Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1wAnAnAU* aIbAMAAnAPATNAi RAJnAMore »
 
2PAAPAnAO d*DPATNAi RAJnAMore »
 
3qO*GAi IBALAADOPATNAi RAJnAMore »
 
4aAGAAHidEsAA[ KESAUbAA[More »
 
5sAAPAsAiDiGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
6aLAABALAAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
7RAMAsAAGARnAE RNAKAREDAè. GAOIHLA nAAWAALAALAMore »
 
8aOWAAR bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
9aOWAAR bAAGA-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
10bAAGAEDUMAEKVAAnA MAnAizAMore »
 
11BAAEwAKWAAaAERAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
12sAsPAEnsA sTAERijLAAD LAILAtAMore »
 
13LAJJA sAnYAALAbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
14SAeLAJA sAAGARbAT< aIZ~VAnAiMore »
 
15LAkACAAERAsAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
16aA*wAi azAAqnAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
17P~AEMAnAU* BAiJU* nAAMAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
18PAuINArMAAPATELA P~AVAiNA SASAiMore »
 
19MAAnAVAtAAnAA* PAUzPAOdEsAA[ KeLAAsABAEnAMore »
 
20MAAnAVAtAAnAi MAHEKdEsAA[ KeLAAsABAEnA tAnAUbAA[More »
 
21bAAtA bAAtA KE LAOGASAAH JYA*ItA Di.More »
 
22RAMACAIRtAMAAnAsAnAA* MAOtAi (2)dVAE ISAVASA*KRMore »
 
23GAINAtA sAMAJAE HsAtAA* RMAtAA*PAAQK bAAVAnAAMore »
 
24]tARAwYAYAnA sAuyAMAUInA sAAebAAGYAMore »
 
25RENAUKA-bAVAAnAiJRMAnAVAAlAA MAGAnALAALA tAAPAidAsAMore »
 
26JAEJr VAAEISA*GTnA KARVAERnAi aMARKWAAdEsAA[ KeLAAsABAEnAMore »
 
27DAr. aALBATr sVAA[tjRnAU* aMAR ‹VAnACAIRyAdEsAA[ KeLAAsABAEnAMore »
 
28]PAInAzAdAEnAi wAMArMAiMAA*sAADAr. PA*CAALA aEsA. aEMA.More »
 
29PAyA* PAUzPA*bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
30VA*dnAiYA HdYAsPASAr (bAAGA 3)SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
31aAPANAE tAAE bAe, RMAtAA RAMA!YAAIxAK InAR*JnAMore »
 
32kAMAiRVA*tAi kAUMAARisAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
33KBA, KYAu*, KHA*, KesAEMAEKVAAnA MAnAizAMore »
 
34aAVAAE, BAEsAAE, PAiaAE PAANAi]PAAwYAAYA REkAAMore »
 
35yANA sAPAnAAsAReYAA aIJtAMore »
 
36bAGAiRWAnAA VAARsAGAVAANAKR VAiNAAMore »
 
37PAEREILAIsAsABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
38KITBA*wA bAAGA-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
39KITBA*wA bAAGA-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
40sACA BAELAE KUtAA KATE!MAHEtAA tAARKMore »
 
41BAnAAsAKA*QAnAi P~AitAKWAAaAEP~AJAPAItA nAAWAALAALA sAi.More »
 
42Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYAPAuJYA SAAsyAi‹ Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
43aAVAAE MAAèDLA BAnAAVAiaEbAAVAsAAR aJYAMore »
 
44wAMAr anAE sA*sKdEsAA[ KnAUMore »
 
45vPAAnAi gA*TDiPATNAi RAJnAMore »
 
46KsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
47tAiR*dAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
48PARMAAtMAP~AKASA P~AVACAnAPAuŠYA GAU®dEVAZ~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
49nAGARYAAyAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
50aEMA BAAELYAA cE bAAEJLARAMAsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
51bAAVAA*JILAPATELA BAKAERbAA[More »
 
52JlAnAA* PAGAIWAYAA*dLAALA sAURESAMore »
 
53YAAEGA YAAyAACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
54KAEMPYAUTRMAA* P~AWAMA PAGALAU*SAAH sAAEnALAMore »
 
55sA*sKJAESAi HIRP~AsAAd aEsA.More »
 
56sA*sKVAADEKR MAUKUnd aEsA.More »
 
57PAdP~AA*JLAiMAinAAZ~AU HRiSAMore »
 
58P~AsA*GAAEPAAtAbAT< IVAnAAEdMore »
 
59[IPsAtAAYAnARANAE bAARtAiMore »
 
60MAAnAIsAK sVAAsWYADAE. RAVAlA P~AtAiXAABAHEnAMore »
 
61wAnAVAAnAO nAA PAA*CA InAYAMAODAè.diIXAtA sAUwAiRMore »
 
62aA cE aMAdAVAAdDAr. PATELA MAANAEKbAA[ `sAEtAU`More »
 
63aA cE aMAdAVAAdDAè.PATELA sAtAiSAMore »
 
64‹VAnA-MAaAESAAEMore »
 
65GAeARVA GAUJrRiIyAVAEdi nA*IdnAiMore »
 
66P~AAWArnAA PAAEtAAnAi JAtAnAE PAAMAVAAnAAE sARlA MAAGArMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
67SAAkAAaAEnAAE sA*VAAddR‹ P~AIVANAMore »
 
68VYAAPAnAKAEQARi JYA*tAMore »
 
69JYAAEtAind^ - tAR*GAdVAE JYAAEItAnd^More »
 
70FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA - 4 wAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
71gARgARnAAE aAYAUVAErd bAAGA-1ICAIKtsAKMore »
 
72SAERBAJARMAA* sAFlAtAA KEVAi RitAE MAElAVASAAE?KUMAAR IdnAKRMore »
 
73a*tA:sFURNAAaAESAAEMore »
 
74ISAXANA : aPAEXAAaAE anAE ]PALAIBwAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
75GAuJrR FAGAUsAAIHtYASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
76LAAEKVAADMAYAJAnAi KnAUbAA{More »
 
7714 MA*GALA sVAPnA MAIHMAA anAE RHsYAZ~Ai JYA*tA MAUInA‹More »
 
78aAtMA-sAAXAAtKARnAU* IVAxAAnAKMore »
 
79KWAA : SAANAPANAnAiaAESAAEMore »
 
80sAJrnAAtMAKtAAaAESAAEMore »
 
81ISAXANA: xAAnAnAi PARBAIyAVAEdi IVAR*ICA DAE.More »
 
82ISAXANA: xAAnAnAi PARBAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
83sVAAsWYAIVAxAAnA anAE TEKnAOLAO‹PATELA RMAESAMore »
 
84aAtMAIsAIœSAAsyA IVAVAECAnAPAuJYAZ~Ai jVAERi RAKESAbAA{More »
 
85GAitAA sAAR CAAVADA MAAnAIsA*H-LAE.More »
 
86KAVYA IVASAEzA KRsAnAdAsA MAANAEKdLAALA sAURESA sA*.More »
 
87sA*sKdESAPAA*DE ]MAABAHEnAMore »
 
88aEnJAEYAG~AAFiBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
89SAERiMAHEtAA IdGAiSAMore »
 
90bAAIVAnAA bAEdMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
91BAJtAA* nAUPAURdR‹ P~AIVANAMore »
 
92KElAVANAi CAAIRyAYA wADtAR MAATEPATELA YASAAEMAtAiBAHEnAMore »
 
93KElAVANAi CAAIRyAYA wADtAR MAATEJAEzAi IKRiTMore »
 
94aAdtAWAi sAFlAtAA sAFlAtAAnAi aAdtAa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
95sAPAnAA*nAi IsAIwwAnAA ISAkAREa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
96sAAHsAaAESAAEMore »
 
97bAAIVAnAA P~AVAAHAEMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
98PANA,HU* tAAE tAnAE P~AEMA KRU* cU*!bACAECA DAè.H*sALAMore »
 
99aEKAEHMA# nARnd^MAMAAEdi RAMACA*d^ PAi.More »
 
100HOIMAYAOPAEWAi aETLAE sAMAICAIKtsAADAè. GANAAyAA CAARUtAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »