Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai bAUVAnAbAAnAU KEVAlAi CAIRyAZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
2MAHAVAiRsVAAMAinAAE a*ItAMA ]PAdESAPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
3nAVAsA*IHtAABAVAEr GANAPAtARAVA GAAEPAAlARAVAMore »
 
4‹VAnAbARnAA* sAAWAiRAaAELA LAALAIsA*H MAAnAIsA*HMore »
 
5Z~Ai VALLAbAACAAYAr-PAAKTYAMAHAEtsAVAMore »
 
6RAJA RAMAMAAEHnARAYAnAU* JnMACAIRyAMore »
 
7RAJPAUtAANAAPA*DYAA KALAidAsA dEVASA*KRMore »
 
8RAJsWAAnAnAAE {ItAHAsA bAA.1KnArLA JEMsA TAEDMore »
 
9PAALAnAPAUR RAJYAnAAE {ItAHAsA bAA.1LAEFTnAnT nAVAABAjAdA tAALAEMAHMAdkAAnAMore »
 
10PAAIRbAAIzAK KAESAbAT IVAZ~VAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
11YAURAEPA aMAERiKA JAPAAnA anAE CAinAPAiTiT FRA*MA‹ dinASAA‹More »
 
12a*GAE‹-GAUJRAtAi KAESAdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESAMore »
 
13BASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
14BASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
15aAwYAAItMAK VYAAkYAAnA sA*GAHMAHARAJ KESAVALAALA‹More »
 
16KAQiYAAVAADMAA* sAAVArbAAeMAsAtAA anAE GAAYAKVAAD MAJMAU*dARMAJMAU*dAR nAYAnAsAUkARAYA IVA IVAnAAEdRAYAMore »
 
17GAUJRAtAnAAE sAA*sKJAETE RtnAMAINARAVA bAiMARAVAMore »
 
18GAUv GAAEIVA*dIsA*wAGAAEPAALAIsAwAMore »
 
19GAUJRAtAnAO sAA*sKMAHEBAUBA HUsAEnA aHMAd HUsAEnA aBBAAsAi-anAUVAAdMore »
 
20sVAMAuyAMore »
 
21IWAnK aEVAREsTMore »
 
22wARAnAA* tAEJGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
23sAICAPATELA [Z~VARCA*d^More »
 
24°PAKWAARAYA MAwAUMore »
 
25BAA*wA GAQIRYAA* bAAGA -1-2MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
26VAElAAVAElAAnAi cA*YADiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
27ZAAVANA tARsYAOnA*dA GAULASAnAMore »
 
28sAHUnAE aEK GAINAKA JO` YAE! ]Fr SAKAR-MAHAaVAtAAR, aPAR*PAAR....BAARADi HsAMAUkAMore »
 
29JSAUMAtAi K*KUVAtAiBAARADi HsAMAUkAMore »
 
30aWAVApVAEd sA*IHtAA (bAAGA-2)PA*.ZAiRAMA SAMAAp aACAAYApMore »
 
31aWAVAPA*.ZAiRAMA SAMAAp aACAAYApMore »
 
32sAo*dYAp MAiMAA*sAKOMAAv PALLAVAiMore »
 
33P~AEMAR*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
34DED sTE DMBAVAORA BAKULA anAU.More »
 
35DED sTE DMBACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
36YAU HEVA YAOR sAELF aE DiLAVAORA BAKULA anAU.More »
 
37YAU HEVA YAOR sAELF aE DiLACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
38DOLsA BAED nYAujCAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
39VAnA úAA[T sAMAR MAOInApGACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
40P~AitA nA JAnAE RitA ]—RAwApsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
41P~AitA nA JAnAE RitA (PAuVAApwAp)sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
42BAA*wA GAQIRYAA* bAAGA 1-2MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
43PASAUKLA dUGAErSAMore »
 
44LAAFTR KAFEPA*DYAA HzArdMore »
 
45kAURSAi anAE anYA VAAtAAraOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
46PAA*kADibAGAdEVA KnAUMore »
 
47InAtYA P~AsAAdMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
48P~AVAAsAVANArnAwAnAEZVAR ISAVALAALAMore »
 
49BAALARAMAAYANASAAsyAi bAd^SA*KR JYASA*KRMore »
 
50MARAQi IRYAAsAtA ]tARAwArMore »
 
51BAALAIVAxAAnA bAAGA 2 JAEsAEtALAVAAD IVAMAlAAMore »
 
52P~AANAi IVAwAAkAAERi aEdLA‹ JMASAEd‹More »
 
53wAyAA SAALAibAd^nAAE RAsAMore »
 
54sAuYArPAUvzA (kA*D-2)RAMAAnAUJ MAAwAVAMore »
 
55MAHAnAAYAKPAATiLA IVAZVAAsAMore »
 
56aXARnAA aARAwAKAE bAAGA-2JAESAi RMANALAALAMore »
 
57sVAAtA*yYA-sA*G~AAMAnAA* GAitAAEMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
58P~AbAU PAwAAYAArMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
59HIRnAAE IH*DAElAAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
60aLAKAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
61PAAtAAlA nAGARiGANAAyAA IGARiSAMore »
 
62sA*tAAKuKDiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
63Z~Ai bAUVAnAbAAnAU KEVAlAi CAIRyAZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
64aEK FuLA aEK bAuLAnA*dA GAULASAnAMore »
 
65JLAtAi PYAAsAnA*dA GAULASAnAMore »
 
66YAUwwA bAAGA-2SAMAAr GAAetAMAMore »
 
67YAUwwA bAAGA-1SAMAAr GAAetAMAMore »
 
68KIVACAIRyAPA*IDtA DAÁAbAA{ wAELAAbAA{More »
 
69ICAyAAVALAi (aALBAMA)More »
 
70JRWAAEStAi wAMAr-nAiItA VACAnAAEMore »
 
71Z~Ai JVAAIHR VYAAkYAAnA*sA*G~AH P~AWA*MA bAAGAMore »
 
72IVAdEHMAUKtA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU* ‹VAnACAIRyACA*dULAALA LALLAUbAA{More »
 
73IVAdEHMAUKtA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU* ‹VAnACAIRyACA*dULAALA LALLAUbAA{More »
 
74IVAdEHMAUKtA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU* ‹VAnACAIRyACA*dULAALA LALLAUbAA{More »
 
75IVAdEHMAUKtA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnA*U ‹VAnACAIRyACA*dULAALA LALLAUbAA{More »
 
76aAPANAi sVARAJYAAyAASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
77sAUR*GAbAGAdEVA KnAUMore »
 
78bAuK*PAbAGAdEVA KnAUMore »
 
79Z~Ai VAEdA*tA dSArnAbAT GANAPAtARAMA nAAnAAbAA{More »
 
80ISAXANA SAAsyAHEMACAd^ nAARAYANAMore »
 
81MARNA anAE PAUnAJrnMAnAA bAEdMAisA PAiLAA* bAikAA‹ MAKAtAiMore »
 
82IFLMA dSArnAdLAALA YAAsAinAMore »
 
83LAAEPAAMAUd^A†IzA IVASVAAIMAyAMore »
 
84aAPANAU* IHndnA*U RIXAtA RAJYAMA*DlABAUCA anA*tARAYA nAAnAALAALAMore »
 
85sAVAr dSArnA sAAR InAvPANAbA’ nAILAnA MA.More »
 
86HstAAMALAKsyAAEtA anAE VAAKYAsAUwAASAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
87KLYAANA IKRNAAVALAisVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
88SAUbA sA*G~AHAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
89KtALAkAAnAU*IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
90sARHdPAAR sAUbAAzA]tAMACA*dMore »
 
91KIVAtAA anAE sAAIHtYAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
92aAwYAAtMAtAtVAALAAEKMAHEtAA MAAEtAiCA*d JVAERCA*dMore »
 
93G~A*WA anAE G~A*WAAKARPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
94G~A*WA anAE G~A*WAAKARPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
95GAUJRAtAnAA P~AVAAsAwAAMAOPATELA nATVARMore »
 
96sPAiDPAOsTMAOdi sAOnALAMore »
 
97tAARU* CAALAi JVAU*bAT< sA*wYAA -sA*PAAdKMore »
 
98MAEgAdutASAAH FijABAEnA nAVAnAitALAALA - P~AERKMore »
 
99SABARinAA* BAORSAAH P~AFULLAMore »
 
100t^AULAsAi [sA sA*sAARMAE*SAAH REkAABAHEnA-sA*PAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »