Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IBALLAiBAA[nAi ]tARAkA*D YAAyAASAAH JYA*ItA Di.More »
 
2sAUndRMAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
3tAEJABAnAU* snAAnAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
4GAUJRAtAnAi aIsMAtAAVYAAsA RJnAiMore »
 
5FKiRMAAEHnA sAEnAAPAItAdLAALA bAARtAiMore »
 
6FKiRMAAEHnA sAEnAAPAItAMAAYAAwAR MAAnAËsAHMore »
 
7bALA gAAEDA VALA VA*KDAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
8jAKlAËBAdUbAT< MAiRAMore »
 
9P~AAWArnAA sA*CAYABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
10LAADKVAAYAA* PA*kAiaAEMAHEtAA RISMAnA#More »
 
11PAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
12IVAIVAIdSAAMAAEdi nAGAinAMore »
 
13PAAIRJAtAJAEzAi IdnAKRMore »
 
14aZ~AUgARPATELA RAVA‹More »
 
15gAR aEK MAAnAsAinAU*nAAYAK KeLAAsAMore »
 
16sAPAnAU* PAAwALAA PAHAERnAU*KIVA P~AitAMALAALAMore »
 
172005nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEa*tAANAi VAinAESA sA*PAA.More »
 
18P~AEMAnAi MAwAURJnAiKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
19dEVASAKR MAHEtAAnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEIyAVAEdi JGAdiSA sA*PAA.More »
 
20dEVASAKR MAHEtAAnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
21Id^JEnd^LAALA RAèYAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
22MAHAtMAA aAnA*dwAnAMAKAtAi nAAGAKUMAARMore »
 
23HEMACA*d^ACAAYArMAKAtAi nAAGAKUMAARMore »
 
24aAwASAIKtA MAA ]IMAYAAPATELA VAsA*tAMore »
 
25RUICA-aRUICAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
26GAA*wAi GA*GAA bAAGA-1MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
27IsAnAEMAAnAAE tYAAGA KRAECAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
28ËHdMAA* YAUd#AEtAR KElAVANAinAAE ]tKzArw~AU , GATULAALA GAAE. (anAU.)More »
 
29PAbAT# , CA*d^bAA[ KA.More »
 
30IVAVAEKAnA*d IVACAARMAAlAAIVAsAnA‹ Q‰UR nAARAYANAMore »
 
31PARsPARdR‹ P~AIVANAMore »
 
32tYAA* MAARU* gAR HtAU*VAinAESA a*tANAiMore »
 
33KAVYA IVAZ~VAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
34KAVYAwAARAPATELA P~AIVANA sAi.More »
 
35sVAMAuyA aEK aMAbAT< yA*BAKLAALA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
36MAAnAVA WAA]* tAAE gANAU* !PA*IDtA BAHAdURSAAHMore »
 
37VAHENA anAE VAMAlAVAAERA wAeYArBAAlAAMore »
 
38aAPANAE MAANAsA bAAGA :1-2MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
39CAEtAnAAnAi PAlAEbAT# KAIntAMore »
 
40VAtAUrlAnAA IVAKNAr (HAsYA LAEkAAE)JAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
41BAAELYAU*,BAAFYAU* MAAF (HAsYA LAEkAAE)JAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
42KsAU*BAinAAE R*GA : 3MAEgAANAi MAHEnd^, sA*PAA.More »
 
43KsAU*BAinAAE R*GA : 2MAEgAANAi MAHEnd^, sA*PAA.More »
 
44KsAU*BAinAAE R*GA : 1MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
45P~AAYAANAAMA anAE YAAEGAAsAnA IVAxAAnAPAnAARA VAewA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
46LAGnAP~APA*CAPATELA nARËsAHbAA[ [Z~VARbAA[More »
 
47IVAwAAWAir,SAAlAA anAE sAMAAJPATELA KESAVALAALAMore »
 
48a*tARnAE tARsA aMAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
49CA*d^KA*tAdESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
50Z~Ai aAYArIbAzAEK#IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
51tAMAE anAE tAMAARU* aARAEGYA VAeIdK TUCAKAsA*G~AH : dESAi gARVAedUSAAH ,RtAiLAALA KU*VAR‹More »
 
52CA*d^KA*tA - P~AWAMA bAAGAdESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
53sAUkA sAAMAWYAr sAMAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
54aNAMAAELA aAItAWYARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
55RAMAAYANA,MAHAbAARtA anAE bAAGAVAtAJAEzAi IdnAKRMore »
 
56H#dYAsAuyAdUbAAzAi, anAU.More »
 
57H#dYAsAuyAaAESAAEMore »
 
58nAARi sA*VAEdnAAMAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
59xA WAi K sAUwAiBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
60Z~Ai RMANAVACAnAAMAdEsAA{ tARLAAMore »
 
61kAUSAALAiSAUKLA IdVYAAXAi IdVAAKRMore »
 
62sAMAYAnAi sAAEGAAdPAURAEIHtA RMAESA sA*.More »
 
63IdnA-MAIHMAAVAezNAVA IBAPAinACA*d^ sA*.More »
 
64YAAEGA:MAAGAraAESAAEMore »
 
65JenA tAtVAdSArNA bAAGA-4dAESAi P~AVAiNAbAA[ DAè.More »
 
66P~AVACAnAsAAR PAiYAuzAxAAnAtAtVAMore »
 
67JenA tAtVAdSArnA bAAGA-3dAESAi P~AVAiNAbAA[ DAè.More »
 
68JenA tAtVAdSArnA bAAGA-2dAESAi P~AVAiNAbAA[ DAè.More »
 
69JenA tAtVAdSArnA bAAGA-1dAESAi P~AVAiNAbAA[ DAè.More »
 
70InAHAlAtAAE JA...MAnAiaAR R[SAMore »
 
71KGAAeD IKSAAER anAU.More »
 
72KLAMA ]QAVAE aVAAJdLAALA Z~AEINAK RMANALAALAMore »
 
73MAnAnAA* MAEgAwAnAUzASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
74sA*MAAEHnAbAiMAANAi PAi.Ti,More »
 
75dAdA bAGAVAAnA P~AvIPAtA a>MAMAAGArbAT< dEVAEnd^ H. axAAtAMore »
 
76KaAESAAEMore »
 
77JenA-MA*yA-YA*yA IVAwAA]PAAwYAAYA PA*IDtA RAMAP~AsAAdMore »
 
78sVAAMAi aAnA*d sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
79KAKA KALAELAKR sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
80MAAnAUzAi:dLAALA aInALAAMore »
 
81bAGAVAd#GAAEMA*DLA SABdRCAnAA*JILAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
82GAUJRAtAnAi Z~Ai anAE sAMAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
83aEK J dE ICAnAGAARiMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
84aMAR bAARtAdVAE JYA*tAKMore »
 
85CA*d^KAntA (P~AWAMA bAAGA)dESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
86CA*d^KAntA (bAAGA BAiJAE)dESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
87CA*d^KAntA (BAiJAE bAAGA)dESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
88HAsYAnAA P~AYAAEGAAEJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
89awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYAPAAQK HIRKMore »
 
90awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
91aAkAE VAHEtAAE dIRYAAEPATELA aLPAESAMore »
 
92sA*sKdLAALA sAURESA sA*.More »
 
93LAALABAHAdUR SAAsyAiJAnAi SAA*ItALAALAMore »
 
94MAHIzAr Z~Ai aRËVAdB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
95GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVA-2wAuMAKEtAUMore »
 
96GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVA -1wAuMAKEtAUMore »
 
97RAzT^AYA sVAAHAJAESAi MAMore »
 
98aEK MABAUVAA IsAMAAEnA diMore »
 
99SAAeYArVAtAi ‹JABAA[tAiRKR IVARESAMore »
 
1001857BAXAi BAKULAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »