Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAAetAMA GANAgARwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
2a LAAdinAVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
3PAinAAEKiaAEVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
4DMBAAEVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
5KUndInAKA KAPADiaAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
6bAitAR gAugAVAE sAAtA sAMA*dRPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
7JAtAE KRAE IVAxAAnAnAA JAdU{ P~AYAAEGAAE (bAAGA-2)RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
8ISAXANA : ICA*tAA anAE ICA*tAnADAè. QAKR dXAESAMore »
 
9sAuJAEKDAE. SAAH RIsAK c.More »
 
10SARiR sA**tAULAnA ICAIKtsAADAE. nAGAsAErKR aIMAtAAMore »
 
11BYAUTi REIsAPAijdVAE ]VArSAiMore »
 
12ISAXANA anAE sAAMAA‹K sA*dbArJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
13ISAXANA anAE PARiXANAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
14P~AEMAnAi VAsA*tAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
15asAAwAARNA MAnAAEIVAxAAnASAAH aRIVA*d DAè.More »
 
16MAnAAEIVAxAAnAnAi sA*SAAEwAnA PAwwAItAaAESAAH aRIVA*d DAè.More »
 
17RsA bAAEJnA anAE bAAEKtAASAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
18MAUnASAi-PAnnAALAALAnAi PAAeRAINAK nAVALAKWAAaAERAJEnd^ RAEIHtAMore »
 
19GAUJRAtA : 1857PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
20XANAnAAE dstAAVAEJPA*DYAA SAUKdEVAMore »
 
21ËJdGAinAAE MAAEtAiCAARAEMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
22a*tARMAA* a*TAEMAAlAi nATUMore »
 
23JenA GAuJrR KIVAaAE (bAAGA-8)KAEQARi JYA*tAMore »
 
24IVASVAnAA MAHAPAURUzAAEnAi jLAKbAT# KAIntAMore »
 
25sVAAsWAYA MAnAAEIVAxAAnAJAEzAi GA*wAVAr DAè.More »
 
26sVAAsWAYA MAnAAEIVAxAAnASAAH aRIVA*d DAè.More »
 
27GAUJRAtAi IVASVAKAESA kA*D 23DAE. wAiRUbAA[ QAKRMore »
 
28KETLAiK P~AItAbAAaAE KATruInAsTnAA* KEMAERAWAi...QAKR InAIMArSAMore »
 
29{SVARnAA* VARdAnAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
30aAtMAAnAA* aOJsAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
31YAOGAWAi ... aAROGYA sAUwAiIsA*H sAUInALA YAOGAGAURUMore »
 
32MAHAJAItA PAATidARPATELA dEVAEn˜More »
 
33asA*bAVA.... sA*bAVACAowARi IBAsVARuPA ROYAMore »
 
34IVAnAOBAAnAA ‹VAnAP~AsA*GAObAT< MAiRAMore »
 
35MAUHutAOrnAi MAutArtAAJA*BAUVAALAA RJnAiKA*tA LAXMAiCA*d IyAbAOVAnAdAsAMore »
 
36sAFlA MAAtAA-IPAtAAnAU* CAAIRyYA wADtARPATELA GAitAAMore »
 
37sAFlA MAAtAA-IPAtAAnAU* CAAIRyYA wADtARPATELA aSAAEKMore »
 
38ROTi-sABJi PA*JABAnAinAANAAVATi PAuVAirMore »
 
39sAA]WA [InDYAnA FuDnAANAAVATi PAuVAirMore »
 
40MAnAnAi PAELAE PAARZ~AidAdAMore »
 
41KAYAr~KMAnAU* sA*CAALAnA KEVAi RitAE KRSAO?VATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
42YAAdi bARi tYAA* aAPAnAiSAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
43CAA[nAij D^EGAnAPATELA dEVAEn˜More »
 
44bAAVAP~AKASA(PAUVArkA*D)VAezNAVA anA*tARAYA ISAVASA*KRMore »
 
45nAVAbAARtA GAUJRAtAi InABA*wAMAAlAAjVAERi JYAAEtsAnAA sA*.More »
 
46KU*DlAiMAA* KRJMore »
 
47KU*DlAiMAA* KRJKUMAAVAtA sA*tAAEzAMore »
 
48KU*DlAiMAA* KRJBAAEwAA bARtAMore »
 
49KU*DlAiMAA* KRJVAMAAr RAJESAMore »
 
50LAAE-DAYAETnAi VAAnAGAiaAEQKKR sAAwAnAAMore »
 
51SARiR sA**tAULAnA ICAIKtsAADAE. nAGAsAErKR sAURESAMore »
 
52SAeXAINAK MAnAOIVAxAAnADAè. PATELA JE. aA[More »
 
53SAeXAINAK MAnAOIVAxAAnADAè. CAiwARi Di. aEMA.More »
 
54SAeXAINAK MAnAOIVAxAAnADAè. CAoHANA aEnA. TiMore »
 
55IsA*wAUnAE PADKAR IBA*dUnAAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
56MAIUnA! tAU* sAAVAwA RHEJEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
57PAWAdSArnA... PAACAnAddAErnAU*DAE. MAUKESA bAGAtAMore »
 
58LAVA YAU IJ*dGAiSAAH nARESAMore »
 
59KEHVAtA-MAAlAA bAAGA-2PAitAitA JMASAEd‹ nASARVAAnA‹More »
 
60P~AbAUnAE PAyAIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
61sAi PLAsA PLAsAPARikA wAiREnAMore »
 
62MALTiIMADiYAASAAH Z~Ai PARAGAMore »
 
63GAUJRAtA : 1857PA*DYAA aARtAiMore »
 
641857 >A*ItAMAA* GAUJRAtAbATT aASAUtAAEzAMore »
 
65DAYAAIBATisA anAE sVAAsWYADAE. PATELA MAYAURMore »
 
66RMANAbAA[ nAiLAK*QnAi P~AItAInAIwA HAsYARCAnAAaAEPAAQK RMANA VAACAsPAItAMore »
 
67VAANAinAU* VAdLAALA sAURESAMore »
 
68KUMAARsA*bAVAMore »
 
69sAFlAtAAnAAE RAJMAAGArBAUwwA wAeYArCA*d^ RNAcAEDdAsA sA*PAA.More »
 
70sAAWAr vIqP~AYAAEGA anAE KHEVAtAKAESADAE. MAFtALAALA a*. bAAVAsAARMore »
 
71CAAR sAAMAAnYA KEn˜sVAAMAi Z~Ai B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
72aACAAYAr CAANAKYAPATELA MAFtALAALAMore »
 
73Z~Ai MAnAUbAA[ PA*CAAElAi dSArKIyAVAEdi IVAbAA KE.More »
 
74MAHAKIVA bAARIVAdVAE JSAVA*tAiMore »
 
75Z~Ai MAd# B~AHMAsAuyAANAUbAAzYAMA#SAAH JEQALAALA GAAEVAwArnAdAsAMore »
 
76ISAVAstAAEyAAEVYAAsA sAi.KEMore »
 
77sAAEnAAnAAE KlASAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
78GATUnAi IGALLAiMAHEtAA MAEgALAtAAMore »
 
79SAAEwAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
80aMAEIRKA KEVAU* cEJAdVA RMAESAMore »
 
81PAURAtAnA sAtYAnAE PAAMAVAAnAAE nAutAnA aIbAGAMAbAT< MAulASA*KR P~AA.More »
 
82KMALAESVAR : MAARA HMAsAFRKMALAESVAR GAAYAyAiMore »
 
83KITBA*wA (bAAGA-3)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
84KITBA*wA (bAAGA-2)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
85KITBA*wA (bAAGA-1)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
86aAPANAi nAVALAKWAAsAMAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
87wA TèK TAYAKunsAaACAAYAr YAOGAESAMore »
 
88GA^HANA MAOXA-bAAGA-2PAALAEJA sAMAiRMore »
 
89GA^HNA MAOXA-bAAGA-1PAALAEJA sAMAiRMore »
 
90KAJLAaOjA-VAewAnAi VAAtAAraOaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
91IDVAOsAr LAVA.KOMAPATELA IKSAORMore »
 
92tAnAE sAACAVAE PAARVAtAiaDALAJA VAzAArMore »
 
93sAo sAonO wARMASAUKLA tAUzAARMore »
 
94LAAVANAYASAUKLA tAUzAARMore »
 
95aAYAnAAMAA* aEKLAtAAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
96Z~Ai sAA{ sACCAIRyAsAOMAPAURA REVAASA*KR aOgADbAA{ anAU.More »
 
97Z~Ai sAA{ sACCAIRyAKe. GAO. R. dAbAOLAKRMore »
 
98gADi azAAq nAE gADiK FAGANAVAsAUBAHEnAMore »
 
99MAANAsA JEVAA* MAANAsAPARMAAR PAUzPAKMore »
 
100sAUndRMA: PAuNArYAOGAnAA PA^KASAMAA*QKKR IKRiTMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »