Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAIKtA tAttVAaAEjA JYA*tAiLAALA MA*GAlA‹More »
 
2bAIKtA tAtVAaAEjA JYA*tAiLAALA MA*GAlA‹More »
 
3HiRAnAi kAANAJYAIbAkkAUMore »
 
4IMAIWALAAnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
5SAtAR*JSAMAAr GAAetAMAMore »
 
6GAAERsA KWAAMAAlAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
7IHtAAEPAdESAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
8sAAR*GA-nAAR*GA sAAHsA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
9IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
10IBAHARnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
11Z~AiRAMA-KWAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
12aREBAiYAnA nAA{TsA#RAVALA KnAUbAA{More »
 
13VAAtAAr RE VAAtAArdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
14PARAEPAKARi GA*GAABAAPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
15MAHAtMAA TAELsTAEYAnAi IVAxAAnAnAi VAAtAAEbA’ MAnAUbAA{ anAU.More »
 
16IBAHARnAAE BAiRBALAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
17VAAH BAAPAU VAAH !sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
18BAAlAKAEnAi aAGAVAi dUInAYAA KWAAMAAlAABAARAET JYA*ItALAALA aEMA.More »
 
19BAiRBALA IVAnAAEdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
20bAuItAYAAE PAHADsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
21aJBA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
22RsAP~Ad IKSAAERKWAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
23DAÂAEDMARAEdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
24LA”A PA*IDtAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
25nAARd KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
26MAuRkAnAAE sARdARKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
27GAA*wAi‹nAA P~AERK P~A*sA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
28‹VAnA-sA*wYAAnAU* sAAe*dYArsA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
29dEVAduzYA anAE BAi‹ VAAtAAEJYAIbAkkAUMore »
 
30IMAYAA* FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
31bAALAP~AdESAnAi LAAEKKWAAaAEsA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
32PARVAAlAAnAAE BAETaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
33nAATIKYAA dEVAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
34SAAeYAr anAE TEKsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
35aMAR {ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
36aKBAR-BAiRBALA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
37Z~AiKaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
38nARsAe*YAAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
39IKSAAER RAMAAYANAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
40tAEJsVAi tAARLAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
41G~AiMAnAi PARiKWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
42IMAYAA* LABBAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
43BAALAVAAITKAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
44IVAZVAnAA IsAtAARAbA’ ]PAEnd^ R.More »
 
45IsA*HnAi sAAEBAAtAMAA*aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
46JAdU{ tAAVAiJaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
47aEREIBAYAnA nAA{T#sA KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
48DEIVAD KAEPARIFLDaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
49RNAwAiR KUMAARsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
50nATkAT nAARdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
51sA*tA tAULAsAidAsAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
52J*GALAinAA* P~AdESAMAA*MAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
53aEK bAYA*KR sAVAAR !GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
54MAHARANAA P~AtAAPAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
55P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
56kYAALA-{-tAAVAiLA-{-sAUdREHJAMAinAA KEkASAv BARJAER‹More »
 
57sAuFiMAtAnAAYAK cAETUbAA{ R.More »
 
58RAMAAYANAMAJMAUdAR sAURESAAMore »
 
59Z~AiMAdGAVAditAAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
60JAU›inA sAVAALAPAUnAEGAR kAAEdABAXA aEdLA‹More »
 
61sVAGArnAAE kAJAnAAEPAIqYAAR aMAMore »
 
62KAMANAGAARAE KAnAUDAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
63Z~AiVAEdA*tAdSArnAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
64Z~Ai xAAnA dPArNAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
65{sLAAMAnAi aAElAkAKAdRi aEMA. aA{.More »
 
66{sLAAMAnAi aAElAkAMAAstAR KRiMA MAHMAdMore »
 
67Z~AiIVAVAEKbAAsKRZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
68Z~Ai jRWAUstAnAAE wAMArPAAREkA MAINArLAALA cAETALAALAMore »
 
69Z~AinAAWAKAVYAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
70Z~AiRAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
71a*tAR-JGAtA P~AVAAsABAsALAA BAHERAMA‹ DAEsAAbAA{More »
 
72CARNA-KMALAVAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
73Z~AisAdUPAdESAIdVAAKRZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
74aNAMAAELA aAItAWYARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
75HIRWAi ‹VAnA HIRYAAlAU*KALAANAi KAIntALAALAMore »
 
76CAEtAnAnAi CAetAnYAYAAyAAbA’ dEVAEnd^ H.More »
 
77d^u*d^uAtMAK anAE aeItAHAIsAK bAAeItAKVAAdnAi vPAREkACAERtAikAnA VAi. VAAYA.More »
 
78d^u*d^uAtMAK anAE aeItAHAIsAK bAAeItAKVAAdnAi vPAREkARAKitAAEVA aE. aA{.More »
 
79d^u*d^uAtMAK anAE aeItAHAIsAK bAAeItAKVAAdnAi vPAREkAKARPAUSAinA VAi. aE.More »
 
80d^u*d^uAtMAK anAE aeItAHAIsAK bAAeItAKVAAdnAi vPAREkABAAEGAUsLAAVsKi BAi. aEMA.More »
 
81CAMAtKARnAi aARPAARdVAE MAHESAMore »
 
82sAIMAwAAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
83sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAdVAE CA*. bAA.More »
 
84sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAdEsAA{ a. nAA.More »
 
85sAAMAAnYA MAnAAEIVAxAAnAbA’ P~AMAiLAA R.More »
 
86MA*GALAACARNAPATELA JYAVAdnAMore »
 
87Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 5)Z~Ai MAAtAA‹More »
 
88Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 5)sAUndRMA#More »
 
89Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 4)Z~Ai MAAtAA‹More »
 
90Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 4)sAUndRMA#More »
 
91Z~Ai MAAtAUVAANAi (SAtAABdi G~A*WA 6)Z~Ai MAAtAA‹More »
 
92LAGnAsAAGARFAwAR VAALAEsAMore »
 
93Z~Ai RMANA MAHIzArnAA sAAInnAwYAMAA*MAUdULYAAR aE dEVARAJMore »
 
94Z~Ai MAAtAQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
95Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
96Z~Ai MAAtAQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
97Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
98Z~Ai MAAtAsAUndRMA#More »
 
99Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
100Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »