Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAK jDPAAE jDPAWAiKAEQARi MAwAUMore »
 
2MAATi aEK, R*GA anAEKQKKR nATUbAA{More »
 
3VAAsAnAA HARE ]PAAsAnAA ‹tAEMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
4sA*SAYAnAi sAAwAnAAPAAQK RMANALAALAMore »
 
5MAnA aJAYABA kAELAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
6HAsYAnAAE FUVAARAEKAEQARi aJYAMore »
 
7aACAMAnAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
8P~AANAAYAAMAnAi sAAwAnAA anAE ad#bAUtA CAMAtKARAEsVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
9wAMAr‹VAnAnAA* aJVAAlAA*ICAyAbAAnAUMore »
 
10CAMAtKARnAA sAAEdAGARKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
11xAAnACA>dEsAA{ IdnAKRMore »
 
12MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
13anA*tAnAU* GAU*JnAZ~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
14IdVYAtAAnAA PA*WAERAINA*GAA aMAMore »
 
15IdVYAtAAnAA PA*WAEaELAnA JEMsAMore »
 
16a*tARnAi ]IMAraAEVALLAbAMore »
 
17tAHAEMAtAdAR: sAtYA sAA*{BAABAAKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
18B~AÁCAYArSAAH KULACA*d BAAPAU‹More »
 
19SABd bAitAR sAUwAidVAE HRind^More »
 
20HU* KAENA? aWAAVA VAEdAntA RsAAMAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
21{CcAE anAE MAElAVAAEsVAET MAADrnAMore »
 
22MAAnAVAMAnAnAAE PAIRCAYAPA*IDtA HIzAdAMore »
 
23MAAnAVAMAnAnAAE PAIRCAYAGAAELDnsAnA RAEBATr aEMA.More »
 
24KAMA*dKIVARICAtA-nAiItAsAARMore »
 
25aAJE J, atYAARE J MA*GALA MAUHutAr cE!PARikA KAIntALAALA H.More »
 
26Z~AiYAAEGAKAestAUMAZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
27Z~Ai PA*CAdSAisAARsA*G~AHZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
28YAAEGAMAiMAA*sAAYAAEGAEZVARMore »
 
29awYAAtMA MAAGArdSArnA bAAGA 1sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
30aAdSAr-‹VAnA aWAAVA ]nnAtA ‹VAnAnAA* jRNAA*a*JARiaA RIVASA*KR GA.More »
 
31P~AERNAAnAA PAARsAbA’ wAeYArCA*d^ R.More »
 
32GAA*DPANAnAU* MAAnAsAHATr BAnAArDrMore »
 
33KLYAANA KU*J bAAGA 1PAUInAtAdRENAUMore »
 
34REJAE KsAU*BALA bAAtA sAAEnAERiMAALAVAi nATVARLAALAMore »
 
35d^VYA-P~AdiPAMA*GALAIVAJYAMore »
 
36‹VAnA IsAIwwAnAA* sAAEPAAnADAE. aMAinA JE. PAi.More »
 
37]zAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
38sAAXAAtKARnAA MAAGAErBAXAi HiRALAALAMore »
 
39IsAtAMAnAi CAKKiMAA*QAKR nHAnAUMore »
 
40aA tAE SAi MAAWAAFAED!IGAJUbAA[More »
 
41nAVAA sA*KEtAkAEtAANAi dULArbA‹ KE.More »
 
42VYAVAHA® MAAGArdSArnA bAAGA 1PATELA RAMAbAA{ CAunAibAA{More »
 
43dEVAAnAE kAULLAA PAyAAE!kA*wADiYAA JdURAYA Di.More »
 
44MAAnAVAi-PASAUnAi dIzTaE anAE aAtMAInARiXANAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
45aAdAnAPATELA nAREnd^More »
 
46MAAdVAE HRind^More »
 
47MAAdLAALA sAURESAMore »
 
48GAitAA wADPANAnAiSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
49365 IdVAsAnAAE xAAnA-IVAxAAnAnAAE xAAnAbA*DAR bAAGA 2dEsAA{ RMAESAMore »
 
50365 IdVAsAnAAE xAAnA-IVAxAAnAnAAE xAAnAbA*DAR bAAGA 1dEsAA{ RMAESAMore »
 
51jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
52GAUJRAtA-GAAWAAVAiRCA*d wARMASAiMore »
 
53DAE. CA*PAKLAALA SAUKLA sMAUItAG~A*WAMore »
 
54KCcnAi KHEVAtAAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
55R*GA DAELAIRYAAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
56PAHELAU* sAUkA tAE HsAAtAA RHiaEdv bAGAiRWA MA.More »
 
57SAAEwAU* sVARAJ sAPAnAAnAU*ReYAANAi bAGAVAAnA‹More »
 
58FuLA nAVAR*GAJYAIbAkkAUMore »
 
59MAAEsAMAnAA* FuLAJYAIbAkkAUMore »
 
60MAiIK MAiIK VAALMAiIKMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
61tAK jDPAAE jDPAWAisVAET MAADrnAMore »
 
62ÀdYAnAi VAAtAPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
63sAUVANArRENAUdEsAA{ MAinAUMore »
 
64sADsADATdEsAA{ ‹tAEnd^More »
 
65SABdAEnAA* SAizAArsAnAQAKR InAIMArSAMore »
 
66VAAsAnAA HARE ]PAAsAnAA ‹tAEMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
67MAnAAEMA*WAnAdLAALA IVA>MAMore »
 
68sAAIVAyAi-MA*WAnA 4aACAAYAr JtAind^More »
 
69FEKsASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
70]GAMANAi IdSAAnAAE ]JAsAJAEzAi IdnAKRMore »
 
71HlAVAA HAWAEMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
72IcnnAPAyA-MAMArRdLAALA aInALAAMore »
 
73KIVALAAEKMAA*KAEQARi JYA*tAMore »
 
74aMARtAVAELAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
75wAAEwAMAARsVAAMAi aAnA*dMore »
 
76aAnA*dRMAuJ bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77syAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78HAsYAAEPAInAzAd#PAAQK RMANALAALAMore »
 
79]JMAAlAA* ‹VAtARQKKR nATUbAA{More »
 
80JMAALAPAURWAi JMArnAiPARMAAR JYAntAMore »
 
81HAsYA IVAHARMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
82MAA*GALYAnAA* MAAEtAisA*tA PAUInAtAMore »
 
83aALAMAnAU* aAbAuzANAGAJJR P~AKASAMore »
 
84BAsA aEK J IJ*dGAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
85LA*BAAEdR SAMAAr sARKsAnAA CAKKRMAA*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
86HAsA-PAIRHAsAsA*wAVAi CA*PAKLAALAMore »
 
87wAiRJnAA* FlA MAAQA*sA*wAVAi CA*PAKLAALAMore »
 
88>MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
89anAU>MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
90`wAuMAKEtAUnAA* VAAtAArRtnAO`JOzAi dIXANAKUMAAR-sA*PAA.More »
 
91MAnA MAA[nAsAWAi....PLAsAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
92KAVYAnAXAyAdVAE nAREn˜More »
 
93CAu*TELAA SAER Z~AENAiMARijMore »
 
94P~AxAAPAnAA sAuyA-3bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
95JAMAFlAnAi sA*KILAtA VAexAAInAK kAEtAidVAE JYA*ItALAALAMore »
 
96MAEnAEJMAEnTnAA GAURU CAANAKYASAEkAR IHMAA*SAUMore »
 
97RHsYAnAi PAELAE PAARKAKIDYAA MAnAsAUkA anAU.More »
 
98dzTA*tA BAAEwAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
99sAUVAAKYAAEnAU* ISALPAPATELA RMAESAMore »
 
100aMAEIRKA aMAEIRKABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »