Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CA*d^nAAWA PAIRNAitAAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
2KASAinAAWAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
3MAAnAVAinAi bAVAA{PATELA PAnnAALAALAMore »
 
4VAA*sAnAAE sAuRaDALAJA VAzAArMore »
 
5sVAPnAsAURkAiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
6Z~Ai RAMAKMore »
 
7cBAiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
8bAEd IVAbAEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
9IVAP~AdAsAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
10PALLAisAMAAJIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
11PALLAisAMAAJCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
12SAUbAdAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
13SAUbAdACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
14BAAMANAnAi diKRiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
15BAAMANAnAi diKRiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
16SAUbAdACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
17anAURAwAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
18anAURAwAACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
19cBAiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
20sVAPnAnAA* ISALPASAMAAr GAAetAMAMore »
 
21IVAP~AdAsAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
22IVAP~AdAsACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
23BADididiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
24PAIRNAitAACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
25KASAinAAWAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
26KASAinAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
27aRXANAiYAA nAVAIVAwAAnAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
28KASAinAAWACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
29IVARAJVAHUsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
30aSAA*ItAnAi aAEWAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
31bAEd IVAbAEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
32HeYAU* sAlAGAE HEtAnAi aAGAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
33>Ae*CAVAwAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
34MAwARAtAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
35cAYAA-P~AKASAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
36DAEKTR RAESAnALAALAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
37sAULAbAAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
38aASAA-IMAnAARAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
39P~APA*CAtA*yAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
40PAHELAAE gAA RAJAnAAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
41dIRYAAsAAR*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
42Z~AAVANAi gATAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
43MAAnAVAvPA anAEKsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
44nYAAYAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
45aAIVAzKARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
46Z~Ai MAAtAdVAE GAAEVAwArnAMore »
 
47Z~Ai MAAtAbA’ aMAiwARMore »
 
48aAPANAA* BAAlAKAEYAAIxAK aMAMore »
 
49aAPANAA* BAAlAKAEIVAILAYAMsA FLAAERA aECA.More »
 
50dAdiMAAnAU* VAedU*wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
51aMAE BAwAA*dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
52aMAE BAwAA*MAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
53aA*kA aADA KAnAbAT< IVAnAAEdMore »
 
54MAnAAEIVAxAAnA sVAvPA anAE XAEyAJAEzAi bAA. H.More »
 
55RAEGA,YAAEGA anAE P~AYAAEGAdVAE JYAAEItAnd^More »
 
56REtAinAi RAETLAidVAE JYAAEItAnd^More »
 
57sAuRJ aDwAAE sAuKAE aDwAAE LAiLAAE CAA*dAEPATELA RAMACAnd^More »
 
58JYAAEItAzAnAi dIzTaE wAnAPAAIPtAnAA YAAEGAAEsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
59sAA*P~AtA sAHICA*tAnA (bAAGA-12)SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
60KARNAKE...bA’ IVAnAAEdMore »
 
61aEKsAEsAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
62IDBAEj 111 PLAsAJAnAi nAitAABAEnAMore »
 
63nAMAU* tAE HAsYAB~AHMAnAE...BAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
64aAPANAE MAANAsA (bAAGA 1-2)MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
65ItABAETnAi tA*yAsAAwAnAAYAAIxAK HsAUMore »
 
66JYAAEItAzAnAi dIzTaE GAHIVACAARsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
67JnMAKU*DlAi PAIRCAYA anAE FlAJYAAEItAzAsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
68P~AERNAAnAA PAUzPAAEanAUbAVAAnA*d‹More »
 
69BAARNAE TKAERASAEQ ]zAAMore »
 
70VAeRAGYASAtAKsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
71nAiItASAtAKsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
72SAEKsAIPAYARnAU* Z~AAwwAIyAPAAQi BAKULAMore »
 
73SA<*GAAR SAtAKsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
74P~AEMA anAE PAIRMALAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
75InARASAA sAAMAEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
76qA{ aXAR P~AEMAKASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
77SAAE MAsT GAAE aAEnARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
78sAAIHtYA KLLAAELAkAA*DVAALAA VAiNAAMore »
 
79IJ*dGAi aEK IMAJAJVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
80IHdU*stAAnAMAA* XAYARAEGAPARikA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
81{ItAHAsAdPArNABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
82CA*d# dSArnAaAEjA MA*GAlA‹ HR‹VAnAMore »
 
83VAeIdK kAGAAElAIVAwAAK*sAARA nAARAYANAMore »
 
84a*tARnAi VYAWAAMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
85nAATYASAAsyASAUKLA nAWAURAMA sAU*dR‹More »
 
86MACAtAUVAErdi ]zAAMore »
 
87ŸRMA tAARAE sA*bAAlABAARAET BA*sAiKUMAARMore »
 
88PARNYAA* PAHELAA* sAUkAi,sAUkAi...!dVAE JnAKbAA[ ‹.More »
 
89HlAVAEHAWAEIyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
90CAALAAE aIbAGAMA BAdLAiaEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
91BAUwAVAAR nAi BAPAAEREdVAE aSAAEKMore »
 
92{dMA# tAbAT< IVAnAAEdMore »
 
93aEVAA RE aMAE aEVAAbAT< IVAnAAEdMore »
 
94bAitAR jlAA*HlAA*dVAE HRind^More »
 
95aMAMore »
 
96tYAARE KRiSAU* SAU* ?PARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
97tYAARE KRiSAU* SAU* ?TAELsTAEYAMore »
 
98P~AVACAnA MA*GALAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
99TAELsTAEYA G~A*WAAVALAiMore »
 
100R*GA RAGA IVARAGAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »