Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAMAAnYA xAAnA(JnARLA nAOLAEJ)-sAAMAAnYA abYAAsA(JnARLA sTiDj)SAAH MAnAUbAA{ BAi.More »
 
2bAARtAnAU BA*wAARNA anAE RAJnAiItAKAji DAr SAHEjAd More »
 
3GANAtARi sA*BA*IwAtA XAMAtAACAowARi PAi.aEnA.RAYAMore »
 
4sAAMAAnYAxAAnA(JnARLA nAOLAEJ)- sAAMAAnYA abYAAsA(JnARLA sTiDj)SAAH MAnAUbAA{ BAi.More »
 
5sAAMAAnYAxAAnA(JnARLA nAOLAEJ)- sAAMAAnYA abYAAsA(JnARLA sTiDj)PATELA IdnAESAbAA{ nA.More »
 
6JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAABAAROT DAr KE. sAiMore »
 
7aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
8aIsMAtAAPAVArJOSAi IVAnAOdMore »
 
9aIsMAtAAPAVArJOSAi HIR¹~And^More »
 
10aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
11aIsMAtAAPAVArJOSAi IVAnAOdMore »
 
12aIsMAtAAPAVArJOSAi HIR¹~And^More »
 
13aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
14aIsMAtAAPAVArJOSAi IVAnAOdMore »
 
15aIsMAtAAPAVArJOSAi HIR¹~And^More »
 
16aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
17sA*VAAdcAYA ŠVALA*tAMore »
 
18GAA*gAi‹ sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
19DArKTRnAi DAYARi bAAGA-6QAKR SARd DAè.More »
 
20aNAMAOLA RtAnAsAUHAsAiMore »
 
21sAMAPArNAnAi sAUGA*wAsAUHAsAiMore »
 
22KBAIJYAAtAJOGALA dEVAA*GAi DAr.More »
 
23PAACAnAtA*yAnAA ROGAOjA DAr.bAiMAKUMAARMore »
 
24aEMABAiaE aET 16 BAAGCAi sAUB~AOtAOMore »
 
25MAMAHEtAA sAUwAA InAIkALA-anAU.More »
 
26sAAIHItYAiK sAAMAAIYAKOMAHEtAA HIsAtA More »
 
27BAODi LAE*GAVAEJsVAAMAi Z~AUtAPAxAMore »
 
28IVAIVAgA RMAtAO: PAIRCAYA,InAYAMAO anAE KoSALYAOSAUKLA bAAsKR a.More »
 
29aAMAnAE-sAAMAnAEBAA*TVAA KAnAAMore »
 
30aAMAnAE-sAAMAnAE]nADKT KMore »
 
31bAARtAnAO BA*wAARNAiYA KAYAdOnAAYAK dOLAtAbAA{. BAi.More »
 
32MAstAikAOR IT*CAUDOPA*DYAA HzArdMore »
 
33tAOFAnAi IT*CAUDOPA*DYAA HzArdMore »
 
34sAA*sKPATELA DO [ndUMore »
 
35ŠYAOItAzAWAi ‹VAnA BAdLAOIyAVAEdi tAUzAARMore »
 
36RMAESA IyAVAEdinAi ]tAMA BAAlAVAAtAAraOCAowARi aMAMore »
 
37aAtA*K KWAAnAO a*tAPARikA aIVAnAASAMore »
 
3821 MAi sAdinAi IVAxAAnA-KWAAaAEa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
39IVAwAAIVASAEzAB~AÁbA’ bAGAiRWAMore »
 
40IVAwAAIVASAEzAQ‰R IJGnAESAMore »
 
41ISAYAAlA anAE MAGARiGAUPtAA aInAtAAMore »
 
42IVAICAyA LADA{GAUPtAA aInAtAAMore »
 
43IsA*H anAE KIQYAAROGAUPtAA aInAtAAMore »
 
44PAARKi aASA sAdA InARASAGAUPtAA aInAtAAMore »
 
45sMARNA-SAIKtA-IVAKAsAsVAAMAi Z~AUtAPAxAMore »
 
46IVAnAOBAA sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
47MA*GAlAnAA MAORCAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
48MAHAbAARtA (G~A*WA-6)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
49MAHAbAARtA (G~A*WA-5)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
50MAHARANAA P~AtAAPADO.RANAA bAVAAnAIsA*HMore »
 
51MAEwAANAinAi LAOKKWAAaOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
52aEK YAUœKEdinAi aAPAVAitAidA*DiKR MAAEHnAMore »
 
53arDVArnCAsAr aArF TArMA sAArYARSAAH LAILAtAKUMAAR anAUVAAdMore »
 
54VAAIRsAbAGAdEVA KnAUMore »
 
55KsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
56>A[MA B~AA*CAbAGAdEVA KnAUMore »
 
57MAHAbAARtA-sAARsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
58BAT aE SAOTr TA[MA TU LAiVAVAORA BAKULA anAU.More »
 
59BAT aE SAOTr TA[MA TU LAiVACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
60KMA [ji GAO [jiCAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
61GAwAPAVAr VAAtAArsA*CAYA: yANAnAAYAK GAitAAMore »
 
62BA*wA BAARNAA*dEsAA{ wAnASYAAMAMore »
 
63Ic£A-IbA£A wARtAiZ~Ai sAHGALA HRdSArnAMore »
 
64¹AAsA IVA¹AAsAQAKR SARd DAè.More »
 
65sAUKESAiZ~AiMAAlAi IVAQMore »
 
66SAEQ‹SAObAA DEMore »
 
67sAORQi BAHARVAITYAA bAAGA-2MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
68P~AEMA cE PAARsAMAINAPATELA PARAIJtAMore »
 
69sA*KTPARMAAR MAAEHnAMore »
 
70LAAGANAi MAA*GAE PADwAOKAIRYAA DAr. KEtAnAMore »
 
71aA[YAUnAE aARdA(bAAGA-2)CAARNA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA MAgAUDAMore »
 
72aA[YAUnAE aARdA(bAAGA-1)CAARNA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA MAgAUDAMore »
 
73CAARNAi SAIKtA ]PAAsAnAACAARNA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA MAgAUDAMore »
 
74nAREn˜ MAOdi- aEK RAJKiYA ‹VAnAKWAAMARinAO aEnDiMore »
 
75‹VAi JVAAnAi MAjAMAOdi nAVAinA KA. DAr.More »
 
76dzTA*tAKWAAaObA’ nAAnAAbAA{More »
 
77LAOKMAAnAVAJOSAi MAoILAKMore »
 
78LAOKMAAnAVAK*WAARiYAA ]VAirSAMore »
 
79KOtARELAi XANAOPARMAAR wARMAIsA*HMore »
 
80[n˜A nAuYAiPATELA aLAKESA-anAU.More »
 
81‹VAnAsA*wAzArJAdVA aLPAAMore »
 
82VAnsA aPAOnA a TA{MA(bAAGA-1)PATELA aASAU*More »
 
83bAAGA IMALkAA bAAGAVAAsAU aAIdtYAMore »
 
84VAAYAUPAUyAOnAA SAPAWAaMAiSAMore »
 
85sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiYAA KUndInAKAMore »
 
86JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-6VYAAsA RJnAiMore »
 
87JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-5VYAAsA RJnAiMore »
 
88JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-4VYAAsA RJnAiMore »
 
89a*JlAPAANAi bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
90TinsA TArK RiLAESAnASAiPAbAARIDYAA RXAAMore »
 
91TinsA TArK RiLAESAnASAiPAHAnsAEnA MAAKr IVAKTRMore »
 
92P~AEMA P~APA*CAYAAIxAK MAHESAMore »
 
93RAzT^MAAtAA [IndRA GAA*wAiSAAH HEMARAJMore »
 
94sAMAYAnAE sAWAVAAREVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
95VAEROInAKAMAEq sVAAItA anAU.More »
 
96VAEROInAKAKOaELAO PAOLAOMore »
 
97JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-3VYAAsA RJnAiMore »
 
98YASA-GAAWAAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
99YASA-GAAWAAPATELA nATVAR-sA*PAA.More »
 
100bAET anAE anYA VAAtAAraOSAAH sAUwAiRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »