Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAA-4QAKR wAiRUbAA[More »
 
2GAUJRAtAnAi KiItArGAAWAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALA-sA*PAA.More »
 
3sAO sAO sALAAMA- sVAINArMA GAUJRAtA- GAUJrRwARAnAA* GAoRVAGAAnA( ]—ARAwAr)DAè. MAOdi CA*PAKbAA{ R.-LAE.-sA*K.More »
 
4sAO sAO sALAAMA sVAINArMA GAUJRAtA-sVAAtA*yYAP~AAIPtA PAuVAErnAO bAVYA [ItAHAsA (PAuVAArwAr)DAè. MAOdi CA*PAKbAA{ R.-LAE.-sA*K.More »
 
5VAEd-dSArnAbAANAdEVAMore »
 
6PA*CAAYAtA-PAVArGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
7JnARLA nAOLAEJ VAgAAROGAOLAiBAAR aEMA.VAAYAMore »
 
8aMAbAAVAsAAR yAibAOVAnAdAsA GAiRwARdAsA (anAU.)More »
 
9SAAD^rGAwARsA*IHtAAbAT FuLASA*KR aMARJi(RCAnAAR)More »
 
10CAuNAr-aozAIgACAogARi MAAwAVA MAO.More »
 
11PAOtAAnAi nABAlAA{aO sAAMAE LADO MAJBAutA BAnAOaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
12sAdGAUNAO VAwAARO ISAzTACAAR aPAnAAVAOaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
13]nnAItAnAA yANA GAUNA CAAR CARNAaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
14VAA*CAO anAE JiVAnAMAA* ]tAAROaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
15GAUJRAtA : awArSAtAABdi anAE...MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
16BAELAEnsA DAYAETQKKR sAAwAnAAMore »
 
17aAIdVAAsAi-PAVArJAnAi [ndUKUMAARMore »
 
18nYAAYA-PAVArJAnAi ICAnMAYAMore »
 
19bAAzAA sAJJtAA anAE LAEkAnAKoSALADAè. VYAAsA YAOGAEn˜More »
 
20IdVYAMAAnAVA nAVAsAJrnACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
21VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
22VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^ASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
23MAOIRISAYAsA anAE dUBA[nAO P~AVAAsAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
24IGARnAARnAO [ItAHAsADAè. kAACAR P~AŸUMnA bA.More »
 
25Z~AEzQ nHAnAALAALAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
26Z~AEzQ nHAnAALAALAIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
27Z~AEzQ nHAnAALAALAbAGAtA InAR*JnAMore »
 
28sA*tAAnAnAE PANA K*[K KHEVAA dODAè. SAAH }IMArLAAMore »
 
29nAETVAKr MAAKErIT*GADAè. PATnAi ]JJVALAMore »
 
30aBA tAAE BAAtA FeLA GA[...dLAALA sAURESAMore »
 
31JLAsAAwARdLAALA sAURESAMore »
 
32Z~~Ai MAAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO (bAAGA-1)CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
33G~AinAvMAMAA*JOSAi sAoMYAMore »
 
34MAARi BAAnAi [CcADAE. BAARAET RAMAMore »
 
35¡IzT (bAAGA-1)PATELA IHtAESA aAR.More »
 
36sAFR anA*tAnAiBAETA[ wAnA*JYA aAR.More »
 
37sAIMAwA CA*˜VAAIDYAA JE.aEMA.-sA*PAA.More »
 
38sVAAwYAAYA (IVAVAECAnA G~A*WA)aASAR IBAIPAnAMore »
 
39SABdAsAnAaASAR IBAIPAnAMore »
 
40Z~Ai aRIVAnd : aAtMA KWAnACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
41aAPANAU* bARtA-GAu*WANAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
42‹VAnA aEK SAOwAcABADA ItALAOKCA*dMore »
 
43IP~AYA PAtnAiIyAVAEdi P~AdiPAMore »
 
44P~AEMA aETLAE....SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
45SAeXAINAK MAnAOIVAxAAnA,IFLAsAuFi anAE tAAIKrK aIbAYAOGYAtAAPARMAAR IVA>MAËsAHMore »
 
46SAeXAINAK MAnAOIVAxAAnA,IFLAsAuFi anAE tAAIKrK aIbAYAOGYAtAAQKKR IVAJYAbAA[More »
 
47sAAMAAnYA xAAnAQKKR IVAJYAbAA[More »
 
48sAAMAAnYA xAAnAPARMAAR IVA>MAËsAHMore »
 
49YAOGA : sAMAAIwAaOSAOMore »
 
50VAexAAInAK PASAUaAHARdVAE JYA*ItALAALAMore »
 
51IdVYAMAAnAVA nAVAsAJrnACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
52gAu*gAT KE PAT kAOLA RE aOSAOaOSAOMore »
 
53MAHABAlAEZVARSAAH JYA*tAi Di.More »
 
54GAMAtAU* GAINAtAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
55KRc: IVAHA*GAAVALAOKnAwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
56‹VAnAnAi MAAVAJtAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
57sVA-ICAIKtsAASAAH RIsAK c.More »
 
58P~AEMA bAinAA* PAyAOJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
59sAO sAO sALAAMA- sVAINArMA GAUJRAtA- GAUJrRwARAnAA* GAoRVAGAAnA( ]—ARAwAr)DAè. SAAH BAELAA aAR.-LAE.-sA*K.More »
 
60sAO sAO sALAAMA sVAINArMA GAUJRAtA-sVAAtA*yYAP~AAIPtA PAuVAErnAO bAVYA [ItAHAsA (PAuVAArwAr)DAè. SAAH BAELAA aAR.-LAE.-sA*K.More »
 
61aA{ LAVA YAUaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
62MAHAnAtAAnAA MAAGArdSArKSAMAAr ROIBAnAMore »
 
63Z~Ai P~AVACAnA RtnAO-1Z~Ai aJMAERA VAJUbAA{-P~AYAO.More »
 
64aP~AGAT P~AACAinA GAuJrR sAAIHtYA sA*CAYAIVARAGARsAAZ~Ai‹ sAAwVAi-sA*.More »
 
65KElAVANAinAO KiIMAYAOJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
66MAHAnAtAAnAA MAAGArdSArK 2SAMAAr ROIBAnAMore »
 
67aEKVAisAMAi sAdiMAA* sAFlA WAVAAnAi KlAAbA’ KAIntAMore »
 
68ICA*GAARiRAQOR PAi.aEsA.More »
 
69MAAR kAAYAE sAeYAA* HMAAROIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
70TELAi.{.aAR.PAi. 9PATELA sAURESA-sA*PAA.More »
 
71Di.Ti.PAi.PATELA sAURESA-sA*PAA.More »
 
72zADÄIRPAUJOzAi IdnAKRMore »
 
73bAARtAnAi wAMArbAuIMAMAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
74B~AÁnAi SAOwAMAA*]PAAwYAAYA DO.IGA.IH*More »
 
75IVACAAR MA*WAnADAè. ]PAAwYAAYA KeLAAsA-sA*.More »
 
76LAOKJiVAnAnAA* MAOtAiJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
77PAAIRJAtAGAqVAi HEMARAJMore »
 
78aAROGYA sAIRtAADAè. GANAAyAA CAARUtAAMore »
 
79BAHERAMAJi BAAVAA YAUROPA -aMAEIRKAMAA*dstAUR BAi. aEnA.More »
 
80YAOGA: ]tsAVAaOSAOMore »
 
81bAinAi sAODMADO. PAUROIHtA nAILAnAiMore »
 
82InAR*JnA IyAVAedinAA GAuGALAi anAE VAA[DBAAèLAIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
83MAiIDYAA anAE aACAAR-sA*IHtAADAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
84wAMAr KRE cE sAAdDAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
85sVAPnA MAARA sAAKAR aAPAnAECAUnAARA RAMAEnAMore »
 
86sAEKYAULAR MAURBBAOSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
87VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AQAKR }IMArLAAMore »
 
88VAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi KAVYAMAUd^AB~AHMAbAT HzAr sA*PAA.More »
 
89nAYAnA sA*wYAAPAAREkA InAR*JnA-tARUNAMore »
 
90P~AsAnnAMAYA ‹VAnAnAU* P~AVAESA ˜ARCAUnAARA RAMAEnAMore »
 
91‹VAnAnAO MAHEKtAO sAAdjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
92[SK IVASK PYAAR VYAARPATELA aASAU*More »
 
93IMAKsA MAsAALAAPATELA aASAU*More »
 
94DAèGA-FAwARIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
95Z~AiMAd# RAJCA*d^B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
96MARMA JANAE MAKRndADAè. RAJYAGAURU InAR*JnAMore »
 
97bAJnA MARMAnAAE MAARGADAE. RAYAJAdA RAJEMnd^IsA*HMore »
 
98MAwAUSAALAADAE. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
99MAAtAjVAERi sAURESA sA*.More »
 
100sAEVAAnAU* sAACAU* sARnAAMAU*sA*gAVAi nAiLAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »