Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1jAjA HAWA RIlAYAAMANAAdEsAA{ HKuMAtARAYA RNAcAED‹ anAU.More »
 
2LAAEKSAAHi : WAAEDi IVACAARNAAMore »
 
3GAAERsAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
4aAdSAr dzTA*tAMAALAAMore »
 
5Z~Ai Z~AiMAA aAnA*dMAYAinAA sAA*InAwYAMAA*sA*. IdVAEITYAA CAetAnYABAHEnA J.More »
 
6PAuVArKALAinA bAARtAnAU* aAIWArK‹VAnAJMAinAdAR RsAESAMore »
 
7IMAkAA{LA BAAKUInAnA : aRAŠYAVAAdnAU* tAtVAICA*tAnAanADKT nAILAnAMore »
 
8>AEPAAETIKnA - sAMAIzTLAXAi aRAŠYAVAAdi ICA*tAKMAAVAlA*KR aAnA*d PAU.More »
 
9nAVAi aA*tARRAzT^iYA aAIWArK VYAVAsWAAIyAVAEdi aECA. KE.More »
 
10MAEKsA VAEBARSAAH IVAIPAnA MAA.More »
 
11aAIdVAAsAi LAAEKnAATYAsA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
12aAEcAYAAMAA* YAUœMore »
 
13FEDRESAnAMAA* dESAi RAŠYAAEnAU* sWAAnAHAWAi JE. aELA.More »
 
14syAiaAEnAU* sVAGArMore »
 
15MAu*jVAtAU* BAAlAKMore »
 
16bAARtAnAi aAIWArK sAMAsYAA-1SAAsyAi RAMAnAAWAMore »
 
17anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAdstAUR aALAUMore »
 
18anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAdEsAA{ aA{. PAi.More »
 
19anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAdEsAA{ aMAiIVArMore »
 
20anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAPATELA aInALAMore »
 
21anAAMAtA IVARAEwAi aA*dAELAnAYAAIxAK aCYAUtAMore »
 
22LAAEKGAUJrRisA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
23LAAEKGAUJrRisA*. RAVAtA BACAUbAA{More »
 
24dESAiRAŠYA anAE MAnAUsMAMore »
 
25nYAAYASAAsyAMore »
 
26MAAnAVA aIwAKARAE anAE RAJYAtA*yAMore »
 
2745 LAAkA nAA CAEKnAi KHANAiMore »
 
28nAVAi KElAVANAiHRbAA{More »
 
29wAMAr anAE RAJKARNA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
30sAMAAnAtAABAuCA nATVARLAALA P~A. anAU.More »
 
31sAMAAnAtAATAEnAi aAR. aECA.More »
 
32CAnd^KAntAMore »
 
33anA*tA ]JAsAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
34MAnAnAi bAitARMAA*PA*IDtA HIzAdAMore »
 
35IdXAAwAARiaAE : c LAEkAKAEnAAE PAIRCAYAMore »
 
36MAAVAtARnAE CARNAEsA*. SAUKLA IVAJYAABAHEnA CA*d^SA*KRMore »
 
37MAiMAA*sAA dSArnAPA*. Z~Ai SAMAAr MAYAASA*KR anAU.More »
 
38PAUInAtA P~AsAAdisA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
39bAARtAnAi IVAdESAnAiItASAAH BAi.sAiMore »
 
40MAIHLAA IVAKAsA anAE KUTU*BA KLYAANAMore »
 
41aAPANAE anAE sAMAAJsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
42MAAnAVAtAAnAA MAulA IsAœAntAAEMore »
 
43{ndiRA‹ KYAE MAAGAEr ?More »
 
44RAJKARNAMAA* MAnAUzYAsVAbAAVAJADEJA IdLAAVARIsA*H anAU.More »
 
45RAJKARNAMAA* MAnAUzYAsVAbAAVAVAALAEsA G~AEHMAMore »
 
46‹VAnA  ARA ISAXANAMore »
 
47sAAERAEIKnAIyAVAEdi HzArdMore »
 
48SAAlAAMAUKtA sAMAAJYAAIxAK aMAMore »
 
49MAAnAVAtAAnAA MAulA IsAœAntAAEMore »
 
50sAUISAIXAtA aAYAr sA*tAAnAAEnAU* aARAEGYAMore »
 
51MAARAJnAA LAA{BALAnAAE MAAETAE MAUKdMAAEMore »
 
52MAnAAEMA*WAnAMAHEtAA sAAedAIMAnAi anAU.More »
 
53aAPANAE anAE sAMAAJsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
54sAUVANAr RENAURAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
55VAwAARE GAUNA KEMA MAElAVASAAE ?bARAD GAiJUbAA{More »
 
56wAnYA aA wARtAiJAESAi nA*IdnAiMore »
 
57PAALAnAi LAGnAIVAIwAtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
58PAALAnAi LAGnAIVAIwAtADVAi REVAABAHEnAMore »
 
59PAAYAAnAi IVACAARNAAGAAEIHLA SA*KR anAU.More »
 
60PAAYAAnAi IVACAARNAASAUMAAKR {. aEF.More »
 
61sA*sAAR-sAAwAnAAVAALAEsA FAwARMore »
 
62PAVAAErtsAVAVAALAEsA FAwARMore »
 
63ÀdYAwAMArVAALAEsA FAwARMore »
 
64CARNA-KMALAVAALAEsA FAwARMore »
 
65JAGAGAA*wAi Z~AœAMore »
 
66JAGAGAA*wAi MAHESAMore »
 
67JAGAGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
68IVAZVAnAi P~AACAinA sA*sKSAUKLA JYAdEVA aAR.More »
 
69PARdESAVAALAEsA FAwARMore »
 
70aAtMAiYA XANAAEVAALAEsA FAwARMore »
 
71P~AbAUnAi PAAsAEVAALAEsA FAwARMore »
 
72P~AGAItASAiLA SAAlAAPARMAAR {ZVARMore »
 
73nAVA‹VAnA SAAlAAdEsAA{ MAAwAVAMore »
 
74nAAEKIRYAAtA anAE aAVAKVAERAnAAE KAYAdAEGAAQANAi anAAEPACA*d KESAVALAALAMore »
 
75KElAVANAi anAE sA*sKARnAAE sAUMAElAYAAIxAK aMAMore »
 
76sPASAr - aeItAHAIsAKbA’ dEVAESAMore »
 
77sAAMAAIJK nAVAAEKWAAMAA* ISAXANAPARMAAR {ZVARMore »
 
78BAE anAAEkAA* d*PAtAiaAEIyAVAEdi JYAEnd^More »
 
79PA*CAdSAiSAAsyAi HAWAibAA{ HIRSA*KR anAU.More »
 
80sAUsA*VAAdsA*. MASAvVAAlAA nAiLAK*Q {ZVARdAsAMore »
 
81‹VAnA MAiMAA*sAAVYAAsA HRiSA anAU.More »
 
82‹VAnA MAiMAA*sAAJE. KMore »
 
83syAi IVAMAUI‡tAnAi sAMAsYAAaAEsA*. dEsAA{ nAiRA a.More »
 
84syAi IVAMAUI‡tAnAi sAMAsYAAaAEsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
85syAi IVAMAUI‡tAnAi sAMAsYAAaAERiD {VAELAinAMore »
 
86nAVA‹VAnA SAAlAAdEsAA{ MAAwAVAMore »
 
87dEHnAi VAANAiVAALAEsA FAwARMore »
 
88syAiwAMArVAALAEsA FAwARMore »
 
89sVAAwAinAtAA-sA*G~AAMAIBAIPAnACA*d^More »
 
90Z~AiMAHAbAARtAMAHIzAr KMore »
 
91GAitAAnAU* aMAdEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
92PAšPAURANAsA*. QAKUR SAeLAEnd^More »
 
93IbAXAU akA*DAnA*dsAAEPAAnAMore »
 
94‹VAnAVYAVAsWAAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
95sA*sKUtA sARlA P~ABAAEwAK*sAARA nAARAYANAMore »
 
96‹VAnA ŠYAAEItAMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
97IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
98awYAAtMAsAARSAAH RMANALAALA CAi. anAU.More »
 
99‹VAnAgADtARnAi VAAtAAEwAuMAKEtAUMore »
 
100sAAHsA KWAAMAAlAA-4JAEzAi IdnAUbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »