Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAGArRIHtA MAuDiVAAdsTnAr fEDIRK MAATirnAMore »
 
2MAnAAEIVAxAAnAnAi PAGAd*DiIyAVAEdi aRIVA*d J.More »
 
3MAnAAEIVAxAAnAnAi PAGAd*DidEsAA{ wAnAVA*tA aEMA.More »
 
4MAABAAPAAEnAEIGAJUbAA[More »
 
5syAi nAiItAwAMAr dSArKyAVAADi KMore »
 
6IHndnAA* IVAwAAPAiQAE: P~AACAinA anAE MAwYAKALAinAIyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
7dREK syAi VAA*CAEJAESAi VAAsAUdEVA IVAnAAYAKMore »
 
8aWArSAAsyAP~AVAEISAKAKAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
9syAi PAAEKARMore »
 
10JGAd*BAA JAHLA anAE RA``nAVAgANAVAAlAA aIRIsA*H nAAWAAbAA{More »
 
11JGAd*BAA JAHLA anAE RA``nAVAgANAIyAVAEdi JGA‹VAnA KLYAANA‹More »
 
12bAARtAnAU* RAJKARNASAEQ P~AVAiNA nA. anAU.More »
 
13bAARtAnAU* RAJKARNAKAEQARi RJnAiMore »
 
14GAAMAnAAE IVAd^AEHaACAAYAr RAMAMAuItArMore »
 
15dAEq sAdinAAE aAIWArK {ItAHAsAsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
16nAEMAsATE aHUR MAJdMore »
 
17P~AtAiXAAMore »
 
18sAARsAanAAMAiMore »
 
19CAA*dnAiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
20MAU*jVAtAA P~AZnAAEMAnAUMAtAiMore »
 
21aMAARi {ndUnAU* ISAXANAbAAEKRi GANAESARAVA RAMARAVA anAU.More »
 
22aMAARi {ndUnAU* ISAXANAPATVAwArnA nAA. MA.More »
 
23MAu*jVAtAA P~AZnAAEMAnAUMAtAiMore »
 
24MAu*jVAtAA P~AZnAAEMAnAUMAtAiMore »
 
25bAARtAiYA sA*sKCAAVADA IVAJYAIsA*HMore »
 
26MAEVAAsAnAi LAAEKsA*sKtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
27XnAuMA HAR-MAAlAA nA*0 3: dAEkMAAnAi BAULA*d JRWAAEStAi tALAEsAMACAinAiVAALAA FRAMARAEj sAAERABA‹More »
 
28GAUJRAtAMAA* aARAEGYA sAEVAAaAEMore »
 
29GAUJRAtAMAA* aAIdVAAsAi KLYAANAMore »
 
30aAPANAAE sAA*sKGAA*wAi PARMAAnA*d MAA.More »
 
31aMAEIRKnA RAJVYAVAsWAAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
32sVARAŠYA anAE sA*sKdURKLA JE. BAi.More »
 
33bAARtAiYA KElAVANAi nAAE YAXA P~AZnAdEsAA{ wAnAVA*tA aEMA.More »
 
34nA{ tAALAiMA anAE nAVAIVAwAAnAdSArKMore »
 
35BACAPANAnAAE BAHARMore »
 
36IdVAAsVAPnAIGAJUbAA[More »
 
37LAAEKsAIMAItAaACAAYAr RAMAMAuItArMore »
 
38MAHAsAbAAnAA QRAVAAEsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
39HU nAE MAARi Z~AiMAtAiMore »
 
40YAAEGAAsAnA  ARA aARAEGYAsA*. MAAEdi dUzYA*tAMore »
 
41YAAEGAAsAnADAE. HinAAVAdnAMore »
 
42Z~AiMAd# bAAGAVAtAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
43MAHAbAARtAKWAA : 3MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
44IGARwARKMore »
 
45sAd#GAUv Z~Ai RAMAKsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
46MAHAbAARtAKWAA : 2MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
47sAtYAAWArP~AKASAPA*IDtA SAMAAr MAYAASA*KR anAU.More »
 
48Z~Ai nAMArdAPAURANA bAAGA 1-2-3 sA*PAuNArPA*DYAA KA*ItALAALA MAINASA*KR anAU.More »
 
49Z~Ai nAMArdAPAURANA bAAGA 1-2-3 sA*PAuNArPA*DYAA InAR*JnAbAA{ a*BAALAALA anAU.More »
 
50GAUJRAtAiMAA* dSAMAsK*wAPARikA KUMAUdBAEnAMore »
 
51†GVAEdAIdbAAzYAbAuIMAKAPA*IDtA SAMAAr {CcASA*KR P~AbAASA*KRMore »
 
52†GVAEdAIdbAAzYAbAuIMAKAPA*IDtA SAMAAr BAALAKMore »
 
53MAHAbAARtA MA*JRiMore »
 
54bAAGAVAtAiYA P~AVACAnAAEMore »
 
55P~AERNAAnAi PARBAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
56P~AERNAAnAi PARBAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
57{SA sAMAiPAEMore »
 
58aAdSAr dzTA*tAMAALAA bAA.2More »
 
59RAMAAYANAMAA* sA*sKIVAJYARAMACAnd^sAuRiZVAR‹ MAHARAJMore »
 
60Z~Ai IVAzNAUPAURANAMore »
 
61GAAYAyAinAE IMAzAEnAAYAK MAGAnAbAA{More »
 
62GAURUMAIHMAA IVAxAAnAsA*. bA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
63aWA Z~Ai MAHAbAARtA KWAA MAHAP~AsWAAnA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
64RAMAAYANAMAA* sA*sKIVAJYARAMACAnd^sAuRiZVAR‹ MAHARAJMore »
 
65SABd bAitAR sAUwAidVAE HRind^More »
 
66JYA BAJR*GAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
67JYA BAJR*GAdVAE nARHRiMore »
 
68SA*kAEZVAR tAAERi MAIHMAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
69‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
70PAUzKR sAuI‡tA KAESAdAESAi MAwAUKAntAA aEMA. anAU.More »
 
71PAUzKR sAuI‡tA KAESAsA*. IdnAESA MAUInAMore »
 
72MAHAbAARtAnAA PAAyAAEMore »
 
73HIRnAA LAADiLAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
74GAitAA BAAEwAVAANAisA*. SAAH KMore »
 
75MAAtWAinAi LAkAELAi sAUVAAtAArMore »
 
76Z~AiMAd# bAAGAVAtA sA*XAEPAsA*. MAHEtAA HsAUMAtAiMore »
 
77{sARA PARMAEsARAMore »
 
78Z~AiMAd# bAGAVAtA MAHAtMYAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
79Z~Ai ]PAInAzAdAEZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
80Z~Ai]PAInAzAdAEZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
81Z~Ai nAMArdAPAURANA bAAGA 1-2-3 sA*PAuNArsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
82GAitAA{-ICA*tAInAKAIVAnAAEBAAMore »
 
83MAHAbAARtA WAi MAHIzAr dYAAnA*daAYAr dYAALAMore »
 
84Z~Ai bAUVAnAEZVARi GAitAAaACAAYAr Z~Ai gAnASYAAMA‹ MAHARAJMore »
 
85P~AERNAAnAi PARBAsA*tA PAUInAtAMore »
 
86P~AERNAAnAi PARBAsA*tA PAUInAtAMore »
 
87P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
88bAizMACAIRyAVAewASAAsyAi dAMAAEdR KAnA‹More »
 
89{sLAAMA dSArnAnAAGAAERi {sMAA{LAbAA{More »
 
90VAEdVAANAiPA*IDtA VAEdIMAyA QAKAERMore »
 
91PAWWARnAA dEVAIFSAR LAu{More »
 
92PAWWARnAA dEVAsAA{LAAEnA {GnAAIjYAAEMore »
 
93PAWWARnAA dEVAsPAEnDR IsTFnAMore »
 
94PAWWARnAA dEVAKAE{sALAR aAWArRMore »
 
95MAAnAVA aIwAKARAE anAE RAJYAtA*yASAAH P~AtAAPARAYA KA*. anAU.More »
 
96bAARtAiYA nAGARIVAwAAWAir LAILAtAP~AsAAd K.More »
 
97sAMAAJVAAd anAE sVAtA*yAtAAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
98{IndRA‹ KYAE MAAGAEr ?GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
99{IndRA‹ KYAE MAAGAEr ?GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
100MAAnAVAaIwAKARAE anAE RAŠYAtA*yASAAH P~AtAAPARAYA KA*. anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »