Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAwAUD*kARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
2JYA*tAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
3aPsARAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
4PAuINArMAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
5sAtAi anAE sVAGArdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
6IdVYACAXAUdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
7IyASA*KUdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
8SAAEbAnAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
9aAQMAAE KAEQAEPATELA IPAtAA*BARMore »
 
10}IMAr anAE IVACAARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
11ISARizAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
12PAyALAALAsAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
13RsAIBA*dUdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
14BA*sARidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
15cAYAAnATdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
16ÀdYAIVAbAuItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
17snAEHsAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
18GAuJrR IKSAAERKWAA Z~AENAi P~AACAinA KWAAMA*JRiYAAIxAK HsAUMore »
 
19IVAxAAnAnAi ad#bAUtA HKiKtAAEkAAnA aEMA. aE.More »
 
20IVAxAAnAnAi ad#bAUtA HKiKtAAEkAAnA aEMA. aE.More »
 
21aAsAPAAsAnAi dUInAYAAkAAnA aEMA. aE.More »
 
22KUdRtA anAE IVAxAAnAkAAnA aEMA. aE.More »
 
23KUdRtA anAE IVAxAAnAkAAnA aEMA. aE.More »
 
24KUdRtA anAE IVAxAAnAkAAnA aEMA. aE.More »
 
25wAuMAKEtAUnAi VAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
26PAAsAPAèATrnAi PAA*kAE ]tARALAEkAnASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
27aAPANAE P~AVAAsAi PAARAVAARnAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
28dU:kAi MAnA MAEREKAELAKMore »
 
29P~AEMA anAE PAesAAEKAELAKMore »
 
30VA*SAVAsAUdSArnAMA# aAR. aEsA.More »
 
31asKd MAUktAAR anAE tAEnAi nAVALAKWAA ``BAHEnAAE``sAVAANAi atAULA anAU.More »
 
32HiRK-diIPtAKAEQARi ILAIPA anAU.More »
 
33HiRK-diIPtAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
34PALLAisAMAAJIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
35aAGAnAAE dIRYAAEsA*. HedR KURatAULAaenAMore »
 
36sVAGArnAi LAGAAELAGAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
37BAnAGARVAADiIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
38BAnAGARVAADiMAADGAulAKR VYA*KTESAMore »
 
39HU*aAPATE HIRnAARAYANAMore »
 
40sAMAUd^YAAlAnAi P~ACA*D GAJrnAAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
41sAAtA JnAMAnAA dRVAAJAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
42TAGAAERnAi BAE nAVALAKWAAaAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
43GA*GAAVAtARNAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
44wAUM~AVALAYAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
45CAHERAE aEK {nsAAnAnAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
46SAMANAA* sA*GAE MHALAE HeYAUMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
47bAitAR bAAEMA sAMA*dRMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
48‹VAnA sAuMAsAAMA cEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
49IdGA*tAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
50tARsYAA* HeYAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
51sA*JAEGAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
52MAAMAAE SAKUInAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
53KAEIDYAAnAAE diVAAEB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
54sAPAnAA* GAULAABAi kAAEVAANAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
55snAEH anAE sAMAPArNAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
56dUYAAErwAnAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
57SYAAMALAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
58KU*tAi PAUyA KNArB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
59PAuINArMAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
60SACAi PAAeLAAEMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
61aA KA*QE tARsARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
62REtAsAAGARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
63‹VAnAVALAAENAU*RANAPAURA IdLAiPAMore »
 
64VAAtA aEK MAANAsAnAiRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
65gARWAi gARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
66BA*digARdSArKMore »
 
67MAiRA*nAi RHi MAHEKRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
68CAHERAWAi MAnA sAUwAiPAALAnAPAURi sAeFMore »
 
69bAGAVAtAiKUMAAR SAMAArnAi Z~AEzQVAAtAAraAEsA*. SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
70RAJ-RAJEZVAR anAE anYA VAAtAAraAEwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
71bAAVAD SAAHwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
72VAeRnAA* IVAzAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
73sA‰RBAARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
74sARFRAESAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
75RAVA RNAMALA‹aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
76bAEd IVAbAEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
77InA:SAEzAPAAQK sARAEJMore »
 
78DAgAsAURtAi aAIBAdMore »
 
79RMAtA RMAADE RAMAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
80SAAYARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
81RAJ dULAARiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
82RAJ dULAARiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
83axAAtAVAAsAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
84RAMAKHANAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
85RAYAREkAAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
86MAA‹nAU* MA*IdRaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
87MAHAdEVAi MAILLAKAbA’ KMore »
 
88P~AEMA sARAEVARSAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
89P~AEMA sARAEVARnA*dA GAULASAnAMore »
 
90RAJIVAd^AEHJYAIbAkkAUMore »
 
91JGAtAnAA MA*IdRMAA*aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
92CAu*dDi aAEqi tAARA nAAMAnAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
93JLAE ]RnAA aAERtAAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
94KPATJAlAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
95sAunAi aAbA aTARiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
96LAiLAiVAADiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
97IyAbAUVAnAGA*D IsAœRAJ JYAIsA*HwAuMAKEtAUMore »
 
98RAYA KRNA ``gAELAAEwAuMAKEtAUMore »
 
99aIbAJAtAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
100LAAEHinAAE BAdLAAtAAE R*GAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »