Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1‹VAnAnAi akA*DtAAVYAAsA HRiSAMore »
 
2‹VAnAnAi akA*DtAAJE. KMore »
 
3BA*sAi aAJE PANA BAJE cE bAAGA 1-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
4BA*sAi aAJE PANA BAJE cE bAAGA 1-2RAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
5bAARtAiYA dSArnAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
6VAEdAntA-sAMAiXAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
7]tAR VA<*dAVAnAnAA MAHAYAAEGAi bAAGA 1-2-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8]tAR VA<*dAVAnAnAA MAHAYAAEGAi bAAGA 1-2-3RAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
9IHMAALAYAnAA PAyAAEYAAEGAEZVARMore »
 
10sAAP~AAIHK PAAQYA>MASAAH MAnAUbAA{ nAA.More »
 
11sAAP~AAIHK PAAQYA>MAHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
12KAVYAIVAZVAdLAALA sAURESA-sA*PAA.More »
 
13tAEaO sAFlA KEMA WAYAA?MAADrnA sVAETMore »
 
14PAdICAÂ-2SAAH MAoILAK-sA*.More »
 
15P~AbAAVASAAlAi KEMA BANASAO?MAADrnA sVAETMore »
 
16aAIdJAItA KLYAANA YAJnAAaOVAezNAVA IBAIPAnACA*˜-sA*PAA.More »
 
17bAARtAnAi PAR*PARAwAMArPAALAMore »
 
18bAARtAnAi aOlAkA wAMArPAALAnAi ¡IzRaEwAMArPAALAMore »
 
19bAARtAiYA ICA—A, MAAnAsA anAE KAlAwAMArPAALAMore »
 
20‹VAnA-]tsAVAbA’ KAeISAKbAA{More »
 
21IVAPASYAnAA DOKTROnAi ›IzTYAEDO.MAAv RA‹VA-sA*K.More »
 
22IVAPASYAnAA DOKTROnAi ›IzTYAEDO.VAAwAVAANAi-sA*K.More »
 
23a*ItAMA VYAAkYAAnADAè.PATELA H*sAABAEnA-anAUVAAdMore »
 
24nAAnAA MAOTA MAANAsA jiNAi jAiNAi VAAtAOVAEGAD P~AKASAMore »
 
25aNAsAAR KEVAlAwAORDA HEMA*tAMore »
 
26bA‹ LAEnAE bAGAVAAnASAAH REkAABAHEnA-sA*PAA.More »
 
27MAHIzAp dYAAnA*d sARsVAtAinAU* VAeIdK dSApnAbAAR AJ BAABAULAALA LA.More »
 
28LAOKsAAIHtYAnAU* sAMAALAOCAnAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
29PAAIRVAARiK(gARLAU) IH*sAA sAAMAE syAiRXANA KAYAdOGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
30CA*d^KAntA bAAGA 3dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
31YAAEGA-MAAGAAErnAAE sAMAnVAYAZ~Ai aRIVA*dMore »
 
32aA MAnAPAA*CAMAnAA MAElAAMAA*CAAEKsAi MAUKULAMore »
 
33MAnA IVAzAE MAANAsA IVAzAECAAEKsAi MAUKULAMore »
 
34Z~Ai RMANA MAHIzArnAA sAAInnAwYAMAA*dEsAA{ tARLAAMore »
 
35Z~Ai RMANA MAHIzArnAA sAAInnAwYAMAA*MAdLYAAR aE dEVARAJMore »
 
36YAAEGA - PAuNArtAAnAE PAAMAVAAnAi KlAAdEsAA{ YAAEGAESAMore »
 
37YAAEGA - PAuNArtAAnAE PAAMAVAAnAi KlAAMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
38GAURUdSArnAbA’ RIsAKLAALA H.More »
 
39JAE KMArnAi GAItA nYAARi tAAE IJ*dGAi LAAGAE PYAARidEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
40VAAELDnABAETA{ sAU*dR‹More »
 
41BA*IKMAInABA*wAMAALAAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
42‹VAnASAAEwAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
43tAKrSAAsyA dSArnASAAH aEnA. JE.More »
 
44PAšRENAUwAuMAKEtAUMore »
 
45anAUG~AHnAAE aAsVAAdKLAANAi KAIntALAALAMore »
 
46HsAtAA*RMAtAA* HIR MAlYAAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
47IdVYA dSArnAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
48IJnAtAtVASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
49PARMA tAPAPAuJYA Z~Ai aAsAARAMA‹ BAAPAUMore »
 
50VYAVAHARU MAAGArdSArnA bAAGA 1Z~Ai aRIVA*dMore »
 
51JLAIBA*dUwAuMAKEtAUMore »
 
52sAACAU* nAAMA Z~AiRAMAnAU*anAUbAVAAnA*d‹More »
 
53aAnA*dMAAGArsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
54aAnA*dMAAGArsVAAMAi RAMAtAiWArMore »
 
55Z~Ai MAAenAiBAABAAnAA sAAInAwYAMAA*anAUbAVAAnA*d‹More »
 
56sAUkAnAAE MAAGArbA’ RMAESA MA.More »
 
57MAnAnAi SAIKtA aPAAR IJ‹IVAzAAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
58MAnAnAi SAIKtA aPAAR VAANAidEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
59YAAEGA anAE wYAAnAP~AbAAKR MAUInA sAMAdSAirMore »
 
60sAMAAJdPArNAVAORA sA*JYAMore »
 
61GAUJRAtAi VYAAVAHAIRK VYAAKRNAbAA*DARi aRIVA*dMore »
 
62sA*PAuNAp sAuYAp JYAOItAzAJOSAi IGARiSAMore »
 
63GAUJpR sAAIHtYAnAO j°kAOPA*DYAA InAR*JnA HIRSA*KRMore »
 
64sAUkAnAi CAAVAiwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
65aACAMAnAPATELA RMANAbAA[More »
 
66aACAMAnAVYAAsA aInALAMore »
 
67qlAtAi JiVAnAsA*wYAADO. PATELA RAMAUbAA{ aEsA.More »
 
68InAsAGArsA*RXANAVAORA sA*JYAMore »
 
69IVACAARYAAyAAVAORA sA*JYAMore »
 
70IVACAARVALAONAU*VAORA sA*JYAMore »
 
71RAJKAJVAORA sA*JYAMore »
 
72sAMAAJsA*IHtAAVAORA sA*JYAMore »
 
73ISAXANAMA*WAnAVAORA sA*JYAMore »
 
74ISAXANAICA*tAnAVAORA sA*JYAMore »
 
75ISAXANARHsYAVAORA sA*JYAMore »
 
76‹VAMAeyAiVAORA sA*JYAMore »
 
77abAYAdAnAVAORA sA*JYAMore »
 
78KIVAtAAnAU* BACAAVAnAAMAU*MAHEtAA IdGAiSA-anAUVAAdMore »
 
79DYAu{ dSAA*SA VAGAirKRNA anAE sAAPAEXA sAuICADYAu{ MAEILVALAMore »
 
80DYAu{ dSAA*SA VAGAirKRNA anAE sAPAEXA sAuICAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsA-anAUVAAdMore »
 
81DYAu{ dSAA*SA VAGAirKRNA anAE sAPAEXA sAuICADYAu{ MAEILVALAMore »
 
82R*GA KsAU*BALA GAUJRAtAidVAE sAA*[RAMAMore »
 
83awArJAG~AtA MAnA: aLLAAdÃinAnAO JAdU[ ICARAGAa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
84MAEnAEJMAEnT GAU® bAGAVAAnA Z~Ai RAMADAè.JOGAi sAUInALAMore »
 
85Z~Ai RMANAVACAnAAMAdEsAA{ tARLAA-sA*KLAnAMore »
 
86IVAPASYAnAA DOKTROnAi ›IzTYAEDO.KLAsARiYAA KnAUbAA{-sA*K.More »
 
87a*ItAMA VYAAkYAAnAjAsLAO JEfiMore »
 
88a*ItAMA VYAAkYAAnAPAAèSA RènDiMore »
 
89G~AnWA : aAtMAAnAi aozAIwADAè.aOjA RMAESA aA.-sA*PAA.More »
 
90IsA*GAAPAUR, MALAEISAYAA, WAA[LAEnDnAO P~AVAAsADO. PATELA MAFtALAALAMore »
 
91‹VAnAsAAEPAAnASAAH nA*dUbAA{More »
 
92ICA*tAnAnAi CAA*dnAiSAAH RAEIHtAMore »
 
93P~AbAUnAi kAAEJbA’ RMAESA MA.More »
 
94PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAbA’ RMAESA MA.More »
 
95MAnAnAi SAIKtA aPAAR sA*KLPAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
96BAAlAKnAE aAElAkAiaESAAH ]IMArLAAMore »
 
97‹VAnA d^ARA MAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
98aAJ aAJ bAA{ atYAAREKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
99‹VAnAsAAEPAAnASAAH nA*dUbAA{More »
 
100PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAbA’ RMAESA MA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »