Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAnA-VARU-VAtAnAsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
2HEtA anAE HlAVAASASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
3c VAigAA* JMAinAbAT MAiRA* (anAUVAAdK)More »
 
4c VAigAA* JMAinAsAEnAAPAItA FKiRMAAEHnAMore »
 
5bAAGYACAK^SAAH PAIRMALAMore »
 
6awYAAtMA bAAGAVAtAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
7aAVAARA MAsAiHAP~AbAAKR IVAzNAUMore »
 
8‹VAnA:sMARNAAEnAA sAWAVAAREsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
9nAGARi BAAELAE cEBAARAET sAAR*GAMore »
 
10XAEzQ IVAdESAi nAVALAKWAAaAEnAAE sAAR-2HzAr aSAAEKMore »
 
11sAuRJnAi sAAkAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
12IVARAJ VAHUsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
13sAuRJnAi sAAkAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
14nYAAYAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
15PAGALAE PAGALAE PAAVAKsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
16ItARsKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
17MAUIKtAVAiNAAMAHEtAA RsAiKMore »
 
18Z~AiISAVAMAIHMnA: stAAEyAB~AÁbA’ LAALA‹ nAARAYANA‹More »
 
19sVAAMAi sAHJAnA*dbAALAJA MAINALAALAMore »
 
20wAMArKWAAaAEPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
21P~AKASAnAA* PAGALAA*MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
22P~AKASAnAA* PAGALAA*MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
23IHtAAEPAdESA nAi VAAtAAECAAeHANA RAMACA*d^More »
 
24IVA>MA VAetAAlACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
25MAiQi VAiRDi bAAGA 1-2 sAAWAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
26JYAIsA*H IsAwwARAJwAuMAKEtAUMore »
 
27IdSAAntARMAHEtAA wAiREnd^More »
 
28nAAMA anAE vPAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
29Z~Ai aRIVA*dnAU* KAVYAdSArnAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
30MAAnAsA dSArnAPATELA RMANALAALAMore »
 
31dA® anAE tAEnAi tAnA MAnA anAE wAnA ]PAR asARcyAPAItA HIRP~AsAAd DAÁAbAA{More »
 
32sAtYAMAYA ‹VAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
33PARMAH*sAnAAE IVAVAEKsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
34‹VAnASAAEwAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
35P~AERNAAnAAE P~AKASAGAJJR P~AKASAMore »
 
36VYAVAHARU MAAGArdSArnA bAAGA 1PATELA MAINAbAA{More »
 
37Z~Ai JGAd# GAU® SA*KARACAAYArZ~Ai GAVAADAKR PAUvzAAE-tAMARAYA ISAVARAYA bATMore »
 
38wYAAnA anAE ‹VAnAsVAAMAi ICAnMAYAAnA*dMore »
 
39IsAI nAA ISAkARGAJJR P~AKASAMore »
 
40BAAlAKBA*sAiwARMore »
 
41‹VAnAsA*GAitA P~AGATAVAAE MAwAUR ‹VAnARAGA GAAaAEdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
42KELAiDAEsKAEPA 1-2MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
43aWAVArVAEdnAi sAMAAJKWAAaAEPA*IDtA IVAzNAUdEVAMore »
 
44Z~Ai MAAtAUVAANAi SABdsAUwAA - 1KAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
45Z~Ai MAAtAKAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
46Z~Ai MAAtAbA’ aMAiwARMore »
 
47Z~Ai MAAtAbA’ aMAiwARMore »
 
48Z~Ai MAAtAaACAAYAr JYA*tAiLAALAMore »
 
49P~AAYAAEIGAK MAnAAEIVAxAAnASAAH ICAyAA a*BAALAALAMore »
 
50P~AAYAAEIGAK MAnAAEIVAxAAnAPA*IDtA CA*d^ MAdnAMAAEHnAMore »
 
51YAAEGA IVAzAE PAyAAE G~A*WA 2KAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
52MAE* P~AAWYA@U KE...YAAIxAK IHMAAMore »
 
53tAtVAIVACAAR anAE aIbAVA*dnAASAAH CAiMAnAbAA{ CAKUbAA{More »
 
54KnFYAuISAYAsAMAA* BAAEwAVACAnAAEdVAE MAAEHnALAALAMore »
 
55Z~Ai MAAtAKAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
56YAAEGA IVAzAE PAyAAE bAAGA 3KAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
57Z~Ai xAAnAdEVAnAi wAMArMAiMAA*sAAJAESAi nAiLAAMore »
 
58P~AAR*IbAK BAAlA MAnAAEIVAxAAnAKAnAAVAALAA aECA. sAi.More »
 
59JE. KPATELA BABAAbAA[More »
 
60VAeIZVAK CAEtAnAALAEF. BAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
61PAAtA*JLA YAAEGAdSArnA YAAEGAPAyAAVAILAdEsAA{ SAAntAABAEnA bAi.More »
 
62PAAtA*JLA YAAEGAdSArnA YAAEGAPAyAAVAILAZ~AAEF MAALAtAi aAR.More »
 
63ÀdYA-tAR*GAZ~Ai sAEVAAnA*dMore »
 
64ICAdAnA*dsVAAMAi ICAdAnA*d‹More »
 
65P~AxAAnAAE PA*WAdVAE IGAJUbAA{More »
 
66VAtArnA IVAZLAEzANAa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
67HEtAnAi RELAiQKAR IVAMALAAMore »
 
68‹VAnA MAA*GALYAawVAYAUr ISAVAAnA*dMore »
 
69tAtVACAYAArMAAEdi nAVAinAMore »
 
70tAtVACAYAArIyAVAEdi nAiLAAMore »
 
71BAALAVA*dnAAPARMAAR {ZVARMore »
 
72aAVAEGAAE anAE LAAGANAiaAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
73‹VAnAMA*WAnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
74MAAIHtAi P~AtYAAYAnA anAE awAtAnA aVABAAEwAnA sAEVAAaAEQAKR }IMArLAAMore »
 
75KELAiDAEsKAEPA 3-4MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
76xAAnA sAAeRbAPAAREkA BAi. YAU.More »
 
77LAEkAK BAnAVAU* cE?dLAALA YAAsAinAMore »
 
78VYAIKtAwADtARFAwAR VAALAEsAMore »
 
79MAAdA anAE nAARiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
80sAUkAAnAA* sAuRJMAUkAiPATELA JYAVAdnAMore »
 
81MAAenAMA*IdRnAU* HIRd^ARbA’ RMAESA MA.More »
 
82PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAbA’ RMAESA MA.More »
 
83PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAZ~Ai RMANAbAA{ BAi. aMAinAMore »
 
84MAUKtAAtMAAnAAE P~AEMAsPASArbA’ RMAESA MA.More »
 
85sA*tAÀdYAbA’ RMAESA MA.More »
 
86sAA*P~AtA sAHICA*tAnA bAAGA 6SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
87KHEVAtA-MA*JuzAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
88MAnTAE : aEK BAdnAAMA LAEkAKbA’ IVAnAAEdMore »
 
89Z~AA nAA tAER IdVAsAbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
90PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAbA’ RMAESA MA.More »
 
91PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAZ~Ai RMANAbAA{ BAi. aMAinAMore »
 
92InAISAKUTU*BABAsAU MAnAAEJMore »
 
93nAVAAE aVAtAARMAHEtAA PAUzPAAVAtAiMore »
 
94}IDYAA VAAtAAraAEbA“ GAUNAVA*tA anAU.More »
 
95}DNA FUGGAAEPATELA nATVARMore »
 
96sA*sAARYAAyAABA*dAEPAAwYAAYA IBAbAuItAbAuzANAMore »
 
97nAYAnA bAinAA* ÀdYA PYAAsAA*]MAACA*d^nAMore »
 
98wAARNAAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
99vPAERi tADKAEPA*DYAA MAHAZVAEtAA MAHEnd^More »
 
100P~AitA kAiLAi VAERAnARAJVA*SAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »