Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1LAVA YAU MAMMAibAAsKR RAJMore »
 
2sAAMAAnYA xAAnA-IVAxAAnAMAHEtAA RISMAnAMore »
 
3SARiR anAE sVAAsWAYAMAHEtAA RISMAnAMore »
 
4sA**sKDAè. P~AJAPAItA MAINAbAA{ {.-sA*PAA.More »
 
5sAFlAtAAnAO MA*yAMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
6GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
7PARLAOKnAi dUInAYAADOsAA P~AAGA‹More »
 
8bAARtAiYA tAHEVAARODO.GAUPACAUPA IVAJYAAMore »
 
9[sAPAnAi VAAtAO-4nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
10[sAPAnAi VAAtAO-3nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
11IR*GAO BADEVAALAA, JA*GAO cOTEVAALAAQKKR ]dYAnAMore »
 
12SABdnAi RNAbAuIMA bAAGA-2PA*DYAA aARtAi sA*.More »
 
13SABdnAi RNAbAuIMA bAAGA-2PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
14yAisA IdVAsAMAA* a*G~AE‹ SAikAOSAUKLAA sA*GAitAA-GAU.anAU.More »
 
15kAAkAiMAA* MAAnAVAtAASAAH aRIVA*d-anAU.More »
 
16kAAkAiMAA* MAAnAVAtAADAè. bA’ KnAeYAALAALA-anAU.More »
 
17kAAkAiMAA* MAAnAVAtAAaOHRi LAOKESAMore »
 
18wA GAnsA aAèF nAEVAEROnAbA’ aI¹AnAi-anAUVAAdMore »
 
19SAOwA- P~AItASAOwA (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
20SAOwA-P~AItASAOwA (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
21VAiR dUGAArdAsAPATNAi RAJnAMore »
 
22wAuNAiPAuNAinAA LAEkARNAELAAKR MAFtAMore »
 
23IœwAAPAuJARA }IMArLAAMore »
 
24aDsAQtAiWAr bAAVAVA*dnAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAOHnALAALA-LAE.-sA*PAA.More »
 
25VAnDR nAAstAAPATELA P~AtAiKMore »
 
26VAnDR PA*JABAi WAAlAisAURANAi nAiSAAMore »
 
27aA{ Z~Ai sAOnALA VA*dnAACAARNA MAwAUDA P~AVAiNAbAA HRsAUDRbAA( wAA*wANAiYAMore »
 
28MAALAIVAKAIGnAIMAyAPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
29RtnAAVALAiPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
30MAU˜ARAXAsAPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
31sAuXMA ‹VAANAUaO : a›SYA aA>MANAKAROJAnAi YAOGAEn˜More »
 
32BAIFrLAU MAOtAJOzAi V~AJLAALA IHR‹More »
 
33ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA sAOLAKEInFLD JEK-sA*KLAnAMore »
 
34PAuNAr aPAuNAr (PAuVAArwAr)aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
35MAHIzAr VAALMAiIKMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
36Z~AEzQ IVAdESAi IVAxAAnAKWAADAè.PA*DYAA IKSAOR-anAU.More »
 
37IP~AYAKAntA PARikAnAi MAnAPAsA*d VAAtAAraOPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
38MAwAUR YAAyAAdEsAA{ dEVAA*SAUMore »
 
39RIVAn˜nAAWA TAGAORnAi Z~AEzQ VAAtAAraOJOSAi aELA. JE.- sA*PAA.More »
 
40aAPANAA GAUJRAtAnAA sA*tAOMAHARAJ wAiRAnA*d‹-sA*PAA.More »
 
41nARKEsARi nAREn˜ MAOdinAAYAK JnAK-bAAVAnAUVAAdMore »
 
42BAdLAAtAA* PAIRMAANAO : GAUJRAtA anAE nAREn˜ MAOdiSAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
43FAGANAnAi aAGAMAHEtAA IVAJYA H.-anAU.More »
 
44`anAUbAuItA`GAOsALAiYAA sAOnALAMore »
 
45PAUInAtA PAGALAA*GAJJR JYAMore »
 
46aA*tAR-BAAÂ aACAAYAr KnAUMore »
 
47IVAzA-aMADAè.PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
48RHsYAnAi RFtAARRAJPAutA aIbAIJtAMore »
 
49GAuJrRLAXMAi ISALPAAPATELA sAi.KE.More »
 
50bA*VARVAKiLAnAA bAAVAnAA HEMAntAKUMAARMore »
 
51aOTOMAOBAA[LAnAO IPAtAAMAH: HEn~Ai FODrKOTK KEYAUR-aALAEkAnAMore »
 
52IVAZVAnAO P~AWAMA IBAjnAEsA TAYAKunA: ROKFELARGAqVAi IKntAU-aALAEkAnAMore »
 
53SAU>-MA*GAlA bAAGA-2aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
54SAU>-MA*GAlA bAAGA-1aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
55DuBAtAO sAuRJPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
56SABdA*CALAQAKR dXAESA-sA*PAA.More »
 
57HU* MAnAE JO]* cU*JOzAi IdnAKRMore »
 
58YAXAnAi DAYARiMAAwAVA DAè.HzArdEVAMore »
 
59HstAXAEPAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
60sAnnAATAnAU* sARnAAMAU* (bAAGA-1)aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
61sAnnAARAnA* sARnAAMAU* (bAAGA-2)aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
62sAnnAATAnAU* sARnAAMAU* (bAAGA-1)aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
63FA*sALAO -2bA’ aIZVAnAiMore »
 
64FA*sALAO -1bA’ aIZVAnAiMore »
 
65KRAMAtAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
66nAiRJA bAAGAÇVAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
67aAYAnAObAT< aIZ~VAnAiMore »
 
68LAJJA sAnYAALAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
69aASAKA MA*DLAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
70SAeLAJA sAAGARbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
71aAK~OSA anAE aAKA*XAAbA’ aIZVAnAiMore »
 
72K~A*ItABAiJPATELA CA*d^KAntAABAEnAMore »
 
73PAIRVAtArnAGAA*wAi MAnAAERMAAMore »
 
74GAULAABAnAE LAAGAi RE tARsAPATELA PARAIJtAMore »
 
75jAKlAPA*kAinAA THUKAPATELA PARAIJtAMore »
 
76b~AMAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
77HAItAMAtAA[aEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
78BAUIœSAAlAi BAUœUaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
79PA*CAtA*yAnAi PA*CAOtAER BAAlAVAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
80bAGAIRYAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
81IBALAADinAO gA*TsAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
82‹. KE. J*GALAVAsAAVADA JYAMore »
 
83CAEtAnAA bAAsKRbAT< KAIntAMore »
 
84a*GAuIQYAO RAJKUMAARRAMAAnAUJ VAi.More »
 
85a*GAuIQYAO RAJKUMAARRAMAAnAUJ VAi.More »
 
86JO WA[ cE...!RAMAAnAUJ VAi.More »
 
87MAU*BA[nAi KiDiQAKR LAAbASA*KRMore »
 
88JYAA* P~AEMA cE tYAA* P~AbAU cE JdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
89jVAERCA*d MAEgAANAiji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
90KOKEsAsAnAO KEdidEsAA[ IJtAEnd^More »
 
91BAAlAKOnAU* PA*CAtA*yA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92BAAlAKOnAU* PA*CAtA*yA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
93sAoRAzT^nAA sAidiaOPARMAAR nATUbAA[More »
 
94PAA*CA VAzAr LAA*BAi VAAtAArLAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
95sAUbAAzACA*˜ BAOsASAAH aEMA.PAi.More »
 
96IMAYAA* FUsAKi kAUdAnAi PAOTLAiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
97MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
98MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA-3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
99MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA-2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
100MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »