAARA*sA*. tADVAi REVAABAHEnAMore »
 
48GAjLAnAAMAsAUkAgAAYALA aMAMore »
 
49RAMARsAIyAVAEdi MAnAUbAA{More »
 
50sAFlAtAAnAAE MAAPAd*DKA‹ JYAVAtAiMore »
 
51‹VAnA anAE sAFRBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
52IVACAAR MAAwAURidLAALA YAAsAinAMore »
 
53R*GAgAAYALA aMAMore »
 
54RMAjTJAEzAi MAHEnd^ BAi.More »
 
55jA*YAgAAYALA aMAMore »
 
56]nMAEzAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
57aARAEGYA-PAAQAVALAiVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
58sAACAU* aARAEGYAsA*. sAtYAsAEVAK CA*d^SA*KR `sAUZ~AUtA`More »
 
59MAAnAVA aARAEGYAVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
60XAYA aETLAE SAU* ?MAHEtAA P~AANA‹VAnA MAANAEKCA*dMore »
 
61bAARtAnAA aWArtA*yAMAA* GAAYAPATELA BAABAUbAA[ JSAbAA[More »
 
62KEIMAKLA TEKnAAELAAE‹PATELA RMAESAMore »
 
63YA*yAnAi MAYAArdAPARikA nARHIRMore »
 
64{nKMATEXA KAYAdAnAi sAAdi sAMAJdEsAA{ aAR. sAi.More »
 
65LAGnA MAA*GALYAsA*. SAAH RJnAiKAntA sAi.More »
 
66sAtAtA nAiRAEGAi RHAEPATELA MAANAEKLAALA MAFtALAALAMore »
 
67SAMANAA*dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
68KAVYAAtA*d-1sA*. PA*CAAELAi MAnAUbAA{More »
 
69bAd^APAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
70P~AxAACAXAUnAA* P~AxAAIBAndUKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
71{ndUKUMAARKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
72JnAnAidEsAA{ RtAUbAA{More »
 
73KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
74KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
75KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
76KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
77KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
78KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
79]PAInAzAtA#PA*CAKKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
80RAJYAsAuyAAEnAi KAVYAIyAPAUIT anAE RNAGAitAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
81nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
82aMARnAAWA YAAyAA nAA sA*sMARNAAEIyAVAEdi HRiSAMore »
 
83GAUD MAAEInAr*GA, aMAEIRKAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
84TAnjAInAYAAMAA* 17 IdVAsAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
85sAMAUd^AIntAKEbA’ w~AUVAMore »
 
86sAAedYArwAAMA DUMAsAdEsAA{ {ZVARLAALA {.More »
 
87nAMArdAdEsAA{ {ZVARLAALA {.More »
 
88CALAAE RE MAnAVAA MAAnAsARAEVARCAAEKsAi avNAAMore »
 
89bAVYA bAARtASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
90tAiWArYAAyAAYAAEGAEZVARMore »
 
91YAAyAA : a*dRnAi anAE BAHARnAiIyAVAEdi JYAEnd^More »
 
92aJBA dUInAYAAnAi VAADiMAA*QAKR wAiRUbAA[More »
 
93IHMAALAYAnAAE P~AsAAdYAAIxAK aMAMore »
 
94tAiWArYAAyAAYAAEGAEZVARMore »
 
95PAAtAAlAnAAE P~AItAgAAEzAsAdAV~AtAi nARbAERAMA MAAwAVA‹More »
 
96dIXANA aAIfKAnAAE PAUNYAP~AVAAsAsAVAErZVARiMore »
 
97]DAnAGAAERAMore »
 
98IVAdESAYAAyAAnAA P~AERK P~AsA*GAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
99CALAAE BAdRi-KEdAR !sVAAMAi P~ANAVAtAiWArMore »
 
100BARFRstAE BAdRinAAWAsVAAMAi P~ABAAEwAAnA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »