Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PARdU:kAbA*JnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
2nAXAyAAEnAi nAiLAKU*JMAA*MAHEtAA RsAiKMore »
 
3nAXAyAAEnAi nAiLAKU*JMAA*MAHEtAA RsAiKMore »
 
4IsAœ VAetAALAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
5IsAœ VAetAALA MAAYAAPAURiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
6sAi.aA{.Di.bAGAdEVA KnAUMore »
 
7PAAkA*DibAGAdEVA KnAUMore »
 
8bAuK*PAbAGAdEVA KnAUMore »
 
9aELAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
10sAPAutAbAGAdEVA KnAUMore »
 
11anAARKLAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
12JD CAEtAnAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
13JD CAEtAnAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
14JnMAA*wA IdSAAaAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
15JnMAA*wA IdSAAaAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
16SYAAMAsAU*dRVARSAAH nATVARMore »
 
17SYAAMAsAU*dRVARSAAH nATVARMore »
 
18MA*dAR MA*JRiMAHEtAA RsAiKMore »
 
19MA*dAR MA*JRiMAHEtAA RsAiKMore »
 
20sAuyAwAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
21sAwARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
22sAwARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
23anAARKLAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
24IsAœ VAetAALAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
25IsAœ VAetAALAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
26vPAKAESAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
27vPAKAESAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
28PARdU:kAbA*JnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
29PARdU:kAbA*JnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
30P~AEMAAVAtAARJYAIbAkkAUMore »
 
31nAuRJHAnA-1MAHEtAA RsAiKMore »
 
32sAVArIP~AYA MAULLAA nAsARUd#inAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
33SAYAtAAnAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
34JAsAusAbAGAdEVA KnAUMore »
 
35ÀdYALAXMAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
36JnMAA*wA IdSAAaAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
37VAAsAVAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
38IsAœ VAetAALAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
39MA*dAR MA*JRiMAHEtAA RsAiKMore »
 
40MA*dAR MA*JRiMAHEtAA RsAiKMore »
 
41MAGAwAEZVARiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
42LAAEHREkAA-2JEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
43LAAEHREkAA-1JEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
44CAMBALA tAARAE aJ*PAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
45aLABAELAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
46aLABAELAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
47aLABAELAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
48BA*wAnA tAuTYAA*wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
49BA*wAnA tAuTYAA*wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
50PARdU:kAbA*JnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
51PARdU:kAbA*JnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
52vPA‹IVAnAinAi VYAWAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
53nAiLAK*QnA*dA GAULASAnAMore »
 
54dUzCA>SAMAAr GAAetAMAMore »
 
55IJnnAAtAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
56PAitAA*BAR PATELAnAAE VAAtAAr VAebAVA-1PATELA IPAtAA*BARMore »
 
57YAAEGAiIVAYAAEGAinA*dA GAULASAnAMore »
 
58PAETLAiKRnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
59akA*D diVAAEPATELA IPAtAA*BARMore »
 
60aAKARBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
61PAEREILAIsAsABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
62aEK bAuLA aEK FuLAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
63SYAAMALA RJnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
64sAPAnAA* sARi PADYAA*MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
65YAAEGAiIVAYAAEGAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
66aEK nAdi, BAE IKnAARAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
67aMAE RÂA aBAAELAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
68aMAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
69MAnAnAAE MAHERAMANAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
70a*tARnAi aA*kAEMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
71MAnAnAAE MAHERAMANAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
72SAMANAA* aAkARE SAMANAA* JMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
73VAsA*tABAHARKAELAKMore »
 
74a*tARE aMAiRsA gAu*TYAAEJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
75aAKASA sAIRtAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
76IJ*dGAi VAERIVAkAERJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
77MAnA-MAMAtAA nAE MAAYAAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
78SYAAMALA RJnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
79nAiLAKMALAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
80kAiLAtAi KlAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
81Z~AAVANA tARsYAAEMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
82HU* FuLA nAWAi FAERMA cU*!JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
83RAGA IMALAnAnAA cEDYAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
84sAuR sAAM~AAxAidLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
85aEK aMAstAi YAAdJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
86MAnAnAA* BA*wA KMAADB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
87KA*KRi aEK, VAtAU*lA anAEKdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
88MAHE*Ki }Qi MAAEsAMAdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
89MAHE*Ki }Qi MAAEsAMAdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
90sAUkAnAAE sAuRJ }GASAEdLAALA JYAIntAMore »
 
91Z~AiKPATELA PAnnAALAALAMore »
 
92VAGADAnAU* FuLAKAELAKMore »
 
93tAEJnAA ILAsAAETAsA*. MAAYAANAi LAALA‹ MAWAURAdAsAMore »
 
94aEK DAlAnAA* PA*kAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
95tAULAsAiKAELAKMore »
 
96HnAiMAunAKAELAKMore »
 
97MAE*dinAAE R*GAKAELAKMore »
 
98P~AEMA IVAJAEGANA-2KAELAKMore »
 
99sA*BA*wAKAELAKMore »
 
100aAbAA anAE aLAKAKAELAKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »