Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1{nTRnAET FAER wAi BAiGAinARPATELA KLPAESAMore »
 
2{nTRnAET FAER wAi BAiGAinARSAAH tAEJsAMore »
 
3ËJdGAi ‹VAAE anAE KAMAnAE MAANAAEKAnAErGAi DELAMore »
 
4P~AsAuItAnAAE aAnA*dDAE. dEsAA{ jRinAMore »
 
5sVAAd sAA]WA [InDYAnAnAAEQKKR sAAwAnAAMore »
 
6sVAAsWYA anAE sVAAdMAHEtAA aLAKAMore »
 
7aMAMAHEtAA aLAKAMore »
 
8KUdRtAi sVAAdMAHEtAA aLAKAMore »
 
9ËCAtAA cAEDAE sAUkAWAi ‹VAAEKAnAErGAi DELAMore »
 
10sAFlAtAAnAA sAAtA aAwYAAItMAK InAYAMAAEDAE. CAAEPARA IdPAKMore »
 
11aARsAiMAA* aAKASAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
12aMAWAU* aMAWAU* KEMA nA HIsAYAE !More »
 
13MAUIKtAPAWA IVAPASYAnAAIVAJYA‹ aMAREnd^ MAUInAZ~AiMore »
 
14P~AItAxAAYAeAGAnwARAYANAZ~Ai SA*. nAAndi aEMA. aE.More »
 
15P~AItAxAAYAeAGAnwARAYANAZ~Ai MAHAKIVA bAAsAMore »
 
16P~AACAinA GAUJrR KAVYAw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
17sAsALAAnAi IsA*HsAVAARiDAE. sAAKIRYAA tAMore »
 
18IB~ATnA-bAARtA : PAyAKARtVA anAE ‹VAnASAeLAiKLYAANAi IVAPAULAMore »
 
19JnARLA nAOLAEJ VAwAAROGAOLAiBAAR aEMA.VAAYAMore »
 
20PA*CAAYAtA RAJ anAE bAARtAiYA RAJYAtA*yAwAMArPAALAMore »
 
21sVAPnA sAROVARQKKR RMAESAMore »
 
22IVAŸAWAir MAATE CAAR `VAE[KPA KOLA` nAE BAAR KsAMADO.dEsAA[ dOLAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
23‹VAnA aEK sA*G~AAMAnAAYAK JnAKMore »
 
24InABA*wAIVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
25MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAP~AA. SAMAAr aAR. aEMAMore »
 
26bAARtAMAA* GAOHtYAAnAU* a*G~AE‹ MAulAwAMArPAALAMore »
 
27MIHLAA BAAlA anAE aPA*GA KLYAANA YAOJnAAVAezNAVA IBAIPAnACA*˜-sA*PAA.More »
 
28Z~Ai Z~AiMAA aAnA*dMAYAi aAwYAAtMABAOwADAè.PA*DYAA IPAnKi-sAH sA*PAAdKMore »
 
29PADKAR jiLAO, sAFlAtAA MAElAVAOKOTK KEYAuR-anAUVAAdMore »
 
30‹tAO J*GA aXARnAE sA*GAP~AA.DO.RAQOD.BAi.sAiMore »
 
31 AUaOnAA RIlAYAAMANAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
32tAtVA 111 GAjLADOBAIRYAA LAXMAiMore »
 
33tAtVA 111 GAjLAKAnAANAi IdnAESAMore »
 
34` HAsYAMA#BAORisAAGAR RItALAALAMore »
 
35P~AbAAItAYAA* anAE wAOlADO. PATELA {ndU RAMABAABAUMore »
 
36RAMAAnAUJSAAH aEMA.PAi.More »
 
37P~AAEG~AAMAi*GA {nA sAi PLAsA PLAsAaAEjA sVAEtAAMore »
 
38sAuXMA ‹VAANAUaAE : adrSYA aA>MANAKARAEJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
39aVAsAR aAVYAA aA*GANAEaG~AAVAtA RMANAiKMore »
 
40tA*yAdSArnA : PARMAAtMAAnAA sAAXAAtKARnAAE sAiwAAE MAAGAraAESAAEMore »
 
41aMAWAU* aMAWAU* KEMA nA HIsAYAE !BAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
42BAyAisA KAEQE HAsYAKAEQARi ]VAirSAMore »
 
43MAARi BAAnAi {*CcADAE. BAARAET RAMAMore »
 
44SABdAEnAi sAAEnAAEG~AAFiBAXAi BAKULAMore »
 
45RMANALAALA VA. dEsAA@: VYAIKtAtVA anAE VAAD#MAYADAE. dAESAi HsAMAUkAMore »
 
46sAsALAAnAi IsA*HsAVAARiJAEzAi MAwAUKAntAMore »
 
47nARKOQARi BAiREnA-anAUVAAdMore »
 
48nARaOSAOMore »
 
49VAU IVALA >AYA VAEnA YAU DAYA?SAMAAr ROIBAnAMore »
 
50KAntAnAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
51InABA*wAIVASAEzAMAHEtAA JYAA-sA*KLAnAMore »
 
52Z~Ai Z~AiMAA aAnA*dMAYAi aAwYAAtMABAOwADAè.GAA*wAi nAiLAOtPALAA-sA*PAAdKMore »
 
53Z~Ai Z~AiMAA aAnA*dMAYAi aAwYAAtMABAOwADAè.bAA*DARi aRIVA*d-sA*PAAdKMore »
 
54PADKAR jiLAO, sAFlAtAA MAElAVAOCAowARi PAVAnAMore »
 
55‹tAO J*GA aXARnAE sA*GADO.P~AO.RAQOD.BAi.sAi-sA*PAAdKMore »
 
56tAtVA 111 GAjLAHA*sAILAYAA RAKESAMore »
 
57VYAIzT-sAMAIzTPALAANA nARAEtAMAMore »
 
5836, PAALAi IHLAPATELA aASAU*More »
 
59ZVAAsAnAi aEKLAtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
60ISAXANAMA*GALAFAwAR VAALAEsAMore »
 
61‹VAnAMA*GALAFAwAR VAALAEsAMore »
 
62bAAIVAnAA GAGAnAMAA*MAHEtAA YASAAEwARMore »
 
63sAUkAnAU* sARnAAMAU*MAUInA ]dYAVALLAbAIVAJYAMore »
 
64MAO*gAERi IMARAtA MAiRA*RAVALA P~AdiPAMore »
 
65PARiXAAMAA* 100% sAFlAtAACAK~VAtAiÇ tARUNAMore »
 
66MAORAIRBAAPAUnAi ISAXANAsA*IHtAAHIRYAANAi RAMAEZVARdAsAMore »
 
67HeYAU* BAOLAE cEqAKECAA PAi.BAi.More »
 
68IVASAEzA IdnA ]JVANiBAAnTA[VAAlAA aMAßtAMore »
 
69``HiLAi*GA`` MAHASAIKtA JGAADAE, BAiMAARi duR bAGAADAEDAr. dEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
70aOlAkA - a*G~AE‹ SABdOnAidAESAi P~AbAULAALAMore »
 
71dUGwA-PAVArdEsAA[ HsAMAUkAMore »
 
72P~AEMAKAVYAO : P~AEMAPAyAOKOTECAA JMAnAAdAsAMore »
 
73aAIdwAMArnAO gATPAAT I>YAAYAOGAGAO*DILAYAA aGARdAsAMore »
 
74BACAUDinAi aJAYABA sAPAKVAAsAA PAuINArMAAMore »
 
75kAULLAi IKtAABASAAH MAINAbAA{More »
 
76aAElAkAiaE aAPANAU* VAtAnAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
77nAREnd^ MAAEdi :aAwAUInAK GAUJRAtAnAA ISALPAiRA*dERi DAè.KAILAndiMore »
 
78PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
79tARtAU* MAHAnAGARVAnAr JULAEMore »
 
80sAAEEEEEe*dYAAEr HJU JnMYAA* nAWAiDAE. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
81YAYAAItAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
82PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
83sAAERQ,tAARA* VAHEtAA* PAANAiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
84]PAEnd^ IyAVAEdiPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
85JD CAEtAnA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
86JD CAEtAnA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
87aMAR sA*VAEdnAKWAAaAEMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
88bAitAR sAAtA sAMA*dRsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
89RsAwAARnAi VAAtAAraAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
90IVAZ~VAAIMAyAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
91sAU*dR RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92YAAyAA VAnAWAi ]PAVAnA tARFaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
93aE‡sA-REaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
94HE*!aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
95PAdArFASAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
96jER JYAARE nAitARi JAYA cE.aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
97sAAtAsAERAE HARaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
98sAMAJNAnAA sAWAVAARE IVAVAEKnAi PAGAWAAREMore »
 
99sAMAJNAnAA sAWAVAARE IVAVAEKnAi PAGAWAAREaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
100‹VAnA sAVArsVAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »