Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CAEtA, ‹VA, CAEtAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
2nAiItAMAYA ‹VAnAGAINA PA*nYAAsA‹ KESARIVAJYA‹More »
 
3aA*sAU PAiwAAnAAE aAnA*dPATELA JYAVAdnAMore »
 
4PARMAnAE PAAMAVAA KAJE MAnAMAA* BAA*sAURi BAAJEdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
5CAEtAnAAnAi PAlAEbA’ KAIntAMore »
 
6LAAkA vIPAYAAnAi VAAtARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
7IVAMALA PAWAE ‹VAnA YAAyAAMAJUMAdAR YAAEIGAnAiMore »
 
8IVAMALA PAWAE ‹VAnA YAAyAASAAH BAABAUbAA{ MA.More »
 
9CAEtAnAA nAE  AREbA’ KAIntAMore »
 
10PAItnA RAkAE tAEMA RHiaEQKKR P~AVAiNAMore »
 
11KAVYAIVASAEzA : InAR*JnA bAGAtAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
12tAPAaOSAOMore »
 
13aAtMAsAAtA#SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
14MAINAPAUzPAKdR‹ P~AIVANAMore »
 
15KWAK PAR*PARA anAEE GAUJRAtADO. MAHEtAA vPAAMore »
 
16RAJEn˜ SAAHnAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAAdKMore »
 
17sMAATr KVAEýAnA BAEnKKAnAANAi bAGAVAAnA‹bAA[ ‹.More »
 
18MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAZ~Ai.VYAAsA MAnAizAMore »
 
19MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAADO.VALAVAA[ PA*KJMore »
 
20MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAP~AA.KOQARi RAJESAMore »
 
21aAYAAErnAA sA*sKARMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
22YAAEGAdiXAACAAVADA IVAJYAIsA*HMore »
 
23GAULAABAi dzTAntAKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
24VAlAtAi TPAALASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
25‹VAnAnAAE KLAAwARJAESAi nA*IdnAiMore »
 
26‹VAnAnAAE KLAAwARJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
27jLAK jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
28Id^uIBA*dU VAGAirKRNA: aEK PAIRCAYAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
29sAtsA*GA-KWAAaAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
30BAlAtAi TPAALASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
31sAMAAJMA*GALAVAALAEsA FAwARMore »
 
32akABAARi dUInAYAAdVAE RAJEnd^More »
 
33MAnAGAMAtAA* GAitAOKMore »
 
34HAsYA SARdnAi sAAWAEanAUVAAd- dVAE MAHESAMore »
 
35HAsYA SARdnAi sAAWAEMore »
 
36GAURUMAIHMAASAAH sAUHAIsAnAi P~A. anAU.More »
 
37GAURUMAIHMAAICA*tAAMAINA Z~AiRAMAMore »
 
38aEK IbAnnA aWArwATnAdVAE MAHEn˜ bAA.More »
 
39KsAABAnAAMAA More »
 
40FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA bAAGA-5VAALAEsA FAwARMore »
 
41 sA*PAuNAr CAANAKYA nAiItACAANAKYAMore »
 
42JYA HO JO[tAARAMA!VAAlA*d V~AJESAMore »
 
43MAARi BAARiaEWAidLAALA sAURESAMore »
 
44HiRA-PAnnAAPATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
45ISAzYAVAKOTK aAR.aEnA.More »
 
46bARtAi PARiXAAaOnAU* sARlA PAWAdSApnAKOTK aAR.aEnA.More »
 
47IJ*dGAi ‹VAO anAE KAMAnAE MAANAOKAnAErGAi DELAMore »
 
48aAnAU* nAAMA tAE ISAXAKPATELA MAAEHnAbAA[ DAè.More »
 
49IVAwAAWAip aETLAE VAiVAiaA[PAi....YAAdip aRUNAbAA[More »
 
50bAA[ BAHEnAbAAsKR RAJMore »
 
51bAARtAiYA PAOLAisA MAARi drIzTaE...BAEdi IKRNAMore »
 
52nAEtABAEdi IKRNAMore »
 
53YAAyAA: GAURUKUlAWAi IVAwAALAYAPATELA JEQAbAA[More »
 
54‹tAO J*GA aXARnAE sA*GADO.P~AO.RAQOD.BAi.sAi-sA*PAAdKMore »
 
55MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAADO.P~AO.RAQOD.BAi.sAi-sA*PAAdKMore »
 
56MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAADO. tADVAi bARtA aEMA.More »
 
57KYAA*K HSAE tAEPAiYAuzA PA*DYAA `JYAAEItA`More »
 
58KYAA*K HSAE tAEPAiYAuzA PA*DYAA `JYAAEItA`More »
 
59MAA[nD PAAVARsAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
60JYAO* Ki tYAO* wAIR dinHi* CAdIRYAAaOSAOMore »
 
61nAARi anAE >A*ItAaOSAOMore »
 
62HAsYAtA# sAdA MA*GALAMA#dEsAA[ KLPAnAAMore »
 
63G~AinA BAELTdR‹ P~AIVANAMore »
 
64aEK HtAA MAuRkALAALA-2sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
65aEK HtAA MAuRkALAALA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
66CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
67CAMBALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA-1-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
68tAMAARA SARiRnAE aOlAkAOsAUWAAR SAA*ItAbAA{More »
 
69IJ*dGAinAA* VAHENAbAANAOtA [*IdRAMore »
 
70sAE‡sA anAE ISAVAAMBAUVAeŸ VYAAsA VAJUbAA{More »
 
71nAVAO aVAtAARPATELA RMANAbAA[More »
 
72GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVA-2wAuMAKEtAUMore »
 
73sARsVAtAi CA*d^PA*DYAA ]PAEnd^More »
 
74PARAwAinA GAUJRAtAwAuMAKEtAUMore »
 
75]PAYAOGAi a*G~AEJi SABdbA*DOlAPATELA VAsA*tAMore »
 
76VAtAnAWi duR gAR MAARU*Z~AEsA MAIRYAAMore »
 
77YAxA-RHsYAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
78bAARtAnAA* syAiRtnAAE G~A*WA 2 JAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
79sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi‹More »
 
80JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAKAERAT PAi. ‹.More »
 
81JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAdEsAA{ KE. aEMA.More »
 
82JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAGAA*wAi BAi. aEnA.More »
 
83YAAEGAKU*DLAi-]PAInAzAd anAE YAAEGAIVAzAYAK BAiJA* nAVA ]PAInAzAdAESAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
84wAMArnAA* dSA LAXANADAE. bAAIRLLA HUKMACAndMore »
 
85sVAAMAi RAMAtAiWAr G~A*WA 2 JAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
86d^AdSA JYAAEItAILA*GAQAKR RMAESAMore »
 
87JYA sAAMAUId^MAAnDANAi GAiRwARLAALA jVAERCA*dMore »
 
88VANAKHi VAAtAAE:DAEKTRAE anAE dRdiaAEnAiKRMAARKR REkAAMore »
 
89VANAKHi VAAtAAE:DAEKTRAE anAE dRdiaAEnAiKAMAtA aEMA.VAi.More »
 
90BAAPA VAECAVAAnAAE cEnAAYAK HRiSAMore »
 
91BAi‹ sAVAARnAAE sAuRJYAAIxAK HsAUMore »
 
92MAHAaMAAtYA CAANAKYAwAuMAKEtAUMore »
 
93RsAAsVAAdkAA*DVAALAA VAiNAAMore »
 
94aAPANA PA*kAiaAEZ~Ai SAAH MAINAbAA{More »
 
95IJGAR anAE aMAi bAAGA-1SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
96sPAAETLAA{TawVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
97aAsVAAdkAA*DVAALAA VAiNAAMore »
 
98GAUJRAtAnAAE HstAKLAA ]wAAEGA[MAAnAdAR PAi.aEMA.More »
 
99wAnAsA*CAYAVAORA sA*JYAMore »
 
100YASAsVAi nAARi RtnAOGAOHELA nATVARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »