Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AGATtAA ]JAsAMAA*BALAR dAMAAEdRMore »
 
2SASAi JtAA*bA“ JYA*tAKUMAAR MA. anAU.More »
 
3MAnA sAAEnAAnAA* tAnA vPAAnAA*PATELA dEVAEnd^More »
 
4IVACAARKMAEgAANAi RMAINAK anAU.More »
 
5IVACAARKBA*wAAEPAAwYAAYA tAARASA*KRMore »
 
6GAULAABAi aARsAnAi LAGGAiPAAQK HIRKMore »
 
7MAnADAnAi MAAYAAYAAIxAK HsAUMore »
 
8CA*d^KLA*KBAAIRYAA sAURESAMore »
 
9sARHdPAA*wAi VAnAUMore »
 
10asAMAAPtA aAIVAzKARnAiLARAJMore »
 
11sAJnA RE JuQ MAtA BAAELAAEnAVAR*GAiMore »
 
12InAIsAMA bAAVAnAAnAiLARAJMore »
 
13aAVAlA-BAAVAlAPAA*wAi VAnAUMore »
 
14MAAESAnALAALA MAAkANAVAALAAPAUVAAR [ndUMore »
 
15PAVAnA KRE sAAERnAAYAK HRiSAMore »
 
16VAeRAGYA SAtAKSAAH nAAGARdAsA nARAEtAMAdAsAMore »
 
17KAMANAGAARAE KAnAUDAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
18Z~Ai bARtAEZVAR BAAHUBAILAMAUInA ICAdAnA*dMore »
 
19LA*BAAEdR SAMAAr: KAELAEJnAA BAAdSAAHAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
20BAEBAiPATELA dEVAEnd^More »
 
21nA HnYAtAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
22nAESAnALA HA{-VAEPAA*wAi VAnAUMore »
 
23a*wAARU*PATELA MAINALAALA H.More »
 
24aAEVARTE{KPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
25Z~AEzQ VAAtAAraAEPARMAAR P~AA. tAktAIsA*HMore »
 
26SAMANAU* nAAMAE GAAMAPATELA JYAVAdnAMore »
 
27aIGnAK*UDYAAIxAK HsAUMore »
 
28awAuRPACA*dE aAnA*dMore »
 
29aDKAE tAAE MAARA sAMARAVALA JYAAEItAR#More »
 
30aCArnAA - RCAnAAIHMAWAANAi HRiMore »
 
31sAHVAAsAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
32PAE{*GA GAEsT PARVAAnAAEPATELA P~AIVANA sAi.More »
 
33KAMAKWAAYAAIxAK HsAUMore »
 
34KU*VAARA ‹VAtARnAA* BAILAdAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
35gARnAi SAAEbAAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
36InASAAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
37KA*TAnAi VAADsAAEMAeYAA HR‹VAnA anAU.More »
 
38aAbAnAE cEDEBAuCA HIsAtA H.More »
 
39gAR aA*GANAAnAi GA*GAABAARAET BA*sAiKUMAARMore »
 
40PAUnAIMArLAnAYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
41GANAdEVAtAAMAEgAANAi RMAINAK anAU.More »
 
42tAMAnnAAnAA tAMAASAAnAiLARAJMore »
 
43KMAkAE THUKYAA MAAERRNAELAAKR MAFtAMore »
 
44aIbAzAEKPAAQK MAwAUsAUdnAMore »
 
45JAILAMA JMAdutAIBARAdRMore »
 
46KPAALA KU*DlAABA*IKMABAABAUMore »
 
47gAR-aA*GANAAnAi GA*GAABAARAET BA*sAiKUMAARMore »
 
48tAARi KAE{ JvR nAWAiBAARAET bARtAMore »
 
49GAUJRAtAnAi LAAEKKWAAaAEB~AÁbA“ DAÂALAALAMore »
 
50kA*IDtA KLAEVARAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
51kA*IDtA KLAEVARAEVAMAAr InAR*JnAMore »
 
52MAUkYAMA*yAiPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
53aAbAnAE cEDEBAuCA HIsAtA H.More »
 
54JAlAU*BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
55sA*sAAR-sA*nYAAsAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
56IVAzAVABA*IKMABAABAUMore »
 
57vPAENAnAi RsAwAARRNAELAAKR MAFtAMore »
 
58PAi*kAAYAELAA MAAlAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
59BAE VAlAA*KMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
60BAE VAlAA*KIVAMALA IMAyAMore »
 
61PAANAA jAjA nAE PAiR WAAEDARNAELAAKR MAFtAMore »
 
62LAAEHi bARELAi CAu*dDiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
63RINAYAAE MARINAYAAEMAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
64RINAYAAE MARINAYAAEJEK LA*DnAMore »
 
65PAuNArKU*bAKAPADiaA KUndInAKA anAU.More »
 
66PAuNArKU*bARANAi CA*dMore »
 
67wAnYA wARA sAAeRAzT^RijiYAA IVAQMore »
 
68gATA gAnAgAAERRAJVA*SAMore »
 
69sVAPnA-LAAEKMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
70wARtAinAi MAHEKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
71YAAd KYAErWAi SAU* ?RAVALA JYAAEItAR#More »
 
72R*GAbAuIMAQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
73bA*uDi bAukA{GARTnA JYAAEJr anAU.More »
 
74bA*uDi bAukAHEMsAnA nATMore »
 
75sAAERQnAE sAiMAADERAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
76RAJgAATRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
77sAAERQnAi MAHARANAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
78MAARi Z~AEzQ VAAtAAraAERANAPAURA sAIVAtAAMore »
 
79PADcAYAAMAA* PAAPAACAARRACc P~AbAAKRMore »
 
80MAvPAARELA MAulARAJMore »
 
81aASAAnAA IMAnAARALAAkAANAi dLAsAUkAMore »
 
82MAwAU RAYAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. RAYA sAUVANAArMore »
 
83PAtAA*nAA MAHELAVAewA bAARtAi anAU.More »
 
84sAAERQi VAiRA*GAnAAnAi VAAtAAERAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
85a*GAARPAWAMAAtARi VAJ^More »
 
86sAAEMAnAAWAnAi sAkAAtAERAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
87cLAA*GAMAAEdi ICAnAUMore »
 
88BAiJVARRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
89sAAERQnAi PAdMANAiRAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
90sA*UdR RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
91RHsYAA*GAnAAnAU* PAUnARAGAMAnAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
92RHsYAA*GAnAAnAU* PAUnARAGAMAnAHEGAADr RA{DRMore »
 
93VAHALAnAA* VALAkAA*MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
94BABAIRKMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
95aA*GAIlAYAAtAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
96BABAIRKMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
97VAAtACAKRAVAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
98IVAzAKnYAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
99RHsYAMAYAiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
100RHsYAMAYAiHEGAADr RA{DRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »