Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAi*tAAE IVAnAAnA*U gARPA*DYAA IVA”LAMore »
 
2LAA*BAi sAFR Tu*Ki IJ*dGAiPA*DYAA IVA”LAMore »
 
3aAsAI‡tAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
4vPAŠVAALAAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
5MAARE PANA aEK gAR HAEYAaDALAJA VAzAArMore »
 
6aA JVAABAdARi KAEnAi ?diIXAtA MAinAlA anAU.More »
 
7{dGAAHdAsA VAzAAr anAU.More »
 
8dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
9KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
10sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
11]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
12BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
13MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
14LAAEK RAMAAYANAwAuMAKEtAUMore »
 
15MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
16MAElAAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
17KAlARAXAsADEVA {VAAMore »
 
18IMAZ~ALAAEHiDEVA {VAAMore »
 
19sAAEMAtAiWArCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
20bAsMAK*KNAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
21IVAzAANAUCA>SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
22IVAzAANAUCA>SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
23]PAR GAGAnA IVASAAlAKAELAKMore »
 
24IyAKAENAnAi yANA REkAAaAEMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
25aARPAARRAMAi KAIntAMore »
 
26jA*jVAA*RAMAi KAIntAMore »
 
27dIRYAAnAE kAAElAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
28PAUNYA P~AKAEPAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
29PAUNYA P~AKAEPAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
30GAAeRiKAELAKMore »
 
31JAEGAMAAYAAnAAE aVAtAARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
32JAEGAMAAYAAnAAE aVAtAARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
33nA IKnAARAE, nA MAjwAARSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
34bAinAA sAMAYAVAnAMAA*SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
35KAlAnAi KLAMAESAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
36aASAKA MAA*DLAbA’ aIZVAnAiMore »
 
37DAE. JEKiLA anAE HA{DSAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
38bADVAiR bAizMAVAewA bAAVAnAAMore »
 
39sAAHsAVAiR RA‹VA-sA*‹VA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
40IGAJAUbAA{ BAwAEKA SAtAABdi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
41BAALA sA*sKAR VAAtAArMAAlAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
42a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
43a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
44SAAEnAVAAnAnAA* sAAHsAAESAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
45aEREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
46LAu{ sTiVAnsAnAnAi ``BLAEK aERAE`` sAAHsAKWAASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
47LAu{ sTiVAnsAnAnAi ``BLAEK aERAE`` sAAHsAKWAASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
48HRiSA nAAYAK >A*ItAVAiR G~A*WAMAAlAA-8nAAYAK HRiSAMore »
 
49JVAA d{SAU* tAMAnAEKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
50KAE{ sAPAnAU* WA{nAE aAVAEJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
51nAiLA GAGAnAnAA* PYAAsAA* PA*kAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
52aWArPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
53FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
54FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
55aAEWAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
56aAEWAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
57FA*sALAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
58aAEWAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
59aAEWAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
60HRiSA nAAYAK >A*ItAVAiR G~A*WAMAAlAA-4nAAYAK HRiSAMore »
 
61aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
62aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
63aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
64a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
65a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
66a*GAARbA’ aIZVAnAiMore »
 
67agAAER nAGAARA* VAAGAEaG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
68agAAER nAGAARA* VAAGAEaG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
69kAELA*dAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
70I wAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
71GAAERA*dE GAUJrRiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
72aAYAnAAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
73LAXYAIBA*dUPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
74GAUJRAtAi nAVALAKWAASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
75GAUJRAtAi nAVALAKWAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
76RMAtA RMAADE vIPAYAAESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
77a*tARPATSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
78KRAMAtAbA’ aIZVAnAiMore »
 
79IP~AYAKAntA PARikAnAi 51 VAAtAAraAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
80MAAwAVAnAAE MAAlAAESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
81LAJ#JA sAnYAALAbA’ aIZVAnAiMore »
 
82KAMAIVAJEtAAJYAIbAkkAUMore »
 
83nARKEsARi VAA nARKEZVARiJYAIbAkkAUMore »
 
84GAiR aMAARi cE !CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
85sAMAAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
86bAAGYA InAMAArNAJYAIbAkkAUMore »
 
87PAuJAnAA* FuLAJYAIbAkkAUMore »
 
88nARKEsARi VAA nARKEZVARiJYAIbAkkAUMore »
 
89IsA*HPAURUzAJYAIbAkkAUMore »
 
90T^EnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
91MAnAnAE LAAGAi MAAYAA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
92MAAEtAi MAuLYA sAVAAYAA*]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
93wAMArP~AItAxAA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
94}GAMANAi KEDinAAE aAWAMAtAAE R*GAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
95aMAE tAMAARi DAlAE MAHAEYAAr*sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
96tAEJItAIMARnAi ItARADMAA*WAisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
97tAEJnAA ILAsAAETAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
98YAAEGAIVAYAAEGA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
99RA‹PAAnAi LAiLAASAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
100HeYAAwAARNAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »