Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAAJUK VAlAA*KEJAESAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
2PAiVARiQAKR LAAbASA*KRMore »
 
3IVAIwAnAA LAEkAKCci w~AUVAKUMAARMore »
 
4aE*K TUKDAE JMAinAPA*DYAA MAinAA anAU.More »
 
5aE*K TUKDAE JMAinAKABARA IKSAAERMore »
 
6JADEJAE JEsALA anAE sAtAi tAAERLAGAAEIHLA wAiRIsA*H VHAERAbAA{More »
 
7sAAEHAMANAAE SAIMAYAANAAEGAJJR P~AKASAMore »
 
8anAAPA-sAnAAPAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
9MAATinAAE MAHEKtAAE sAAddVAE MAKRndMore »
 
10JnAMA LAinAAE gAnASYAAMAGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
11BA....BAlAIdYAAnAAE BAGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
12LAAEKsAAGARnAi LAHRIyAVAEdi JEQALAALAMore »
 
13kA*IDtA akA*DwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
14PAIRVAtArnAsA*. aAEjA IdGA*tAMore »
 
15PAAELAisA FA{LAJADEJA CA*d^KUMAARMore »
 
16REtAinAA* dHERA*aACAAYAr HIRP~AsAAd KA.More »
 
17YAAdVAAsWAlAiJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
18jnAunAtAiRKR IVARESAMore »
 
19sAlAGAtAAE BARFwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
20PAutAlAi BAAELAE cEsA*. aAEjA IdGA*tAMore »
 
21VAT, VACAnA anAE VAERtAiRKR IVARESAMore »
 
22aAsAMAAnAi R*GAnAAE aEK TUKDAEaAEjA MAFtAMore »
 
23MAANAsA HAEVAAnAi MAnAE BAiKPA*DYAA IVA”LAMore »
 
24FuLAnAE VAAGYAA KA*TAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
25nAenA VARsYAA* RAtAbARPA*DYAA IVA”LAMore »
 
26tARsAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
27wAUMMAsAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
28d*tAKWAAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
29RAtAVAAsAAEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
30wAUMMAsAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
31MA*dARVAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
32MAnAAERMAAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
33aJANYAA* BAE JNAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
34bAd^AMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
35VA*ICAtAAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
36tAMAE KEMA RÂA aBAAELA ?MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
37SABdInAIwASAAH SAA*ItALAALAMore »
 
38SABdnAi sAAWAE sAAWAESAAH SAA*ItALAALAMore »
 
39snAEHbAinAAE sAWAVAARAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
40WAiJELAAE aAKARMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
41sA*sAAR sAAGARnAA* MAAEtAiPATELA KRSAnAbAA[More »
 
42yAiJAE IKnAARAEaDALAJA VAzAArMore »
 
43bAsMAK*KNA (bAAGA-3)MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
44CAAeR*GAiSA*KRMore »
 
45PATARAEPARMAAR }JMASAiMore »
 
46IVAIXAPtAAIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
47CAKRAVAAEdVAE MAHESAMore »
 
48aAPANAAE sAAIHtYA-VAARsAAE-- ‹VAnAnAU* PARAEqGAA*wAi P~AbAUdAsA cGAnALAALAMore »
 
49sVAGArnAi nAiCAE MAnAUzYAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
50BAE JAPAAnAi VAAtAAraAEJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
51BAE JAPAAnAi VAAtAAraAEJAEzAi sAURESA anAU.More »
 
52MAAnAVALAMore »
 
53CAAERsA CAHERAnAAE MAANAsAnAAYAK JnAKMore »
 
54PAA*PANA IPA*JRnAA* PA*kAiZ~AAEF PAuVAErSAMore »
 
55KCcnAi RsAwAARKARANAi dULAERAYAMore »
 
56KCcnAA LAAEKsAAIHtYAMAA* P~AEMAKWAAaAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
57bAinAi wARAnAA WAAERdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
58cEtARAVAU* SAA MAATE ?KAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
59PAAnAkARnAA* PANArQ‰R RMAESAMore »
 
60KMALAAKAntAnAA PAyAAEBA*IKMACA*d^More »
 
61MAAnAVAi nAA* MAnAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
62MAARi Z~AEzQ VAAtAAraAEJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
63aAVAi tAMAARi YAAddEsAA{ aIZVAnAMore »
 
64sAPAnAA*nAA* sARAEVAR sAunAA*IBAHARi BAABAUMore »
 
65sMAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
66PAUzPAA*JILAdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
67sAUVANArKFnAdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
68wAMArXAEyAnAE PA*WAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
69Z~AEzQ IVAdESAi nAVALAKWAAaAEnAAE sAARHzAr aSAAEK anAU.More »
 
70aCYAUtAJAnAi ICAnAUP~AsAAdMore »
 
71JEKsAnA IsAMFnAiIyAVAEdi P~AKASAMore »
 
72CAAsA PAXAi anAE KNArGAADitA JYA*tAMore »
 
73aItAWAi anAE BAE BAHEnAAEGAA*wAi RMANALAALA Hi.More »
 
74aItAWAi anAE BAE BAHEnAAETAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
75aPAÀtAQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
76sA*gAzArQAKRE KUMAARbAA{More »
 
77sA*sAAR CAALYAAE JAYA cE !wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
78KAEnAAE VAA*K ?MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
79kAAEVAAYAELAAE diKRAEVAELsA dEVA‹ IB~AJLAALA anAU.More »
 
80tARsA MAKDiYAA RAMA‹bAA{More »
 
81MAAEXA ARJAESAi RMAESAMore »
 
82RESAMAi RAtAtAiRKR IVARESAMore »
 
83SAAMAiIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
84FRtAAE FAGANARNAELAAKR MAFtAMore »
 
85VATMAA* VAT BAHARVATtAiRKR IVARESAMore »
 
86cAETE QAKURtAiRKR IVARESAMore »
 
87kAunA PAR kAunAtAiRKR IVARESAMore »
 
88VAHEtAA sAMAYAnAi VAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
89aAkARi CAisAtAiRKR IVARESAMore »
 
90GAAELAi CALAAVA QAKURtAiRKR IVARESAMore »
 
91MA*GALA P~AbAAtAGAALAA wA. RA. `wAnALAALA`More »
 
92VAERtAiRKR IVARESAMore »
 
93LAAEHinAAE R*GAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
94B~AÁISALAAJAESAi RMAESAMore »
 
95aHEsAAsAnAi aAsAPAAsAnAiLARAJMore »
 
96YAAEGAEZVARGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
97aAbAjvkAAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
98MAAYAAIVAnAiJAEzAi PAURURAJMore »
 
99LAAEHinAU* IsA*duRwAnAtAEJVAi GAULAjARMore »
 
100}*CAA* ISAkARAEMAYAuR anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »