Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1DAè. aBdULA KLAAMAJAnAi KMore »
 
2aREIBAYAnA nAA[T^sA-4bAT< wAnA*JYAMore »
 
3aREIBAYAnA nAA[T^sA -3bAT< wAnA*JYAMore »
 
4aREIBAYAnA nAA[T^sA -2bAT< wAnA*JYAMore »
 
5aREIVAYAnA nAA[T^sA -1bAT< wAnA*JYAMore »
 
6RAtARANAiGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
7KAIntALAALAnAE KAqOSAAH aIMAtAMore »
 
8bAutAIPASAACAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
9KukAMAAgAD RAgAVA‹More »
 
10DAr. aBdULA KLAAMAJAnAi KMore »
 
11kAELA kAtARnAAKGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
12VAARsAdARGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
13MAAEIRISAYAsA anAE dUBA[nAAE P~AVAAsAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
14P~AJAVAtsALA RAJVAi sAYAA‹RAVA GAAYAKVAADYASAVA*tA KDiKRMore »
 
15cyAPAItA ISAVAA‹ CAIRyAMAUKAdMA VAAMAnA sAi.More »
 
16VANArIVACAARZ~Ai MAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
17RUIdYAE VAAGYAA gAAVAIVAbAAKR nAVAinAMore »
 
18nAAnAiMAA ,VAAtAAr KHAE nAE !MAHEtAA P~AVAiNAbAA[ KE.More »
 
19REtAinAU* VA<*dAVAnAdEVAi aASAAPAuNAArMore »
 
20PARFEKT HsABAnDaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
21MAAERnAA THUKAMAHEtAA HEMAAMore »
 
22JYA JYA JYA Z~Ai nAAWA‹dLAALA sAURESAMore »
 
23sAuKi wARA KiVADbARinA*dA GAULASAnAMore »
 
24sARHd-wA BAAEDrR !dEsAA{ sPASArMore »
 
25gA>>OJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
26snAEH anAE sA*sKIyAVAEdi , RMAESA aEMA.(anAU.)More »
 
27RAkA anAE a*GAARAnA*dA GAULASAnAMore »
 
28YAOGAi IVAYAOGAinA*dA GAULASAnAMore »
 
29sAo sAonO wARMASAUKLA dUGAErSAMore »
 
30LAAVANAYASAUKLA dUGAErSAMore »
 
31bAIKtA ICAIKtsAAGAA*wAi RAMAdAsAMore »
 
32sAUHAsAinAi P~AItAInAIwA VAAtAAraODO.GAA*wAi sAi.aECA.More »
 
33sAUHAsAinAi P~AItAInAIwA VAAtAAraOsAUHAsAiMore »
 
34IVAŸUtALA—AAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
35sAMAi sAA*JnAA PADcAYAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
36sPAEËLAGAMAA* bAULA WAAYA aEVAA a*G~AE‹ SABdAESAAH SAA*ItALAALAMore »
 
37a*G~AE‹ bAAzAAMAA* I>YAAPAdAE anAE tAEnAA* vPAAESAAH SAA*ItALAALA anAU.More »
 
38a*G~AE‹ bAAzAAMAA* IVAvwdAAWAr SABdAESAAH SAA*ItALAALAMore »
 
39FNAGAAEaAHLAPARA nATVARMore »
 
40GAAYAyAi MA*yAMAHEtAA JYAAMore »
 
41451 tAsAVAiRO sAAWAE MAuQi }*CAERA* GAUJRAtAiaOVYAAsA RJnAiMore »
 
42IVALA YAAnAE VAIsAYAtAnAAMAU* KEVAi RitAE BAnAAVASAO?DAè. SAAH RIsAK c.More »
 
43HsAtAA* HeYAADAè. PA*DYAA bAOGAiLAALAMore »
 
44bAEdnAi bAitARMAA*CAAeHANA RAMACA*d^More »
 
45BLADi MADrRCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
46108 ]PAInAzAd# (B~AHMAIVAwAA kA*D)SAMAAr Z~AiRAMAMore »
 
47dAEnA w~AUVAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
48a*wAARi GALAiMAA* sAFEd TPAKA*SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
49FEInALAdVAE P~AiItAMore »
 
50MAAEGARAnAi MAHEKaAYAr KMore »
 
51aAnA*dE bAJVAiaE ! (yANA BAAlA nAATKAE)SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
52RMAtAA* - bAMAtAA* : 2SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
53RMAtAA* - bAMAtAA : 1SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
54IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
55IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
56IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
57IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
58]MAASA*KR JAESAi jLAK anAE jA*kAiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
59VADVAAnALAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
60tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
61tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
62‹VAtARnAE TEKAEQKKR MAANAEKLAALAMore »
 
63aEKLAVAiRsAAE*dRVAA HEtALA anAU.More »
 
64aEKLAVAiRKAEaELAAE PAAELAAEMore »
 
65nAAnAA MAAETA MAANAsA jiNAi jiNAi VAAtAVAEGAD P~AKASAMore »
 
66syAOtAIsVAnAiIyAVAEdi nAILAnAi IKSAORMore »
 
67InAdErSAPAAREkA RVAind^More »
 
68RAJAIgARAJMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
69SAOwA anAE TEKnAOLAO‹GAJJR wAiRJLAALAMore »
 
70GA*GAAsAtAinAU* awYAAtMA dSArnAbAANAdEVAMore »
 
71GAUJRAtAnAA* kAELA-RtnAOIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
72nAAnAKDi sAnnAARiaO - Z~AœAdiPAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
73snAEHbAinAO sAAWADAè. JOzAi nATUbAA[More »
 
74j*jAPATELA RVA‹ PA.More »
 
75108 ]PAInAzAd# (B~AHMAIVAwAA kA*D)SAMAAr MAAtAA bAGAVAtAi dEVAiMore »
 
76P~AAWArnAAP~AdiPASAAsyAi nAMArdASA*KR-sA*PAA.More »
 
77‹VAnA-MAA*GALYA`ICAyAbAAnAU`More »
 
78aP~AGAT P~AACAinA GAuJrR sAAIHtYA sA*CAYADAè. SAAH KEIVAnA-sA*.More »
 
79JGAtA-R*GAJOSAi sVAAItA -sA*PAA.More »
 
80ZAiPAALARAsA bAAGA-5KAPAIDYAA P~AEMALA-sA*PAAdKMore »
 
81MARMAi SABAdnAO MAElAODAè.RAJYAGAURU InAR*JnAMore »
 
82GAUJRAtAnAO sAMA<œ VAADÃMAYA VAARsAODAè.RAJYAGAURU InAR*JnAMore »
 
83TELAi.{.aAR.PAi. 9PATELA GAUNAVA*tA-sA*PAA.More »
 
84Di.Ti.PAi.PATELA GAUNAVA*tA-sA*PAA.More »
 
85XANAnAE sACAVAODAè. aIqYAA IJtAEn˜More »
 
86IsA*wAUDOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
87jLAKsA*wYAAdLAALA sAURESAMore »
 
88KETLAAK sAAIHItYAK IVAVAAdOQAKR wAiRUbAA[More »
 
89bAARtAiYA CAEtAnAAaE.PAi.JE. aBdULA KLAAMAMore »
 
90IBARBALA KWAAMAAlAA -5aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
91IBARBALA KWAAMAAlAA -4aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
92nAiLAKMALAnA*dA GAULASAnAMore »
 
93tAòzNAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
94HeYAAnAi Hu*FnA*dA GAULASAnAMore »
 
95KsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
96BAARMAE CA*˜MAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
97aEnAA* aEJ RHYAA*sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
98dEdA SAAHwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
99DGALAE DGALAE RHsYAPARikA aIVAnAASAMore »
 
100aIbAYAOGAGAAEHELA nATVARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »