Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAUwwAUsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
2HAsYAnAi HELAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
3SAU* BAeRi MAlAi cE!sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
4VAARsAdAR KAENASAMAAr GAAetAMAMore »
 
5sAAERQi BAHARITYAA -3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
6sAAERQi BAHARVATiYAA - 2MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
7]G~ALAAECAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
8a*tARnAi aA*kAEnA*dA GAULASAnAMore »
 
9IVA>A*tA bAAGA-2RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
10SARd, tAARU* GAULAABA anAE BAi‹ VAAtAAraAEGAJJR JYAMore »
 
11KKrSAA KEWAERA[nA (SAEKsAIPAYAR nAATYAKWAAMAAlAA)aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
12BAi‹ BAAENAiMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
13BAi‹ BAAENAiMore »
 
14sAeA*dYAr sAAM~AAxAi nAuRJHA* (‹VAnA-dSAEnA Z~AENAi)MAYAuRMore »
 
15IHPPAAEMA*JUnAAWA MAAEnAAMore »
 
16tAnAUJenA MAinAAXAi ‹.More »
 
17sAUMAisAEQi anAURAwAAMore »
 
18MAAEnTi anAE aEnAA IMAyAAEJenA MAinAAXAi ‹.More »
 
19BAUIwwACAAtAUYAr KWAAMAAlAA MAuItAErnAAE bAEdRAVALA KnAUbAA{More »
 
20BAUIwwACAAtAUYAr KWAAMAAlAA MAAEtAinAi MAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
21RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
22RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
23RAkA anAE a*GAARAnA*dA GAULASAnAMore »
 
24YAAEGAi IVAYAAEGAinA*dA GAULASAnAMore »
 
25PAuJYA Z~Ai DAE*GARE MAHARAJnAi bAAGAVAtA KWAADAE*GARE MAHARAJMore »
 
26IDTEIKTVA gAELAANAinAi RHsYA KWAAaAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
27tAULAsAinAAE cAEDGAJJR JYAMore »
 
28PAAEtAAnAU* nAAMAsAUVANAArMore »
 
29anAUBA*wAPATELA AAMore »
 
30P~APAAtASAAH sAUbAAzAMore »
 
31HELAAE, sAuYAAr!nAAG~AECAA HRiSAMore »
 
32K*TK SAYYAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
33anAE LAA[nA KPAA[ GA[SAAH HsAMAUkAMore »
 
34RAMAIKSAnA, HAIJR HAE!PATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
35RAMAIKSAnA, HAIJR HAE!KEsARA RAMAMore »
 
36KMArCAARi (LAwAU nAVALAKWAA)QKKR ‹tAEnd^More »
 
37MAARAE HAWA jALAinAE LA{ JJEkA*bAAtAA aISVAnAMore »
 
38sAUMAiSAAsyAi YAU.JE.More »
 
39aWA Z~Ai TOYAOTA KWAAVAsAAVADA IVARLA-aALAEkAnAMore »
 
40aOWAAR -2bA’ aIZVAnAiMore »
 
41aOWAAR -1bA’ aIZVAnAiMore »
 
42KMAQANAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
43KITBA*wA -3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
44KITBA*wA -2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
45KITBA*wA -1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
46a*GAAR-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
47a*GAAR-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
48a*GAAR-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
49dPArNAMAA* dAEDtAA CAHERAPATELA PARAIJtAMore »
 
50aAYAnAAEbAT aIZ~VAnAiMore »
 
51PAtAEJGAURUsARZ~Ai tAEJPAARkAi‹More »
 
52MAHESA YAAIxAKnAi 35 VAAtAAraAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
53VANABAAETi VAARtAAaAECAAeHANA dLAPAtAMore »
 
54PAHELAO diPAK PADOSAinAOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
55aASAKAMA*DLAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
56BAALAVAiR PAURsKAR P~AAPtA KRnAAR BAAlAKAEMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
57aMAARA dAdA‹ : ]MAASA*KRMAIDYAA aIMAtAAbAMore »
 
58PAAnAPAETiZ~AiMAtAi IMAZ~A bAAGYALAXMAiMore »
 
59aASAKA MAA*DLAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
60tAE‹MAALAAsVAAIdYAA IdGA*BARMore »
 
61]zAA VARENYAMA#RAJPARA nATUbAA{More »
 
62aEIRsTO~KET#sAPATELA dEVAEn˜More »
 
63agAAER nAGAARA VAAGAE bAAGA-1aG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
64sA*sAAR-sA*nYAAsAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
65PAAnAkARMAA* VAsA*tAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
66sLAiPAi*GA BYAUTiVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
67PAiTR PAAnAVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
68FnAAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
69[sAPAnAi KWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
70BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArRAVALA KnAUbAA{More »
 
71sAunAA VAnAnAA THUKAsAAEqA VAAsAUdEVAMore »
 
72MAAWAA*nAAE bAAEGAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
73LAAEK KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
74LAAEK KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
75aMAR [ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
76aMAR [ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
77aMAR [ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
78IVA.sA.kAA*DEKR sAJrK anAE sAJrnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
79j*kAnAA aAjAdinAiQAKRE KUMAARbAA{More »
 
80KAIntAsAuYAr MAEwAANAidVAE nAREnd^More »
 
81GAUJRAtAMAA* nAAWAPA*WAi sAAwAnAA anAE sAAIHtYAGAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
82vPA-KURUPARAVALA sAUMA*tAMore »
 
83GAA*wAi‹nAA* P~AERNAAtAiWAOrSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
84GAA*wAinAi VAiRPAsALAisAVAA[ bAd^AMore »
 
85MAOHMMAd MAA*KDnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraODO.bAT< REkAAMore »
 
86MAAnAsAROVARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
87KLPAnAA CAAVALAAGAAEHELA nATVARMore »
 
88JEsALA tAORLA aAkYAAnAPA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
89CA*dnA MALYAAIGAIR aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
90aPArNA sAMAPArNAnA*dA GAULASAnAMore »
 
91RAkA anAE a*GAARAnA*dA GAULASAnAMore »
 
92IKSAOR JAdVAnAi PA^ItAInAIgA VAAtAAraOPARMAAR MAAEHnA -sA*PAAdKMore »
 
93dsAMAO G~AHsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
94BAOgAGAYAAMAA* nAEyAZAAdgAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
95JlAMAA* tARsAi MAAcLAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
96MAARE tAO CAA*dO JO[aEMAuËtA@ sAUwAAMore »
 
97kAMAiRVA*tAi kAUMAARisAOLA*Ki PAURUzAOttAMAMore »
 
98IVARAT TPAKU*PAAQK sARAEJMore »
 
99tABAAHibAGAdEVA KnAUMore »
 
100GAUJRAtAnAAE JYAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »