Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAARtAnAAE aMAuLYA VAARsAAEPAALAkAiVAALAA nAAnAiMore »
 
2YAAEGA anAE wYAAnASAAsyAi IVAJYAMAUInAMore »
 
3KEnd^ anAE GAUJRAtAnAi IsAIVALA sAIVArsA bARtAi PARiXAAaO-PAIRCAYA anAE PAWAdSArnAKOTK aAR.aEnA.More »
 
4KLAAPAinAO KEKARVAGAOIHLA sAURIsA*H‹ tAktAIsA*H‹`KLAAPAi`More »
 
5anAUbAVAIsAwwA aozAIwAaOIyAVAEdi yYA*BAKRAYA VAedMore »
 
6KAlAnAi anA*tA LAiLAAdLAALA sAURESAMore »
 
7aEK sAAYALAnT sAsPAEnsACAoHANA RAMACA*˜More »
 
8[n˜wAnAUzAnAi PAAclA PAAclADèA. dEsAA[ P~AFULLA-GAU.anAUVAAdMore »
 
9kAGAAElA IVAxAAnAVAeSnAVA SAiLAEzA GA.More »
 
10dIXANA aAIFKAnAi }DtAi MAULAAKAtAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
11aAjAdi aA*dAELAnAnAi VAiRA*GAnAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
12Z~AiMAd^ bAGAVAd^GAitAASAMAAr PA*I$tA Z~AiKMore »
 
13PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAA.3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
14PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAA.2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
15KAlAJE kATKAEnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
16P~AWAMA PAIRCAYAnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
17Z~AAVANAi gATAnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
18CAIRtAAVALAiyAVAADi KMore »
 
19PAbAT< MAINALAALA cBAARAMAMore »
 
20Z~Ai JenAwAMArnAAE P~ACAinA sA*IXAPtA {ItAHAsA anAE P~AbAU VAiR PATAVAMAUInA Z~AiMAINALAALA‹More »
 
21RAJsWAAnAnAAE {ItAHAsAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*HMore »
 
22MAHAVAiRsVAAMAinAAE aACAARwAMArPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
23syAiBAAEwAK sAtAiCAIRyAAEsAGAUNAA bAAnAUsAUkARAMA InAGAUrNARAMAMore »
 
24Z~AiGAAEIVAndAzTKstAAEyAMA#sVAAMAi ICAdACA*d MAHARAJMore »
 
25aSAAEKMore »
 
26GAA*wAi‹ anAE sARdARKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
27JenA KWAAsA*G~AHaMARCA*d gAELAAbAA{More »
 
28sAHJAnA*d sVAAMAiTA*K KAnA‹ nAWAUbAA{More »
 
29Z~Ai CAIRtAAVAlAiZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
30KREMAibAntAE ! sAuyAPAAREkA P~AbAUdAsA BAECARdAsAMore »
 
31RAJA‹JAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
32Z~AiMAd#-RAJCA*d^-IVACAAR-InARiXANAMAUInAZ~Ai HzArCA*d^‹More »
 
33JYA IHndMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
34KSAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
35Z~Ai KUVALAYAMAAlAA bAAzAArtARMore »
 
36GAUJRAtA dESA nAAE {ÎtAHAsAMore »
 
37sAORQi BAHARVAITYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
38aEKJ MAAGArMAALAVAiYAA PAAEPATLAALA wAnA‹bAA{More »
 
39Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAA-sAUbAAIzAtAsA*G~AH anAE PA*CAtA*yAaPAIRIXAtAKASAAsyAi RAMACA*nd^ PAAQKMore »
 
40Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAA-sAUbAAIzAtAsA*G~AH anAE PA*CAtA*yAaPAIRIXAtAKASAAsyAi GAAeRinAAWA SAUKLAMore »
 
41sAUndRKA*DPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
42Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAAPARikA HzArdRAYA VAADiLAALAMore »
 
43BAakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
44Z~Ai bAAGAVAtAnAAE sAARnAYAGAA*wAi JYARAMAdAsA JEQAbAA[More »
 
45VAEdAntA IsAœAntA MAUKtAAVALAisVAAMAi PAKASAAnA*d‹More »
 
46tAtVA dSArnAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
47IsAœA*tA LAESA (VAEdA*tAnAU* MAAnYA PAUstAK)sVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
48SAAHnAAMAAPATNAi RAJnAMore »
 
49MAUIKtA-BA*wAnA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
50MAUIKtA-BA*wAnA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
51WADKAROKDiKR YASAVA*tAMore »
 
52KAd*BARinAi MAAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
53CAA*d BAnAKE aAnAAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
54sAEVAAsAdnAP~AA. SAAH Ti. sAi.More »
 
55KEsTRIB~AJnAO nAGARPAItA-MAHAnA aAKA*XAAaOKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
56GAUJRAtAnAA* sAAIHtYAKAR-RtnAODO. PATELA BAHECARbAA{More »
 
57GAINAtASAAsyAiaOnAE MAlAiaEPAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
58IVARLA nAARiaO-4VAewA GAAGAirMore »
 
59IVARLA nAARiaO-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
60IVARLA nAARiaO-3VAewA GAAGAirMore »
 
61IVARLA nAARiaO-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
62SAERLAOK HOMsA-3DO{LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
63SAERLAOK HOMsA-4DO{LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
64SAERLAOK HOMsA-5DO{LA sAR aAWArR KOnAnAMore »
 
65CA*d^KAntAA sAntAItA-bAAGA-7kAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
66CA*d^KAntAA sAntAItA-bAAGA-6kAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
67PAWAARi FRi GA[IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
68IVARLA nAARiaO-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
69IVARLA nAARiaO-2VAewA GAAGAirMore »
 
70IVARLA nAARiaO-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
71VAERjERaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
72MAAstAR MAOHnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
73HAWAidA*tAnAO sAOdAGARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
74IKCAnA ITPsAnAAYAK JYAZ~AiMore »
 
75MAEwAANAi KWAAyAYAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
76KIVAtAAnAU* sVAvPARAVAlA nAILAnAMore »
 
77KMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
78ROIJ*dA ROGAODO. Q‰R HRiSAMore »
 
79aE[D#sADO. Q‰R tAMore »
 
80aE[D#sADO. Q‰R HRiSAMore »
 
81kAiLADO. Q‰R tAMore »
 
82BAALAMAUKAUnd dVAEJOSAi RMANALAALA-sA*PAA.More »
 
83BAALAMAUKAUnd dVAERAVALA aMAiMore »
 
84nHAnAALAALAJOSAi RMANALAALA-sA*PAA.More »
 
85nHAnAALAALAJOSAi RMANALAALA-sA*PAA.More »
 
86nHAnAALAALAGAADitA JYA*tAMore »
 
87nAOBAELA {nAAMA IVAJEtAA BAHEnAOJAnAi KMore »
 
88GAA*wAinAE aOlAkAiaEwAMArPAALAMore »
 
89GAUJRAtAnAi GAoRVAKWAAaOPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
90MAAnAVAtAAnAA* MAOtAidEsAA[ dEVAEn˜KUMAAR R.-PARAMASArKMore »
 
91MAAnAVAtAAnAA* MAOtAidVAE P~AdiPA-sA*KLAnAMore »
 
92aA*wAlAi GALAiPATELA wAivBAHEnAMore »
 
93VACAnAO P~AItA InAzQA aEMAVAE CAMAtKIyAVAEdi JAGAMore »
 
94sAo*dYAr sAMAsYAAaODAè.Q‰R HRiSAMore »
 
95sAo*dYAr sAMAsYAAaODAè.Q‰R HRiSAMore »
 
96SARdBAABAU: IMAZ~A VYAIKtAtVAnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
97sVAAMAi dAdu dYAAlAdR‹ P~AVAiNA-anAUVAAdMore »
 
98sVAAMAi dAdu dYAAlAbAAVAnAANAi jMATMALA kAuBACA*dMore »
 
99aE‡VAèIRYAMAMAA* dIRYAOLAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
100sA*tAVAANAiSAAsyAi nAMArdASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »