Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAUnASAi G~A*WAAVAILA-3MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
2MAUnASAi G~A*WAAVAILA-2MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
3QGAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
4HRARiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
5aEK CAHERAE aAYAnAAMAA*SAAH PAIRMALAMore »
 
6MAUnASAi G~A*WAAVAILA-1MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
7SAMANAA* sAlAGYAA* sAAEHAGA RAtAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
8HeYAU* sAlAGAE HEtAnAi aAGAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
9nAiLA InASAA sA*IGAnAi MAARiMAHEtAA RsAiKMore »
 
10MAYAuRPA*kAMAHEtAA RsAiKMore »
 
11Z~AEzQ IVAdESAi YAUœKWAAaAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
12PAinAPAYAAEwARAMAHEtAA RsAiKMore »
 
13sAEVAA-sAdnAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
14sAEVAA-sAdnAP~AEMACA*dMore »
 
15nAARi aGAINAtA vPAJAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
16CAMAtKARAE aAJE PANA BAnAE cEsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
17CAMAtKARAE aAJE PANA BAnAE cERAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
18Z~AAVANAi MAElAAEJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
19wAuMMAsAGAA*wAi nAenAAMore »
 
20aAVAGAADitA JYA*tAMore »
 
21sA*gAbAAVAnAAnAA sALAuNAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
22sAHsyA FENAdVAE MAHEnd^ anAU.More »
 
23sAHsyA FENAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
24PAttAA*nAA MAHELAR*GAnAAYAKMMAA MAUPPAAlAMore »
 
25}wA{MAEgAANAi RMAINAK anAU.More »
 
26PLAEGAJAEzAi RAJEnd^ anAU.More »
 
27wAu*wAVAAtAi aAGAIyAPAAQi InAR*JnA anAU.More »
 
28wAu*wAVAAtAi aAGAMAAKrVAEj GAEIB~AYALA GAAISArYAAMore »
 
29aNAU* JEVADU* a*tARMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
30IJ*dGAiMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
31FRiYAAdMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
32‹VAnA sAuMAsAAMA cEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
33SAHERi sAA*VAIRYAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
34wAVALA a*wAKARMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
35THUKAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
36sAPtAR*GAi IKVAjKDiKR YASAVA*tAMore »
 
37aSAAEKnAA SAiLAALAEkAAEdVAE aSAAEKMore »
 
38MAERA MAU*BA[ MAHAnAdVAE aSAAEKMore »
 
39ICA*tAnAnAA CAMAKARABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
40xAAnAYAAEGAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
41RNAWAi jRNAMAUInAZ~Ai VAAtsALYAdiPAMore »
 
42CALAAE, aIbAGAMA BAdLAiaEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
43a*tAR*GA aIRsAUÀd IyAdiPAMore »
 
44a*tAR*GA aIRnA*di aAISAsAMore »
 
45sAHJ IMALAE aIVAnAASAiIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
46aAPtAVAANAi Z~AENAi 7sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
47bAinAi YAAd sAtAAVAESAAH RAEIHtAMore »
 
48MAlAAYAU*, PANA bAlAAYAU* nAIHbA’ RMAESA MA.More »
 
49MAAnAVAtAAnAA bAERUB~AHMAbAT< bAGAiRWAMore »
 
50IVATAMAinA IVAzAE JANAAESAAH aEMA.JEMore »
 
51BAALAIVAKAsA sA*IHtAASAAH ]IMArLAAMore »
 
52aAPANAA RAsAGARBAAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
53IdVYA RAŠYA anAE ``MAA`` aRIVA*dPATELA {ZVARbAA{ CAUnAibAA{More »
 
54GAitAA P~AVACAnAAEIVAnAAEBAAMore »
 
55d^IzT-sAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
56HsAtAA* HsAtAA*JAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
57HAsYA IHLLAAELAnAKiRMore »
 
58aACAMAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
59sVAwAMAr anAE KLPAnAAYAAEGAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
60‹VAnARsAnAU* jRNAU* KYAA* cE?dEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
61CAMAtKARnAi aARPAARdVAE MAHESAMore »
 
62aMARVAANAiIdVAEITYAA CAetAnYABAHEnA J.More »
 
63YAAEGAIVAwAA (sAeœA*ItAK)-1QAKR aRUNAMore »
 
64YAAEGA-MAAGAAErnAAE sAMAnVAYA bAAGA 2Z~Ai aRIVA*dMore »
 
65Z~Ai MAAtAUVAANAi SABdsAUwAA - 1Z~Ai MAAtAA‹More »
 
66Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
67Z~Ai MAAtAQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
68Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
69Z~Ai MAAtAsAUndRMA#More »
 
70Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
71Z~Ai MAAtAsAUndRMA#More »
 
72Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
73Z~Ai MAAtAPAURANAi a*BAUbAA{More »
 
74Z~Ai MAAtAZ~Ai MAAtAA‹More »
 
75CA*d^KAntA bAAGA 3dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
76CA*d^KAntA bAAGA 2dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
77ad#bAUtA IdVYAMAuItArQKKR CAUnAiLAALA c.More »
 
78P~AAYAAEIGAK MAnAAEIVAxAAnAaAPTE SAISAKA*tA MAHAdEVAMore »
 
79HVAE tAAE tAPAAEVAnA aE J tARNAAEPAAYACAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
80CA*d^KAntA bAAGA 2dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
81CA*d^KAntA bAAGA 3dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
82VAAtAArLAAPAsVAAMAi P~AKASAA*nAd‹More »
 
83VAAtAArLAAPAsVAAMAi InAtYAAnA*d‹More »
 
84LAAEGAAEWAERAPAi ‹VAnAnAA aWArnAi SAAEwAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
85P~AAR*IbAK BAAlA MAnAAEIVAxAAnAbAAEPATKR sAi. Ti.More »
 
86ICAntAAnAE HVAE RAMARAMA!GAJJR P~AKASAMore »
 
87MAdnAREkAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
88SAAEwAGAAEHELA nATVARMore »
 
89KRMAE LAkYAU* IKRtAARwAunAiRAMAMore »
 
90JAEGA-IVAJAEGAGAAEHELA nATVARMore »
 
91aXAtA-KUMAKUMAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
92tAU* aEK GAULAABAi sAPAnAU* cEaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
93MAu*GAA IdLA Qu*Qi VAEdnAAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
94P~AEMA iPAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
95CA*BALA tAARA* VAHEtAA* PAANAitAiRKR IVARESAMore »
 
96{*dULAEkAAPA*tAULAU K*dUKuIR VAiRESAILA*GAMAMore »
 
97LAALAHVAELAitAiRKR IVARESAMore »
 
98wAMArXAEyAE KRUXAEyAEsA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
99HeYAU* anAE HAWAKA‹ JYA*ItALAALAMore »
 
100wARtAi aAbAnAA* IMALAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »