Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CA*dnAItALAKsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
2TAELsTAEYAnAi VAARtAAaAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
3ZVAAsAE ZVAAsAE SAMANAA*SAAH PAIRMALAMore »
 
4nAARinAAE nAEHgAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
5nAARinAAE nAEHsARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
6SAERLAAEK HAEMsAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
7SAERLAAEK HAEMsAKAEnAnA DAE{LAMore »
 
8†tAUsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
9PA^EMAdEVAtAAdVAE RMAAKAntA nAA. anAU.More »
 
10PA^EMAdEVAtAAsARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
11CAAR awYAAYA anAE MAALA*CASAUKLA BAYAUbAA{ anAU.More »
 
12CAAR awYAAYA anAE MAALA*CATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
13RNAnAE tARsA GAULAABAnAiSAAH PAIRMALAMore »
 
14tAARA MALAKMAA* tAE SAU* ?SAAH PAIRMALAMore »
 
15tA^NA IJ*dGAinAE sALAAMASAUKLA RAHULAMore »
 
16tA^iJA nAEtA^nAi PA^sAAdisA*gAVAi sAuYArKAntAMore »
 
17RAtA j*kAE cE sAuRJSAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
18RAtA j*kAE cE sAuRJSAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
19nATVAR BAUwwAUsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
20nATVAR BAUwwAUsAEnAGAUPtA nARESACA*d^More »
 
21IKSAAER JAdVAnAi VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMA sA*PAAdnAMore »
 
22d^zTA*tA VAebAVASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
23snAH nAAE aAsAVASAEQ HsAMAUkAMore »
 
24nAuPAUR, nAtArKi nAE kAunAsAeYAd aBBAAsAaLAiMore »
 
25PAUnA: sMASAAH wAiRJLAALA dLAsAUkAdAsAMore »
 
26PA*IDtA‹sAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
27TAELsTAEYAnAi VAARtAAaAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
28aASAAbA*GASAAH KA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
29aE BAALKnAiVAAlAi cAEKRi anAE....SAEQ CA*d^KAntAMore »
 
30KEsAUDE MAnA MAAEHYAU*SAEQ HsAMAUkAMore »
 
31SAERLAAEK HAEMsAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
32SAERLAAEK HAEMsAKAEnAnA DAE{LAMore »
 
33nAARi, tAU* nAARAYANAi!dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
34MARKMARKBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
35P~AAWArnAA FuLAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
36aEKA*tAnAi aARPAARbA’ KAIntAMore »
 
37‹VAnAMA*IdRnAU* InAMAANArGAJJR P~AKASAMore »
 
38MAAEGARAnAi MAHEKPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
39tAU KAENA ?MAHEtAA MAAEtAiCA*d JVAERCA*dMore »
 
40InAtYA P~AsAAdMAHEtAA MAAEtAiCA*d JVAERCA*dMore »
 
41InAtYA P~AsAAdMAHEtAA MAAEtAiCA*d JVAERCA*dMore »
 
42PAAtA*JLAYAAEGAdSArnAP~AKASAVAHAERA sAMAA{LAALA cAETMALAALAMore »
 
43nAATYASAAsyASAUKLA nAWAURAMA sAU*dR‹More »
 
44RAJVALLAbA aWAVAA ISALPASAAsyAGAAEsAA{ nAARAYANAbAARtAi YA.More »
 
45KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdLAiPAMore »
 
46KAE{ FIRYAAd nAWAiGAA*wAi wAiREnAMore »
 
47KAE{ FIRYAAd nAWAiPAiQIDYAA RMANAiKMore »
 
48KAE{ FIRYAAd nAWAiKAEQARi MAwAUMore »
 
49KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
50KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdLAiPAMore »
 
51KAE{ FIRYAAd nAWAiGAA*wAi wAiREnAMore »
 
52KAE{ FIRYAAd nAWAiPAiQIDYAA RMANAiKMore »
 
53KAE{ FIRYAAd nAWAiKAEQARi MAwAUMore »
 
54KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
55MAEwAdUtAbAAElAAnAAWA bAiMARAVAMore »
 
56awYAAtMABALAPAAEzAK G~AnWAMAALAAZ~AiMAAnA# IVAZVAVA*wAMore »
 
57wAAyAiISAXAA bAAGA 2 anAE 3VAewA IyAVAEdi JTASA*KR LAiLAAwARMore »
 
58IyA-SAulA LAiwAU]*]* HAWAMAA*RE...!QAKR InAIMArSAMore »
 
59aVAsAR aNAMAAELAAEDAE. GAALAA wA. RA.More »
 
60sAAE VAAtAnAi aEK VAAtA IJ*dGAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
61MAnAE KEMA VAisARE RE....PAAREkA MAMore »
 
62aAGAlA VAwAAE sAiMAA PAARwAAElAKiYAA MAHESAMore »
 
63aAGAlA VAwAAE sAiMAA PAARsVAET MAADrnAMore »
 
64sA*BA*wA P~AEMAnAAE...PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
65sA*KLPAnAE sAWAVAARE sAFlAtAAnAE aAEVAAREsVAET MAADrnAMore »
 
66FEKsASAAH aVA*ItAKAMore »
 
67BAHURtnAA VAsAU*wARAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
68IcnnAPAyA-MAMArRQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
69REIDYAAE GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
70]wAD#YAA a*tARd^ARGANAAyAA IGARiSAMore »
 
71JMAALAPAURWAi JMArnAiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
72HAsYABAJARnAAE nAVAAE {sYAuMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
73aAkAR GAQIRYAA*: SAunYAnAAE sARVAAlAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
74KAlAnAi GAtAiMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
75sAA*sAAIRKAPAAQK sARAEJMore »
 
76KAVYAnAXAyAP~AO.DAè.RAINA*GAA aMAMore »
 
77RHsYAnAi PAELAE PAARBAAnArBAi B~AEnDAMore »
 
78jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
79tAUMA KYAAE* bAYAAE ]dAsA?sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
80aAJnAAE IdnA MAHAnAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
81JE PAiD PARA{ JANAE RE...RAVALA BAKULAMore »
 
82wANAinAE wAAKMAA* RAkAAESAAH ICAyAsAEnAMore »
 
83P~AERNAAnAU* bAAWAU*KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
84InAsAGArLAiLAA anA*tAIyAVAEdi JYAEnd^More »
 
85MAEwAANAi G~A*WA 2JAESAi ]MAASA*KRMore »
 
86MAEwAANAi G~A*WA 1JAESAi ]MAASA*KRMore »
 
87IVAVAEKAnAnd IVACAARMAAlAAQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
88P~AVACAnA sAUwAAsVAAMAi MAHEZVARAnA*d MA*DLAEZVARMore »
 
89MAAnAVA MAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
90diKRi VAHALAnAAE dIRYAAEPATELA KAIntA R.More »
 
91XANAAEnAE PAA*dDE jAKlA cLAAEcLARANAE bAARtAiMore »
 
92sAFR GAQRiYAAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
93IVAVAEKAnAnd IVACAARMAAlAA (Id^tAiYA PAUzPA)QKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
94ÀdYA IVAnAAEd bAAGA 2More »
 
95CARNARJsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
96MAAnAVA aJAYABAiaAESAUKLA BA*sAiwARMore »
 
97Z~AEzQ MAJAK bA*DARHAERA aEnAAXAiMore »
 
98sAUVANArRENAUkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
99HMA bAi KYAA YAAd KRE*GAE...aABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
100sA*BA*wAnA*U VAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »