Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sA*wYAA aVAtARNAPARMAAR IVA“LAMore »
 
2[SAAVAAsYA ]PAInAzAdJAOSAi DO. JGAdiSAbAA[. aEsAMore »
 
3VAnDRFULA VAAtAOBALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
415 JGAP~AIsAwwA VAAtAAraOPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
5sA*BA*wAO nAA* MAEwA wAnAUzAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
6nAARAYANA MAuItArKARiYAA MAOXAA anAUVAAdMore »
 
7MAAIR IP~AYA VAAtAAraOMAEKVAAnA RMANAMore »
 
8VAnA MAEnA aAMAirbAGAdEVA KnAUMore »
 
9nAOkAA InASAAIlAYAAGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
10I>KETIVAZVAnAi YAUVAAP~AItAbAAaOIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
11PAPAET aArnA ar CAE[nAbAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
12PAPAET aArnA ar CAE[nAMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
13wA GAnsA aArF nAEVAEROnAbAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
14wA GAnsA aArF nAEVAEROnAMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
15wA LAAsT fInTYARMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
16wA LAAsT fInTYARbAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
17jVAERCA*d MAEgAANAinAi anAMAOLA LAOKKWAAaOMAHEtAA nAiLAESA, sA*PAA.More »
 
18dIRYAAPAARnAA BAHARVAITYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
19sAAMAA PAANAinAA tARVAeYAATA*K IHMAtAMore »
 
20GAA*wAiMAAGAEr GAUJRAtAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
21aA aEK kA*DdVAE bAARtAi R.More »
 
22jRUkAO JUaE tAArRi VAATJOzAi P~AVAiNAMore »
 
23ItABAETnAA bAitARMAA*MAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
24ItABAETnAA bAitARMAA*HERR HEnAIRKMore »
 
25MAHAbAARtA (G~A*WA-20)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
26MAHAbAARtA (G~A*WA-19)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
27MAHAbAARtA (G~A*WA-18)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
28MAHAbAARtA (G~A*WA-17)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
29MAHAbAARtA (G~A*WA-4)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
30MAHAbAARtA (G~A*WA-3)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
31MAHAbAARtA (G~A*WA-2)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
32MAHAbAARtA(G~A*WA-1)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
33RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABAQAKR SARd DAè.More »
 
34MAEwAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
35dOstA, MAnAE MAAF KRiSA nAE?dOSAi nAiLAMAMore »
 
36BAE {-MAE{LA anAE sARGAVAOPARMAAR dSARWAMore »
 
37MAHAbAARtAdVAE MAHESAMore »
 
38RNAkAJuRinAi cAYAAMAA*PATELA MAOHnALAALAMore »
 
39aAQMAU* PAGALAU*MAOdi nAVAinA KA. DAr.More »
 
4018 CAEPTsArwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
4118 CAEPTsArbAAIRLLA aEsA.PAiMore »
 
42KEnA LAVA HEPAnA T#VAA[sA?IsA*wA RIVAndRMore »
 
43nAARAYANA MAuItArIsA*H IRtAUMore »
 
44RAJnAiItAxAPATELA dEVAEnd^More »
 
45MAHESA PAAIxAKnAi 50 VAAtAAraOYAAIxAK MAHESAMore »
 
46bAJnAsAAGARPATNAi RAJnAMore »
 
47MAHESA YAAIxAKnAi 51 VAAtAAr aOYAAIxAK MAHESAMore »
 
48JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-8VYAAsA RJnAiMore »
 
49JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-7VYAAsA RJnAiMore »
 
50kAAMAOSA MAHOBBAtA!dEsAA[ sPASArMore »
 
51sTiFnA IVAILAYAMA HOIK*GAJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
52PAuNAr aPAuNAr bAAGA-2aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
53PAuNAr aPAuNAr bAAGA-1aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
54IMASAnA bAARtAPA*DYAA P~AVAiNAMore »
 
55arLKEIMAsTMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
56arLKEIMAsTKOaELAO PAOLAOMore »
 
57a ROMAAnsA VAiWA KEaOsAKoISAK InASAA*tAMore »
 
58JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-1VYAAsA RJnAiMore »
 
59bAELAANACAoHANA dLAPAtAMore »
 
60CAANAKYA MA*yAQKKR ICARAGA `JYA` -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
61CAANAKYA MA*yAsAA*wAi aIZVAnAMore »
 
62bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-1) a WAi a*bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
63aMAARU* cE KO[?PATELA tAWAAGAtAMore »
 
64SAeXAINAK dzTA*tAKWAAaOPARikA aLAKABAEnA sA*PAAIdKAMore »
 
65SAeXAINAK dzTA*tAKWAAaOPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
66sTET IsA>ETPATELA dEVAEnd^More »
 
67FETLA aET^E‡SAnAPATELA dEVAEnd^More »
 
68bAGAVAAnA BAUœPATNAi RAJnAMore »
 
69PAA*PANAnAi sA*VAEdnAAPATELA IVAnAAEdMore »
 
70gAuNAiPAuNAinAA LAEkARNAELAAKR MAFtAMore »
 
71wA KA]nT aArF MAOnTE I>sTOSAAH RISMAnA anAU.More »
 
72sAAYALAnsA PLAij!VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
73MAnAnAO MAAlAOVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
74RAJKPAuRKOQARi BAiREnA-sA*KLAnAMore »
 
75tAMAE PANA BAnAi SAKO cO RAMAaG~AVAALA DAr. IVAJYAMore »
 
76bAIKtA sMARNAMAnAMAOHnAKÞzNAMore »
 
77LAiLAi nAsAOMAA* PAAnAkARBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78dUInAYAAnAA P~AbAAVASAAlAi VYAIKtAaOKDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
79MAHAKAVYA MAHAbAARtA(BAAlAKO MAATE)SAAsyAi KUMAARJeIMAInAMore »
 
80P~AANAi dPArNADO.MAARIDYAA aEMA.‹.More »
 
81P~AANAi dPArNADO.MAARIDYAA aEMA.‹.More »
 
82WAOMAsA aALVAA aEDisAnAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
83MAAdAMA MAERi KYAuRiMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
84SAsyA SAGAIBAHOLAA aAnA*dMore »
 
85IJ*dGAiWAi CAIqYAAtAi VAAtAAraOnAAYAK HRiSAMore »
 
86PAuNYAnAA PAGALAE sAUkA sAMAiPAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
87LAOCAnA RUVAE LAOHinAi gAARERNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
88wA KA]nT aArF MAOnTE I>sTODUMAA aELAEKjAnDRMore »
 
89wA W~Ai MAsKETiYAsAraACAAYAr MAnAizA-anAUVAAdMore »
 
90wA W~Ai MAsKETiYAsArDUMAA aELAEKjAnDRMore »
 
91PARFEKT >A[MAbAGAdEVA KnAUMore »
 
92aRMAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
93sAoRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-5RNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
94sAoRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-5MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
95sAoRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-4RNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
96sAoRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-4MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
97aA*kA KRtAA* aA*sAU MAOTA*-1YAOGAi dEVA DAr.More »
 
98aIVAsMARNAiYA-4[SAA KUndInAKA-sA*KLAnAMore »
 
99IVAzNAU sAHsyAnAAMA (bAAGA-2)sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
100wARAnAA* MAEgAwAnAUzYAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »